22/03/2021 - De danske børn i Syrien

Foldschack: "Stoklund er et demokratisk løsgående missil"


Diskussionen om Knud Foldschacks rolle som advokat i sagerne om de danske børn i Syrien fjerner fokus fra sagens kerne, mener hovedpersonen selv. Han finder det dybt bekymrende, at udlændingeordfører fra Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, med Foldschacks egne ord, 'smudser' hans advokatgerning til, når det i sidste ende handler om børnene.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Opdateret: 09.37

Sagen om de danske børn i de syriske flygtningelejre tog i weekenden en ny drejning, da foreningen Repatriate The Children stævnede den danske stat for ikke at hente de danske børn i Syrien hjem. 

Men også diskussionen om advokat Knud Foldschacks rolle i sagen blev igen bragt på banen, da udlændingeordfører Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet i en kommentar til Berlingske søndag kritiserede Knud Foldschack for at blive præsenteret som ekspert i sagen. I indlægget peger Stoklund på, at Foldschack som 'repræsentant for IS-terrorister' først og fremmest er partskilde.

Indlægget i Berlingske falder dog Knud Foldschack for brystet, da Stoklund fremsætter en lang række præmisser og påstande i sit indlæg, som slet og ret er usande, mener advokaten.

Rasmus Stoklund peger i en kommentar til Berlingske på, at diskussionen om hans kritik af dig beror på det faktum, at du præsenteres som ekspert og altså ikke partskilde. Er du enig i det synspunkt?

"Nej, han ved udmærket, hvad min rolle er. Jeg er aldrig blevet udpeget som ekspert, og i hele debatten er der altid supplerende vurderinger af mine synspunkter fra eksperter eller andre kilder. Han ved jo godt, at det aldrig er blevet tilfældet, og jeg er aldrig blevet præsenteret som andet end advokat for de her børn og de her kvinder. Det er et forsøg på at tilsmudse mig, og det er ufint."

Han skriver desuden, at du påtager dig en offerrolle i den her sag. Hvordan forholder du dig til den kommentar?

"Det er jo Stoklunds roden rundt i begreberne i forhold til retssikkerhed, moral og etik. Han skal jo ikke kaste smuds over mine berettigede refleksioner. Jeg har allerede haft andre klienter, der stiller spørgsmålstegn ved min ageren i den her sag. Og det går ud over min søn, der ikke bryder sig om det her. Statsministeren har jo netop meldt ud, at tonen på sociale medier er alt for hård, og så bør politikerne jo gå forrest. Han vil jo ikke forstå problemstillingen. For den er jo, at de bedstemødre og bedstefædre, der bor her i Danmark, de har jo gennemlevet et mareridt i mange år, og det er jo dem, jeg repræsenterer. Og så repræsenterer jeg retssikkerheden i det danske system."

Stoklund skriver, at han ikke ønsker at sprede upræcise oplysninger, men flere steder skriver han, at du repræsenterer IS-terrorister – gør du det?

"Nej det er jo der, hvor Stoklund bliver ved, og det er jo politisk sølle. Jeg repræsenterer børnene og de danske bedsteforældre. Og så repræsenterer jeg som beskikket i to sager to mødre. Han tager jo munden fuld, for han har ikke forstået, at han skal holde sig til politikken i Folketingssalen og ikke i advokaternes ageren i retsstaten. Han er jo lige ved at blive solkonge og er nu også ude efter Sten Schaumburg-Müller og Advokatsamfundet. Som politiker og udlændingeordfører opfører han sig jo som enevældig. Kom dog bare og få sagt undskyld."

Er du enig i præmissen om, at de her kvinder og vel implicit børnene er terrorister?

"Nej. Han indtager domstolenes rolle, han indtager professorenes og domstolenes holdning og sviner mig til bevidst. Man kan jo kun behandle ham med pædagogisk tålmodighedssympati, for det er så grotesk, det han siger. Det, der er det frygtelige i den her sag – jeg kan jo leve med det, men de her bedsteforældre, som har grædt i fire år, de tager det jo meget tungt, og det er jo mest synd for dem. Hvis der er noget, de ikke har lyst til, så er det at blive kaldt terrorister, og det er jo dem, der er mine klienter. Jeg har selv betalt mine to ture til Syrien, og jeg kommer aldrig til at opkræve en krone i honorar fra de her mennesker. Jeg udfører rent faktisk en opgave, som staten burde tage sig af. Det er ikke min opgave at være børnenes talerør og bevismateriale. Det er ikke min opgave at tage til Syrien og bevise de her ting. Det burde jo være statens. Det han er, hvis jeg skal bruge samme terminologi som ham, så er han et demokratisk løsgående missil. Og det er den milde udgave."

Hvad betyder det for den offentlige juridiske diskussion, når det handler mindre om enkeltindividets rettigheder og mere om for eller imod dit virke som interviewperson?

"Det fjerner jo fokus fra sagens kerne, og det er jo det, som er blevet tydeligt hen over weekenden. Stoklund ved jo godt, at de her børn har rettigheder, og når professorerne siger, at de har rettigheder, og det har været meget tilfredsstillende for mig at se, hvordan den juridiske verden er begyndt at ytre sig nu. Og de siger jo, at jeg har ret."

Hvorfor tror du, at det er så svært for politikerne at blive enige om at hente de her børn hjem?

"Jeg tror, der er tre klare ting i det her: 1. Børnene er syge og har ret til at komme hjem og er i en tortursituation. 2. Der er utvivlsomt tale om en indenrigspolitisk sag, som alene handler om, at der er vælgerstemmer på spil. 3. Det er 100 % sikkert, at alle, undtagen dem, der er afhængige af vælgerstemmer, er enige om, at de her børn skal hjem – alle instanser, som har en faglig og saglig indsigt. Det, der er vigtigt for mig – jeg kan godt forstå, at det her kan koste stemmer, også til kommunalvalget i september. Jeg kan godt forstå, at det er en svær sag, for lige meget hvor meget jeg kan bevise, så bliver det ikke løst politisk. Mit største ønske er, at man på det første eller andet retsmøde i retssagen får de juridiske ekspertvurderinger i et nævn eller i et råd, som kunne komme med input til børnenes juridiske rettigheder. For så ville regeringen med de demokratiske spilleregler opføre sig korrekt."

Foreningen Repatriate the Children, som er herigennem du repræsenterer børnene, har nu stævnet staten – hvad er dine forhåbninger til den stævning?

"Det er, at man i forbindelse med retsforberedelsen får løsningen – at få børnene og familierne hjem. Der er jo nogle underbemærkninger i det her, for de er jo ikke dømt. Vi har jo talt med de ledende folk i den kurdiske koalition, og de siger jo, at de ikke kan dømme de her kvinder. Men det kan vi, og derfor skal de også hentes hjem. Men først og fremmest, fordi det er mest sikkert. Ti af børnene er født i Danmark, og de har det rødbedefarvede pas."

 

Stoklunds svar

K-NEWS har forelagt kritikken for udlændingeordfører Rasmus Stoklund. I en mail skriver han, at han holder fast i sin kritik af Foldschack.

Synes du, det er et problem, at Knud Foldschack repræsenterer de danske kvinder i Syrien?

"Nej, det synes jeg bestemt ikke. I en retsstat har alle ret til en forsvarsadvokat, og det princip har jeg aldrig anfægtet. Min kritik vedrører mediernes ofte ukritiske brug af Foldschack som en slags ekspertkilde, for det er han ikke, eftersom han repræsenterer IS-kvinderne og deres familier."

Alle danskere har jo ret til en forsvarer, hvorfor Foldschack er beskikket af staten. Hvorfor er det et problem?

"Jeg har aldrig ment, det var et problem. Derfor synes jeg også, det er ualmindelig groft, at både Advokatsamfundets formand Peter Fogh til Berlingske i en artikel om denne sag har sagt: »vi ser desværre, at advokater bliver slået i hartkorn med deres klienters gerninger og bliver angrebet, fordi de repræsenterer særlige klienter, som nogen ikke kan lide«.
Og i samme artikel tillader Sten Schaumburg-Müller sig at påstå, at jeg har kritiseret ”en advokat for at tage kriminelle personers sager.” Jeg har ikke gjort nogen af delene, og både Fogh og Schaumburg-Müller burde afkræves dokumentation, når de fremsætter så grove og faktuelt forkerte påstande om min gøren og laden."

Du siger, at han repræsenterer IS-terroristerne – men det juridiske udgangspunkt er vel, at han repræsenterer danske kvinder, der jo ikke endnu er dømt for terrorisme ved hverken dansk eller udenlandsk ret. Med sådan en udtalelser dømmer du så ikke disse kvinder på forhånd?

"Tilslutter man sig terrororganisationen Islamisk Stat, så er man i mine øjne terrorist."

Lad os antage, at Foldschack var hyret af de danske kvinder i Syrien – havde det gjort nogen forskel? Han repræsenterer jo stadig den danske advokatstand og skal processere sit forsvar i henhold til dansk lov og de advokatetiske regler?

"Nej, det havde ikke gjort nogen forskel, og derfor er min kritik også den samme som hele tiden: Det bør altid varedeklareres over for lyttere, læsere og seere, at Foldschack ikke er en objektiv ekspert, men repræsentant for IS-kvinderne og deres familier."

Hvordan forholder du dig til, at Foldschack kalder dig et "demokratisk løsgående missil"?

"Jeg bliver hver eneste dag kaldt racist, møgsvin, ubegavet, udemokratisk og meget andet. At Foldschack også forfalder til dette niveau, overrasker mig, men det får ikke min puls til at stige."

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak