18/08/2022 - Tanker fra 'baren'

"De sidste par år har vi set et stigende antal love der truer den juridiske branches kerneværdier"


Nok er der fart på den juridiske branche herhjemme. Men hvad optager egentlig advokatsamfundene ude i verden? K-NEWS giver i denne artikelserie et indblik i retstilstanden hos vores europæiske naboer. Første stop er Sverige.


Foto af den svenske generalsekretær Mia Edwall Insulander. Kredit: Micke Lundström

 

Krigen i Ukraine fylder også meget i Sverige, men nationalt er det en helt anden dagsorden, der optager det svenske retssystem. Det fortæller generalsekretær Mia Edwall Insulander fra Sveriges Advokatsamfund.

 

Hvad ser du som den største trussel mod the rule of law i Europa lige nu?

"Det er ret bekymrende at se, hvordan grundlaget for den juridiske branche og mange af dets kerneprincipper trues mere og mere.

De sidste par år har vi set et stigende antal love, ofte initieret af EU-kommissionen, der truer den juridiske branches kerneværdier såsom uafhængighed, fortrolighed/juridiske privilegier, klientloyalitet og undgåelse af interessekonflikter.

Der er også et behov for at sikre retfærdighed for alle, herunder retten til retshjælp og ret til juridisk bistand.

Der er stadig mange mangler i forhold til statslig finansiering af juridisk bistand og alt for lav løn til advokater i deres roller som juridisk bistandsrådgiver. Også i forhold til regler, der begrænser retten til juridiske rådgivere i retssager.

Derudover er vi nødt til at opretholde retten til en retfærdig rettergang i enhver forstand i enhver juridisk procedure – herunder hurtige rettergange, da ”retfærdighed forsinket er retfærdighed nægtet”. Vi er nødt til at sikre retsstatsprincippet og beskyttelse af personlig integritet og processuelle rettigheder for alle parter i retsforfølgelser/retssager, især de sager, der involverer hemmelige tvangsindgreb.

En anden hovedudfordring er, hvordan man fokuserer på det øgede niveau af organiseret kriminalitet uden at ofre retsstatsprincippet. Vi skal stå op for de processuelle garantier for den anklagede og enkelte individers personlige integritet, når vi vedtager strengere og strengere love på det strafferetlige område. Det omfatter en afvejning af hårdere domme kontra de virkninger, som sådanne domme har på kriminaliteten generelt.

Derudover er det vigtigt at opretholde betingelserne i forhold til nødvendighed, effektivitet og proportionalitet, når der indføres lovgivning, som udvider efterforskningsmyndighedernes mulighed for at anvende hemmelige tvangsindgreb."

 

Krigen i Ukraine er overalt i nyhederne, og den påvirker jo alle borgere og forbrugere i hele verden. Hvordan påvirker krigen den juridiske branche i Sverige?

"På grund af Ruslands invasion af Ukraine stopper mange advokatfirmaer og virksomheder fuldstændig deres forretningsforbindelser med Rusland. Det er helt forståeligt og legitimt at isolere russiske interesser. I krigstider er det dog mere vigtigt end nogensinde før at stå op for demokrati og retssikkerhed.

Krigen sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan advokater bør agere i deres forhold til russiske klienter. Advokater er ikke politikere eller forretningsmænd, men deres hovedopgave er at loyalt og uafhængigt varetage deres klienters interesser. Det omfatter også at repræsentere klienter, der er afsløret eller under afhøring. Det betyder, at russiske borgere og virksomheder generelt også har ret til juridisk bistand og rådgivning, hvis de ikke på nogen måde er sanktioneret i relation til det russiske regime."

 

Hvordan, hvis nogen, kan advokater i dine øjne spille en rolle i at hjælpe myndighederne og EU med at løse den her krise?

"Mange europæiske advokatsamfund har – både individuelt og kollektivt, eksempelvis med European Council for Bars and Law Societies of Europe, CCBE – tilsluttet sig EU-institutionerne og det internationale samfund i deres krav om, at Rusland øjeblikkeligt skal ophøre med deres ulovlige invasion af Ukraine. Alle stater skal respektere de grundlæggende forpligtelser, værdier, principper og friheder, der er fastsat i folkeretten.

SBA (det svenske advokatsamfund, red.) har på det kraftigste fordømt den russiske invasion af Ukraine og opfordret Rusland til øjeblikkeligt at suspendere sin ulovlige invasion, da det udgør en krænkelse af folkerettens grundlæggende principper. Den russiske invasion af Ukraine er et angreb på menneskeheden og på retssikkerheden i en demokratisk stat. I den nuværende tragiske kontekst er behovet for at opretholde retsstatsprincippet af afgørende betydning.
Som mange andre har SBA hilst erklæringen fra anklageren for Den Internationale Domstol velkommen, hvori der står, at man vil indsamle beviser med henblik på at opbygge en sag ved ICC i forhold til de grusomheder, der bliver udført af russiske styrker i Ukraine.

Jeg håber på at se et større fokus på retsstatsprincippet og processuelle rettigheder i stedet for udelukkende kun at fokusere på strengere straffe og flere tvangsindgreb for at forbedre effektiv kriminalitetsforebyggelse.

 

I denne henseende bør ICC-anklageren indlede en øjeblikkelig undersøgelse med henblik på retssagen mod præsident Vladimir Putin og hans medskyldige. Det ukrainske folk fortjener beskyttelsen af den internationale retsorden.

Nogle af de tiltag, som SBA har besluttet til støtte for Ukraine, er:

• Donationer: SBA har – sammen med et stort antal svenske advokatfirmaer og individuelle advokater – doneret betydelige beløb til Røde Kors og til UNHCR for at hjælpe den humanitære situation i Ukraine.

• SBA har også iværksat en indsamlingskampagne for at tilskynde svenske advokatfirmaer og individuelle advokater til at donere yderligere til formål for Ukraine.

• SBA og Swedish Lawyer’s Aid for Ukraine – SBA har også besluttet sig for at foretage mere praktisk handling og har oprettet en administration af svenske advokater, som kan yde juridisk rådgivning og anden assistance på stedet i tilfælde af en storstilet flygtningestrøm fra Ukraine til Sverige. SBA glæder sig over, at mange svenske advokater allerede er involveret i sådanne handlinger.

• SBA har også oprettet en særlig hjemmeside med alle mulige informationer om krigen i Ukraine og dens implikationer. På hjemmesiden formidler SBA også breve udarbejdet af det ukrainske juridiske samfund, UBA, om alle aktuelle udviklinger."

 

Krigen har overskygget den kritik, som har været rejst mod hvad eksperter kalder erosion af the rule of law i Polen og Ungarn. Er disse problemer stadig presente og bør I og de andre advokatsamfund fortsat forsøge at påvirke udviklingerne her? 

"Det er et stort problem, når visse EU-medlemslande vedtager national lovgivning, der ikke er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i EU-traktaten og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. En udhuling af retsstatsprincippet for sådanne foranstaltninger skal kritiseres og bekæmpes både af EU og dets institutioner såvel som af retssamfundet i Europa som helhed."

 

Hvad er det primære fokusområde i den juridiske branche i jeres land for resten af året?

"Det vigtigste spørgsmål vedrører advokaters uafhængighed og SBA.

I Sverige har vi desværre en løbende debat om advokaters uafhængighed. Især spørgsmålet om SBA’s privilegium til at overvåge og fungere som tilsynsmyndighed over for sine egne medlemmer har været i fokus. Det kommer på baggrund af enkelte sager, hvor forsvarsadvokater har haft for tætte bånd til deres klienter i kriminelle banderelaterede sager og lækket fortrolige oplysninger til og fra sådanne klienter, der var tilbageholdt med restriktioner.

Du kan læse meget mere om udfordringerne med nogle advokaters manglende uafhængighed HER

Et andet vigtigt spørgsmål er at fastholde den vigtige diskussion om retsstaten. Derfor har SBA i efteråret iværksat et særligt tidsskrift, sammen med andre repræsentanter fra den juridiske branche, omhandlende retsstatsprincippet i Sverige."

 

Hvilke tendenser er top of mind hos dig som generalsekretær for det nationale advokatsamfund?

"Udover vigtigheden i at fastholde advokaters uafhængighed, er det også et vigtigt at undersøge, hvordan man kan skabe et mere kønsligestillet lederskab hos svenske advokatfirmaer og forbedre bæredygtigheden af de juridiske tjenester, der ydes i forskellige henseender (for eksempel klima og miljø)."

 

Hvad er dine forventninger til fremtiden?

"Jeg håber på at se et større fokus på retsstatsprincippet og processuelle rettigheder i stedet for udelukkende kun at fokusere på strengere straffe og flere tvangsindgreb for at forbedre effektiv kriminalitetsforebyggelse."

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak