09/11/2022 - Blog, arbejdsmiljø

BLOG: ”Det er ikke et privilegium at arbejde for jer!”


Advokatbranchens aktører skal ændre retorikken, hvis de vil tiltrække og beholde de dygtige advokater. For det er ikke nok med nye arbejdsmodeller, hvis advokaterne fortsat blot betragtes som en ressource, mener formand for Djøf Advokat Rasmus Thingholm.

Tekst: Rasmus Thingholm, formand for Djøf Advokat


Foto: PR

Dette indlæg er udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger.

 

”Det er ikke et privilegium at arbejde for jer!”

Det var ét af flere barske, men ærlige, budskaber, jeg havde taget med, da jeg i september måned var inviteret til at holde oplæg for partnere fra en række store, mellemstore og mindre advokatvirksomheder til Danske Advokaters Kongres under titlen ’Hvad forventer de unge advokater?’.

Men hvad baserer jeg så det budskab på? 

Selvom advokatbranchen i de senere år er begyndt at rykke på sig, så hersker der fortsat – og særligt blandt de mest erfarne partnere – en overbevisning om, at de unge advokater og advokatfuldmægtige bør være stolte og se det som et privilegium hver morgen at træde ind ad døren med netop deres logo på facaden.
Det er da heller ikke sjældent, at jeg som formand for Djøf Advokat bliver mødt med synspunktet om, at ”de unge stiller for mange krav”.

Jeg har nok næppe den rigtige faglighed eller position til at lave en tilbundsgående analyse af validiteten af det synspunkt, men det er nok heller ikke så vigtigt. For de seneste mange undersøgelser om branchen taler deres eget og tydelige sprog, som branchens aktører ikke længere kan ignorere.

I begyndelsen af september udgav Karnov ’Fremtidens Jurist 2022’ i samarbejde med os i Djøf Advokat, og jeg overdriver vist ikke, når jeg skriver, at rapportens konklusioner har fået meget omtale og opmærksomhed i advokatbranchen. Og det er med rette.

Knap 1.000 ansatte advokater og advokatfuldmægtige i Danmark, Norge og Sverige har deltaget i undersøgelsen, og rapporten viser bl.a., at hele 65 % af dem mener, at work-life balance vil være det område, der vil få størst indflydelse på udviklingen i den juridiske branche i fremtiden, mens dette gælder for 75 % af juristerne mellem 23-29 år.

Respondenterne fra advokatbranchen peger selv på, at mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet (59 %), fleksible arbejdslokationer (53 %), ledere, der ser dem som et menneske og ikke blot en arbejdsressource (40 %) samt en reduktion i den ugentlige arbejdstid (39 %) vil være de vigtigste parametre for at få en bedre work-life balance. Og mange af dem er sågar klar til at takke nej til en forfremmelse eller acceptere en lønreduktion for at få den.

(...) Hav mindre fokus på de polerede opslag på sociale medier, undgå glatte svar i branchemedierne og tag i stedet en åben og tillidsfuld dialog med jeres medarbejdere (...)

 

Det står med andre ord lysende klart, at mange advokater og advokatfuldmægtige i branchen skriger på en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og hele 39 % af dem har sågar overvejet at sige deres job op inden for de seneste seks måneder.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at til trods for disse meget markante tal, så er den unge generation i advokatbranchen hverken mindre ambitiøse eller mere arbejdssky. De vil gerne dygtiggøre sig, arbejde hårdt, gøre en forskel i deres virke og stå til rådighed for klienter og kolleger, når tingene brænder på. Men de vil også gerne ses som mennesker og have et liv i balance, hvor der er tid til familie, venner og andre interesser.

Derfor er vi nødt til at kigge på, hvordan vi sammen kan skabe en kultur, hvor der er langt mere fokus på god ledelse og fleksibilitet for medarbejderne. For det er da paradoksalt, at medarbejderne får at vide fra ledelsens side, at de er ”virksomhedens vigtigste aktiv”, men at der så samtidig er så stor en del af medarbejderne, der føler, at de alene bliver set som en ressource af deres ledere, og at ledelsen kun fokuserer på de hardcore økonomiske nøgletal.

Samtidig ser vi, at talentjagten er intensiveret markant i de seneste år. For efterspørgslen er stor både i branchen og den øvrige konsulent- og rådgiverbranche, men også i andre private virksomheder, organisationer mv. Hver uge kommer der nye jobopslag, flere lokkes med nye titler og højere løn, men det store fokus på rekruttering har nok desværre medført, at det gode og langsigtede fokus på fastholdelse mange steder er trådt i baggrunden.

Men hvad koster det egentlig på bundlinjen at miste en god advokat ved hendes opsigelse? Og hvad koster det så at miste 20 eller 30 gode advokater om året? Det regnestykke burde man som ledelse og partnergruppe nok kigge langt mere på.

I Djøf Advokat mener vi derfor, at det er på høje tid, at advokatkontorerne sætter alle sejl ind på at gøre deres arbejdsplads så attraktiv, at flere medarbejdere har lyst til at blive.

Vi har allerede set de første gode initiativer fra bl.a. Poul Schmith/Kammeradvokaten og DLA Piper, som kan tjene til inspiration i branchen. Hvis de kan gøre det, så kan de andre store aktører i branchen også.

Så hav mindre fokus på de polerede opslag på sociale medier, undgå glatte svar i branchemedierne og tag i stedet en åben og tillidsfuld dialog med jeres medarbejdere om, hvad I som virksomhed gør godt, hvad I kan gøre bedre og hvilke indsatser, der skal til for, at de har lyst til at blive (endnu) længere. 

I Djøf Advokat ser vi frem til at indgå i en fornyet dialog med branchens aktører om, hvordan vi sammen kan løfte denne opgave og finde gode løsninger, der virker på tværs af branchen. For det er der brug for.

Dette indlæg er udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak