07/10/2019 -

BLOG: Gig Economy – en gamechanger for advokatbranchen?


Advokatsamfundets legaltech-arbejdsgruppe udsendte i sidste måned en rapport, der sætter fokus på fremtidens tendenser for advokatbranchen. En af disse er det såkaldte gig economy, som kan få stor betydning, mener Kristian og Jonathan fra LegalHero.

Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer & Kristian Anker, medstifter og direktør, begge LegalHero.


Advokatsamfundets LegalTech-gruppe afgav i august måned sin rapport om LegalTech. Det fremgår af rapporten, at arbejdsgruppen i sit arbejde med LegalTech identificerede fire overordnede trends inden for den teknologiske udvikling, som arbejdsgruppen vurderer, vil få en stor betydning for advokatbranchen i fremtiden.

Én af disse trends er ”Gig Economy”. Begrebet Gig Economy dækker over en udvikling, hvor advokaters arbejde fremover i større grad vil være i ”gigs”; det vil sige i ”engangsoptrædener” eller i projektansættelser og freelanceopgaver. Antallet af traditionelle fastansættelser vil dermed falde.

Som en freelanceplatform med +100 jurister ansat har vi hos LegalHero førstehåndserfaring med, hvilke drivere udviklingen inden for Gig Economy er drevet af. Det er vores opfattelse, at mange jurister og advokater, det være sig både yngre og ældre, har et stigende fokus på værdier, frihed og fleksibilitet, hvor flere og flere vil være uafhængige, og selv kunne bestemme hvor meget, hvornår og hvad de arbejder med.

Vi tror derfor, det er rigtigt, når LegalTech-gruppen i sin rapport angiver, at ”på samme måde vil man i fremtiden med stor sandsynlighed se flere advokater, der ønsker at arbejde ”fra sag til sag” frem for at være fastansatte i advokathusene”.

Man kan (...) sagtens forestille sig, at et stigende antal advokater for fremtiden vil deponere deres bestallinger for at freelance på gig-platforme

Rapporten forholder sig ikke til, at mange advokatopgaver, f.eks. rådgivning og udarbejdelse af kontrakter ikke nødvendigvis kræver en advokatbestalling. Man kan derfor sagtens forestille sig, at et stigende antal advokater for fremtiden vil deponere deres bestallinger for at freelance på gig-platforme, og derfor gætter vi på, at advokatbranchen for fremtiden vil kunne få endnu sværere ved at fastholde talentfulde, unge advokater, der vil have større fleksibilitet, mere frihed og selvbestemmelse over arbejdsbyrde- og opgaver.

 

Ny EU-lovgivning gør det nemmere for advokater og jurister at bijobbe

I sommer vedtog EU et direktiv (om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union), der har til formål at lempe arbejdstageres mulighed for at bijobbe – eller sagt på en anden måde: der skal efter implementeringen af direktivet tungtvejende grunde til, at en virksomhed har ret til at forhindre en ansat i at arbejde med noget andet i sin fritid.

Der er for jurister og advokater en udbredt praksis om at skrive forbud mod bijob ind i ansættelseskontrakter, da arbejdsgiverne ønsker sine ansattes fulde fokus og fleksibilitet til at løse virksomhedens opgaver. Dette kan i nogen tilfælde være velbegrundet, men der vil for mange ansatte jurister og advokater ikke være saglige grunde til at begrænse deres muligheder for bijobbe – og de vil altså den vej igennem kunne blive en del af den rejsende Gig Economy i deres fritid. På baggrund af de henvendelser, vi hos LegalHero har modtaget, tror vi, at mange vil gøre brug af muligheden fremover.

 

Tendenser fra Californien kan inspirere

Det er ikke nogen hemmelighed, at den teknologiske udvikling bevæger sig i et hurtigere tempo i Californien end herhjemme. Tech-giganter som Uber og Lyft har bygget sine forretninger på Gig Economy, da hundredvis af deres ansatte er ansat på fleksible freelance-vilkår. Bagsiden af dette er, at de pågældende medarbejdere ikke er dækket af lovgivning og overenskomster, der sikrer mindsteløn, sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer. Netop sikring af minimumsvilkår er en af de helt store udfordringer ved Gig Economy.

Det er derfor glædeligt og kan tjene som inspiration herhjemme, at der er i Californien er vedtaget en lovgivning, som sikrer, at gig-ansatte freelancere eller konsulenter får status af medarbejdere, hvis den pågældende arbejdsgiver har ledelsesbeføjelser over medarbejderen, eller hvis medarbejderen udfører et stykke arbejde, der ligger inden for den pågældende arbejdsgivers kerneforretning.

Ved at lave en tilsvarende regulering af lovgivningen herhjemme sikres det, at arbejdsstyrken, herunder jurister og advokater, kan arbejde Gig Economy-baseret, uden at smarte virksomheder eller tech-giganter udnytter fleksible freelancere via løndumping eller andre vilkårsmæssige forringelser.

Dette blogindlæg er udelukkende udtryk for skribenternes egen holdning.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak