20/02/2023 - IP-rettigheder

“Advokaterne skal bare være bedre”


Sådan siger Lars-Christian Brask, erhvervsordfører fra Liberal Alliance, om det retssikkerhedsmæssige problem som virksomheder, der får kopieret deres designs af andre virksomheder, står med i dag.  Konservatives erhvervsordfører Mona Juul mener, at der mangler beskyttelse af danske designere på området, og hun vil arbejde for ændring på området.

Tekst: Cecilie Uhre


Billedet: Pressefoto af Lars-Christian Brask (th.), pressefoto af Mona Juul (tv.) og Shutterstock-billede i baggrunden.

 

I sidste uge bragte vi på K-NEWS en artikel, hvor professor i ophavsret på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Morten Rosenmeier konkluderer, at virksomheder, der får kopieret deres designs af andre virksomheder, ender som tabere, uanset hvad de gør.

Som eksempler peger han blandt andet på to sager. Keramikeren Anne Black, der valgte at tage kampen op mod Netto, som hun mente havde kopieret hendes designs. Og en anden keramiker Kasper Würtz, der kørte en sag mod designer Christian Bitz, som netop er blevet afgjort i Sø- og Handelsretten.

Han slår fast, at han mener, at der er et retssikkerhedsmæssigt problem på området.

”Designere som Anne Black og Kaspar Würtz oplever, at kapitalstærke firmaer kan udsætte dem for intensive produktefterligninger, som de har meget svært ved at imødegå effektivt. At føre retssager for designkrænkelser koster millioner og tager mange år. Og hvis en designer vinder en retssag, ender det typisk med en kompensation, der er så lille, at det ikke er umagen værd," siger han og tilføjer:

"Jeg mener bestemt, at man godt kan sige, at der er et retssikkerhedsmæssigt problem.” 
 
Derfor har K-NEWS taget fat i både erhvervsministeren, Morten Bødskov samt fire erhvervsordførere. Hvoraf kun Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance og Mona Juul fra Konservative er vendt tilbage. 
 
Mona Juul (C) skriver i et mailsvar til K-NEWS, at:
 
“Vi hylder dansk design. Men vi beskytter ikke designerne. Med rettigheder. Jeg bragte op i mit første år på Tinge og har siden fulgt op og fik i første omgang lovning på et designkommissorium (under S regeringen). Her sættes også fokus på erstatning. 
 
Det var en fin start, og jeg har netop rykket den nye erhvervsminister for yderligere opfølgning. For professoren i ophavsret har helt ret, og det er bestemt et område, jeg ønsker at ændre på. Give designeren fair betingelser. Det mener jeg ikke, de har med den nuværende praksis.”
 
Lars-Christian Brask (LA) ser dog lidt anderledes på sagen. Han siger til K-NEWS, at han synes, det nye Designnævn er et godt initiativ, da det kan hjælpe på den tilsanding, der ellers kunne være sket. 
 
“Men min holdning er, at der ikke er grund til at få lavet ny lovgivning,” siger han og peger i stedet på, at problemet bør løses af advokaterne, der fører sager for den krænkede part. 
 
“Hvis du kan vise, hvad det har betydet i fald i omsætning og margin, så er det jo det, der bliver positioneret, så det kræver bare en bedre positionering og procedure af krænkedes advokat,” siger han og tilføjer: 
 
“Det, der er det vigtige her, er, hvad det har kostet for den krænkede. Og det er der, advokaterne skal være bedre til at positionere det, og krænkede skal være bedre til at vise, hvad det har haft af økonomisk konsekvens, og kan man det, og gør man det, så er retssystemet faktisk ret godt i dag.”
 
Så du mener, at det er advokaterne, der procederer, der skal gøre deres arbejde bedre?
 
“Ja, de skal være bedre. De skal gøre arbejdet bedre. Du skal ikke sætte lægmænd til at lave yderlige love. Du har en dommer og et domssystem, og alt andet lige må man antage, at de er specialister på området. Så skal de bare klædes på til en sag, det skal de gøres af krænkedes advokat. Krænkers advokat kommer jo ikke til at gøre det. Men krænkedes advokat skal jo positionere det sådan, så det er tydeligt, hvad det har kostet, og hvad konsekvensen for det så skal være,” siger han og tilføjer:  
 
“Advokaterne skal bare være bedre.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak