16/02/2024 - Aktiedirektiv

EU skrinlægger planlagt regulering A- og B-aktier


EU-Kommissionens og EU-parlamentets forslag til et nyt aktiedirektiv, der skulle regulere A- og B-aktiestrukturen er blevet fjernet fra den endelig aftale. Dansk Industri kalder det en sejr for den danske selskabsmodel, mens professor i selskabsret er forsigtig optimist.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Foto: Rune Johansen (PR), screendump af pressetekst fra EU

 

Dansk erhvervsliv kan ånde lettet op, efter Ministerrådet for nylig afviste forslag fra kommissionen og parlamentet om at stramme reglerne for brug af A- og B-aktier i europæiske selskabskonstruktioner.

Det mener man i hvert fald hos Dansk Industri, der er begejstrede for den endelige aftale, og på LinkedIn skriver seniorrådgiver Lars Hammer:

”Det er (…) en enormt vigtig sejr, som samtidig viser styrken, når alle gode danske og nordiske kræfter bruger deres respektive muligheder for at råbe vagt i gevær, når EU-forslag vil få uheldige konsekvenser i Danmark og de andre nordiske lande,” skriver han og henviser til, at det er erhvervsforeninger fra både Danmark, Norge, Sverige og Finland, der har taget aktivt del i bekæmpelsen af forslaget om at regulere brugen af flerstemmeaktier. Herunder Komitéen for God Selskabsledelse fra Danmark, Svenskt Näringsliv i Sverige og den finske pendant EK.

K-NEWS kunne før jul fortælle, hvordan man fra flere sider i dansk erhvervsliv frygtede det nye aktiedirektiv, da der i forslaget lå et ønske om at harmonisere reglerne for brug af flerstemmeaktier i europæiske børsnoterede virksomheder. Det oprindelige forslag blev kaldt en ulv i fåreklæder af Dansk Industri og de andre nordiske parter, der med den foreslåede aftaletekst frygtede at stå i en situation, hvor A – og B-aktiestrukturen, som i forvejen er udbredt i Norden, ville forsvinde helt og ulovliggøres. Og professor Jesper Lau Hansen fra Københavns Universitet udtalte dengang til K-NEWS, at det nye direktiv i realiteten var kontraproduktivt.

”Først siger man ja til flerstemmeaktier. Men så siger man bagefter, at når man så er kommet på børsen, så kan man ikke bruge den her kontrol, man får med de her flerstemmeaktier i en lang række situationer. Og for at gøre ondt værre har Europa-Parlamentet valgt at vedtage en masse ændringsforslag til den her forkerte del af aftalen, som gør det endnu mere besværligt end hvad kommissionen havde tænkt sig.”

Den forkerte del af aftalen lød ifølge Jesper Lau Hansen netop på denne stramning af reglerne for brug af flerstemmeaktier, mens der på den anden side var gode ting ved aftalen, nemlig ønsket om at harmonisere reglerne som helhed. 

Nu er den forkerte del af aftalen altså ude. Og hos Dansk Industri roser Lars Hammer de nordiske partnere, der har været med til at få forhandlet de foreslåede ændringer ud af det endelige direktiv, men også Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet for at lytte til bekymringerne og gå aktivt ind i forhandlingerne. Han bakkes op af vicedirektør Kim Haggren, der i et blogindlæg på DI’s hjemmeside henviser til, at Danmark har en stor rolle at spille i det juridiske embedsværk inden for EU.

”Sagen viser heldigvis, at Danmark virkelig kan rykke noget i EU, når vi står sammen (…)
Denne gang lykkedes vi med at afværge det helt (det oprindelige forslag, red.). Det gjorde vi kun, fordi danske kræfter stod sammen og skabte alliancer med interessenter i andre EU-lande – og fordi der blev arbejdet hårdt og vedvarende. Det bør være et eksempel til efterfølgelse i fremtidige EU-sager, hvor væsentlige danske interesser er på spil.”

Jesper Lau Hansen er dog noget mere formel i sin begejstring.

”Denne gang gik det godt med at få ændret et skadeligt forslag til noget harmløst ved klog og stædig forhandling. Men vi er måske ikke lige så heldige næste gang et unødvendigt og skadeligt forslag dukker op,” skriver han på LinkedIn.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak