07/06/2023 - Podcast: Revner i retsstaten / ep. 7

”25 procent dommerfuldmægtige er forsvundet gennem de sidste ti år"


Et ansættelsesstop hos de danske domstole har ført til, at de danske retter mangler erfarne dommerfuldmægtige. Problemet uddybes af præsidenten ved Retten i Aarhus mens dommerforeningens formand Mikael Sjöberg og Nina Palesa Bonde debatterer komplikationer og løsninger.

For hvad har manglen på dommere og erfaring af konsekvenser og hvad kan der gøres ved det? Den diskussion er omdrejningspunktet for syvende og sidste episode podcastserien ’Revner i retsstaten’.

Tekst: Joachim Ploug HansenDe danske domstole savner personale. Og helt specifikt handler manglen om dommerfuldmægtige.

I august 2022 havde man eksempelvis ved Københavns Byret et jobopslag online, hvor man søgte en erfaren dommerfuldmægtig. Her endte man med blot at få én ansøger. Det er dog ikke kun i hovedstaden, at man kender til rekrutteringsudfordringer. Vest for Storebælt, i Aarhus, har de også vanskelighederne.

”I en årrække har vi ansat for få dommerfuldmægtige, og derfor mangler vi også erfarne dommerfuldmægtige nu,” siger retspræsident ved Retten i Aarhus, Karen Thegen, og tilføjer, at det kræver træning og erfaring, før en dommerfuldmægtig kan blive god til de opgaver, de skal udføre.

Vi kan godt spare og effektivisere systemet fuldstændig i smadder

Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen

 

Ved Retten i Aarhus har de været nødt til at ansætte dommerfuldmægtige under grunduddannelse. De har dog været heldige, siger Karen Thegen, med at finde nogle, som har en advokatbaggrund eller en anden væsentlig baggrund i forvejen, som gør, at de hurtigere kommer ind og kan løfte de opgaver, som dommerfuldmægtige traditionelt har ved domstolene. Men det er ikke en farbar vej at fortsætte nedad.

”Domstolene har jo ikke i væsentligt omfang fået tilføjet yderligere ressourcer. Der er ikke nogen tvivl om, at den sagsophobning og de relativt lange sagsbehandlingstider, som vi har i domstolene, har en nøje sammenhæng med, at der har været ansat for få dommerfuldmægtige til at løfte de opgaver, der har været,” siger Karen Thegen.

 

Grunduddannelsen er afgørende for erfaringen

Både Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen, og Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen, kan nikke genkendende til Karen Thegens udsagn.

”25 procent dommerfuldmægtige er forsvundet gennem de sidste ti år, og vi kan absolut mærke et stigende pres,” siger Mikael Sjöberg, der tilføjer, at domstolene nu kan smage frugterne af ansættelsesstoppet.

Når man i en periode har haft et ansættelsesstop, mangler man derfor også de erfarne kræfter den dag i dag, påpeger Nina Palesa Bonde

”Og med erfarne kræfter mener jeg uddannede jurister og dommerfuldmægtige, som har grunduddannelsen fra domstolssystemet, der med tiden skal fodre forskellige chefstillinger og dommerstillinger.”

Det kræver - som også en markant allestedsnærværende aktuel agenda tydeligt viser - flere penge.

”Vi skal være der som den stabile garant for borgeren, for at sikre at alt går ret til, men det forudsætter bare, at man giver os ressourcerne,” siger Mikael Sjöberg, mens Nina Palesa Bonde tilføjer:

”Vi skal have flere dommere. Vi kan godt spare og effektivisere systemet fuldstændig i smadder, men det er afgørende for mig, at mennesker, der får deres sag prøvet, føler sig set, hørt og behandlet ordentligt. Det kræver, at der sidder en dommer i kappe med kontakt til borgeren, og det kan vi ødelægge lige nu, hvis vi ikke gør noget.”

Du kan lytte til hele episoden i playeren, vi har indsat øverst i artiklen her, eller du finde den i din podcast-app på din mobiltelefon under titlen på vores faste podcast Magtens Tredeling. 

Under titlen Magtens Tredeling ligger mere end hundrede episoder – hvoraf de seneste syv er dedikeret diskussionen om revner i retsstaten.

Overskrifterne for hver af de syv episoder er:

*Ep.1: Forenkling af retsstaten
 
*Ep. 2: Politisk og mediernes indblanding 
 
*Ep. 3: Varetægtsfængsling
 
*Ep. 4: Virksomhedernes retssikkerhed

*Ep. 5: Domsmænd
 
*Ep. 6: Resocialisering
 
Og altså den syvende og sidste, der ligesom denne artikel, omhandler rekrutteringsproblemerne ved domstolene.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak