21/09/2020 - Sexchikane

Advokat i HK har været med til at mangedoble sager om sexchikane


Kort efter #MeToo-bølgen væltede ind over verden, begyndte advokat Maria Rasmussen, der også arbejder for HK, at skrive ph.d. om sexchikane på arbejdspladser. Samtidigt satte fagforeningen fokus på problemet. Nu er sagerne mangedoblet.

Tekst: Cecilie Uhre


Seksuel chikane kan være mange ting - det kan være fysisk, verbalt eller non-verbalt. Og hvad der føles krænkende for mig, gør ikke nødvendigvis for dig. Måske derfor har HK kun ført omkring én sag omhandlende sexchikane per år de sidste ti år indtil 2019.

I 2017 fik de krænkede et sprog.

“Hele MeToo-bølgen har givet et sprog omkring sexchikane, og der er blevet skabt et rum, hvor man kan tale om det, man har været udsat for,” siger Maria Rasmussen, der er advokat hos fagforeningen HK.

I januar 2019 begyndte Maria Rasmussen på sin ph.d. omhandlende sexchikane på arbejdspladser. I den forbindelse iværksatte HK også en uddannelse af de faglige medarbejdere, som er de første, medlemmerne kommer i kontakt med. De faglige medarbejdere er blevet klædt på til at modtage medlemmer, der har været udsat for seksuel chikane, men også klædt på til at spotte sager, der potentielt kan rumme seksuel chikane.

Og måske er det netop kombinationen af de to, der har medført, at HK’s advokatafdeling siden januar 2019 har oprettet 19 sager og dermed mangedoblet antallet af sager omhandlende seksuel chikane.

 

Spørg aldrig: Har du oplevet sexchikane?

Ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, der forbyder seksuel chikane på arbejdspladser lyder således:

"Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnligt ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima."

“Det er en meget bred formulering, og det er derfor, vi bliver nødt til at være meget opmærksomme på, hvad sexchikane er,” siger Maria Rasmussen.

Hos HK har de netop valgt at være opmærksomme ved at stille skarpt på den måde, de faglige medarbejdere spørger ind til et medlems oplevelse af en situation.

“Man må ikke spørge: Har du været udsat for seksuel chikane?,” siger Maria Rasmussen og fortsætter:”Det kræver, at man som medlem selv kan definere, hvad sexchikane er, og det er rigtigt svært. Det er svært selv for os, der arbejder med lovgivningen.”

Hun fortæller også, at seksuel chikane ofte kommer kamufleret som noget andet. Flere sager kommer ind som eksempelvis afskedigelsessager på grund af stress.
Når det sker, er det vigtigt, at der bliver spurgt ind til, hvorfor medlemmet tror, at stressen er kommet.

“Måske er svaret så, at det er kommet, fordi personen har været udsat for stort arbejdspres og har en dårlig relation til chefen. Der er det vigtigt at spørger ind til, hvorfor forholdet til chefen var dårligt, for måske gemmer der sig noget der,” siger Maria Rasmussen.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak