22/09/2021 - Indsatte

Fangeflugter skal undgås med øgede magtbeføjelser. Men antallet af fangeflugter falder allerede


Med et nyt lovforslag vil justitsminister Nick Hækkerup tillade mere brug af håndjern og brev - og besøgskontrol for at komme 'problemet med fangeflugter til livs'.

Forslaget kommer dog på et tidspunkt, hvor antallet af både fangeflugter og flugtforsøg er på laveste niveau i flere år.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg / Foto: Shutterstock


Problemet med fangeflugter skal til livs, og derfor skal personalet i danske fængsler og arresthuse have øget magtbeføjelser i form af øget brug af håndjern og brev - og besøgskontrol, hvor politiet har øget mulighed for at overvære eller helt afskære besøg og tilbageholde breve til de indsatte.

Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor antallet af fangeflugter og flugtforsøg fra danske fængsler er på det laveste niveau i seks år. Det viser en aktindsigt, som K-NEWS har fået fra Kriminalforsorgen.

Aktindsigten viser en oversigt over manuelt indtastede data fra Kriminalforsorgens ledelsesinformationssystem. Og tallene viser et billede af et fængselssystem, der trods de markante udmeldinger fra justitsministeren faktisk har formået at nedbringe antallet af fangeflugter og flugtforsøg siden 2015.

Ifølge Kriminalforsorgens egne registeringer, er det faktisk kun arresthusene, der har oplevet en lille stigning siden 2015 - fra otte til ni 'undvigelser' i 2020, som er Kriminalforsorgens terminologi for fangeflugt.

Kigger man derimod på fangeflugter fra både åbne og lukkede fængsler, er der sket et markant fald i antallet. 

Fra lukkede fængsler ligger det samlede antal fangeflugter på to i 2020, og det har været stort set konstant siden 2014, dog med ni fangeflugter i 2016.

Kigger man på de åbne fængsler, er der alene det sidste år sket et fald på 15% fra 80 til 68 fangeflugter fra 2019 til 2020. 

De registrerede flugtforsøg viser desuden, at antallet er uændret fra 2016 til 2020 med tre forsøg om året, mens man fra åbne fængsler har registeret et fald på 77% fra 2016 til 2020.

K-NEWS har anmodet justitsministeren om svar på, hvorfor han ser behov for øgede magtbeføjelser hos fængselspersonale og politi, når tallene viser et fald i antallet fangeflugter.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak