16/09/2020 - Retssikkerhed

23 timers bæltefiksering er dømt ulovlig. I DK er 23 timer dog ikke ualmindeligt


I en ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er Danmark kendt skyldig i ulovlig bæltefiksering af en psykisk syg mand i 23 timer. Afgørelsen kan få afgørende betydning for retspraksis på området, hvor der sidste år var knap 3300 tilfælde af bæltefiksering i Danmark. 

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det er ulovligt at bæltefiksere mennesker med psykisk sygdom i 23 timer.

Sådan lyder afgørelsen i en ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der tirsdag afsagde dom i sagen Aggerholm mod Danmark.

Domstolen vurderer, at klager, Niels Lund Aggerholm, blev udsat for en krænkelse af artikel 3 om nedværdigende og umenneskelig behandling, da han var bæltefikseret i 23 timer under en psykiatrisk behandlingsdom. I begrundelsen lægger domstolen vægt på, at der gik for lang tid, uden at det blev vurderet, om klager var til fare for sig selv eller andre, ligesom der også lægges til grund, at klager ventede i halvanden time, fra det blev besluttet, at han skulle løslades, til det skete.

Roskilde Byret og Østre Landsret havde ellers tidligere kendt fikseringen for lovlig på baggrund af en række vidneforklaringer, og det får nu kritik fra Menneskerettighedsdomstolen, der mener, at der ikke har været en grundig nok prøvelse af, om betingelserne var til stede.

 

3200 bæltefikseringer om året

Ifølge eSundhed.dk blev der i Danmark i  2019 registreret 3239 bæltefikseringer i psykiatrien, og det er faktisk et fald på knap 2000 siden 2004. Kigger man på antallet af personer, der er blevet bæltefikseret var tallet 1260 sidste år mod 1757 i 2004.

I 387 tilfælde fandt bæltefikseringen sted i over 48 timer i 2019. Det er to mindre end målsætningen for hele 2020. 

Institut for Menneskerettigheder håber, at man med dommen vil få en ændret praksis på området.

”Dommen lægger op til et opgør med brugen af lange bæltefikseringer i Danmark. Det er oplagt, at den kommende psykiatrihandlingsplan tager dette opgør og afskaffer brugen af langvarige bæltefikseringer,” siger Louise Holck, konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder i en meddelelse på deres hjemmeside.

Anvendelsen af en 23 timer lang bæltefiksering er ifølge domstolens dom ikke i sig selv en krænkelse, men der er ingen tvivl om, at der er stor risiko for krænkelse, når lange bæltefikseringer anvendes. Og det gør de i stort tal i dag i Danmark. 23 timer er ikke lang tid i dansk sammenhæng, skriver Institut for Menneskerettigheder.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak