17. august 2021 - Bæredygtighed

"Vi skal med på den rejse, som vores klienter for længst har indledt"


Advokatbranchen skal også tage ansvar i den grønne omstilling. Hos det danske advokatfirma Sustainable Law mener man, at advokater som rådgivere er et vigtigt led i værdikæden, og dermed også skal være en del af opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål, også i forbindelse med klimakrisen.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: PR


Sidste mandag udsendte IPCC sin længe ventede klimarapport, der tager livtag med verdens tilstand. Og det var, kort sagt, deprimerende læsning. Ifølge IPCC skal der fart på den grønne omstilling, hvis vi skal have nogle som helst forventninger om at leve op til Paris-aftalen fra 2015.

Og i den omstilling spiller advokaterne en vigtig rolle. Flere steder har kontorerne lavet konkrete tiltag som energioptimering og mindskning af madspild for at nedbringe deres aftryk. I Norge har man hos Codex Advokatfirma sat som mål, at man vil være verdens første CO2-neutrale advokathus, og her man lagt begræsninger på de ansatte transportaktiviteter i bil og med fly, ligesom man har forpligtet sig til komplet neutraliet gennem FN's Climate Neutral Now-program.

Hos det danske firma Sustainable Law er hele forretningsgrundlaget bygget på bæredygtighed, fortæller stifter af firmaet advokat Merete Larsen. Hun ser advokatbranchen spille en vigtig rolle i forhold til at træffe mere bæredygtige valg, for klienterne er allerede i gang.

"Vi har alle et ansvar for at nedbringe vores CO2. Det gør rapporten også opmærksom på. Men det er samtidig tydeligt, at vi i erhvervslivet har en meget stor og betydelig rolle at spille i denne sammenhæng, hvis vi alle skal lykkes med det. Det er erhvervslivet og dermed advokatkontorernes klienter opmærksomme på - og vi som advokater er et led i værdikæden. Vi skal med på den rejse, som vores klienter for længst har indledt.

Bæredygtighed i bredeste forstand - ikke kun CO2-forbrug - skal for det første indtænkes i vores måde at drive advokatvirksomhederne på - altså: vi skal selv tage vores egen medicin. Helt konkret handler det for os i Sustainable Law om, at alle beslutninger om virksomhedens drift skal indtænke bæredygtighed, og for så vidt angår CO2 er det naturligvis at mindske vores eget ressourceforbrug, f.eks. ved at være udelukkende digitale og ikke anvende de skove af papir, som advokatdrift normalt forudsætter. Det at vi driver sagerne på denne måde, kan vi i øvrigt allerede nu se påvirker både vore klienter og modparter positivt - digitale underskrifter, udveksling af dokumenter, HQ-datarum som vi selv servicerer, og mange andre ting betyder, at alle involverede i eksempelvis en transaktion bruger mindre papir.
Beslutningen om digitalisering har - udover andre betydelige fordele i forhold til de øvrige bæredygtighedsmål (diversitet bl.a.) - den store fordel, at det også synliggør, at der er meget unødig transport involveret i almindelige arbejdsgange - papir der transporteres af kurerer, møder for at udveksle papir, transport til/fra osv. Det betyder naturligvis ikke, at man ikke skal mødes, men at møder holdes med andre formål end praktiske og at medarbejderne ikke behøver møde ind på kontoret for at arbejde med sagerne, men i stedet møder ind, når teamworket tilsiger det. Således minimerer vi også en stor mængde transport på denne måde - og vi er naturligvis placeret i gåafstand til station samt cykelafstand til det meste", fortæller Merete Larsen.

Hun hæfter sig ved, at når det kommer til bæredygtighed, så handler det om at have det lange lys på.

"Alle vore klienter, medarbejdere, leverandører bidrager til den aktive samtale om, hvordan vi ved de daglige valg sammen kan gøre det bedre - det væsentlige her er, at man som virksomhed selv er parat til at træffe valg, der måske kortsigtet kan påvirke bundlinken negativt/være dyrere/mere utraditionelle, men som er mere bæredygtige. Dette understøtter alle de personlige valg - om mad, elbil etc., som ligger mere indenfor den enkeltes ansvar. Vi er alle i hele samfundet i gang med omstillingen."

 

Bæredygtighed handler om flere led

Det er ikke dog nok kun at deltage i diverse programmer. Ifølge Merete Larsen handler det om at skabe konkret forandring i hele hverdagen.

"Det er klart, at sådanne lister og tilmelding hertil kan være et vældigt godt signal - og være med til at øge fokus på det bæredygtige initiativ. Det er dog væsentligt, at fokus rettes mod reel forandring - også med henblik på de øvrige verdensmål. Sat på spidsen nytter det ikke, at vi stiller krav til, at medarbejderne kun må spise vegansk - vi skal mere grundlæggende se på vores drift af virksomhed, så vi forsøger at arbejde hen imod en mere bæredygtig branche i bred forstand. Men derudover kan listerne, certificeringer mv. være med til at øge fokus i den enkelte virksomhed, og det er godt."

Hos Sustainable Law følger man derfor mantraet: People, Profit, Planet. De tre pejlemærker skal skabe den mest bæredygtige forretning på flere parametre, fortæller Merete Larsen.

"Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejde, således at dette tilpasses til den enkeltes ønsker, situation og livs- og karrierecyklus og drømme. Det kan indebære såvel hjemmearbejde som deltid, orlov og i øvrigt selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsdagen. Der er ikke debiteringskrav eller registrering af andet end debiterbart arbejde.

Endelig får alle medarbejder andel i vores overskud - ikke som en bonus men ud fra et ligedelingsprincip, alene justeret i forhold til evt. orlov/nedsat tid o. lign.

Vi er et specialistfirma, der alene arbejder med projektudvikling og fast ejendom, og vores rådgivning er derfor baseret på en all-round forståelse af klienternes virksomheder og deres formål med en given sag eller projekt. Samtidig holder vi fokus på minimering af omkostninger. Det indebærer, at alle ansatte er direkte involveret i løsningen af klienternes sager, og alle ansatte kan udføre de forskellige opgaver i forbindelse med en given sag, således at unødvendigt dobbeltarbejde eller tid- og ressourcespild undgås. Der er således heller ikke back-office funktioner, der skal honoreres i forbindelse med en given sags løsning", fortæller hun.

Og så er der de grønne tiltag

"Papirløsheden er en grundforudsætning, og en stor forandring. Lokaleforbrug er en anden CO2-faktor af stor betydning for advokatkontorer - både i forbindelse med opførelsen og i forbindelse med driften. Vi er agile, vi skalerer lokale- og ressourceforbrug i takt med behov. Vi gør fx op med traditionen om, at alle medarbejdere skal have deres eget kontor, og at partnerne ikke sidder sammen med medarbejderne - og at vi skal have store mødelokaler, som det meste af tiden ikke bliver brugt".

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak