25/05/2023 - Hvidvask

Eksplosion i antallet af underretninger om hvidvask


Aldrig før har der været så meget mange underretninger om hvidvask som i 2022. Det viser årsrapporten fra Anklagemyndighedens Hvidvasksekretariat, som er blevet offentliggjort i dag. 

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


89.783.

Så mange underretninger har Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden modtaget i 2022, og det er en stigning på 27% i forhold til året før. Og det er det højeste antal nogensinde. 

Det fremgår af sekretariatets årsrapport, der netop er blevet udgivet. 

Af rapporten fremgår det, at ud af de knap 90.000 underretninger leverede sekretariatet 51.803 oplysninger videre til politikredsene.

Hvidvasksekretariatet deler underretningerne op i tre kategorier: underretninger om mistænkelige transaktioner, underretninger om mistænkelige aktiviteter og underretninger om mulig terrorfinansiering

"En mistanke om terrorfinansiering, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet bliver til en underretning, når fx pengeinstitutter, revisorer eller offentlige myndigheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken, sender den til Hvidvasksekretariatet", står der i sekretariatets pressemeddelelse.

Antallet af underretninger om mulig terrorfinansiering er faldet de sidste par år, mens det er underretninger om mistænkelige transaktioner, der for alvor driver stigningen i det samlede antal. 

Af rapporten fremgår det, at der er sket et fald i antallet af underretninger fra advokater, mens pengeinstitutter, offentlige myndigheder, revisorer og især spiludbydere har lavet markant flere underretninger om mistænkelige transaktioner. 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak