25/05/2020 - Ny rapport

Erhvervslivet fravælger domstolene i stor stil på grund af lang sagsbehandling og manglende økonomi


Tænketanken Justitia offentliggør i dag en længe ventet rapport, der det sidste år har undersøgt årsagen til et massivt fald i antallet af civile retssager ført ved domstolene. Rapporten peger på lange ventetider og lav sagsgodtgørelse.


“I et retssamfund som det danske bør domstolene være det naturlige sted at gå hen, når man har en juridisk konflikt. Det er derfor meget skadeligt for virksomhedernes retssikkerhed, hvis de fravælger retssystemet, når de har konflikter med andre virksomheder, borgere eller myndigheder".

Sådan siger projektleder fra Justitia, Henrik Rothe, om konklusionerne i den rapport, som tænketanken netop har udgivet, og som kigger nærmere på årsagerne til et massivt fald i antallet af civile retssager ført ved domstolene.

Allerede i 2015 kunne en rapport fra Rambøll konkludere, at antallet af civile retssager var næsten halveret siden 2010. Det fik tænketanken Justitia til i efteråret 2019 at iværksætte en undersøgelse, der skulle kigge nærmere på årsagerne til dette fald.

Rapporten konkluderer, at virksomhederne kun får dækket 1/3 af deres sagsomkostninger trods en pristakstregulering i 2012, mens behandlingstiderne over en bred kam er alt for lange – den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i civile sager var i 2019 over 17 måneder. I Norge må det kun tage seks måneder.

"Korte sagsbehandlingstider har (...) i årevis været et mål i domstolenes strategiplaner. Alligevel går udviklingen den forkerte vej, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, om den nuværende praksis overhovedet lever op til retsplejelovens formål. Justitias analyse viser, at sagsbehandlingen ved landets domstole går alt for langsomt, og at kompensationen for sagens omkostninger, hvis man vinder sagen, er alt for lille. Faktisk er den nogle gange så lille, at det i følge nogle erhvervsfolk ville være bedre, om man slet ikke fik nogen erstatning! Det skal vi altså have gjort noget ved", siger Henrik Rothe i en pressemeddelelse.

Du kan læse hele rapporten HER

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak