12/02/2020 - Seneste nyt

Forbrugerombudsmanden: målrettet markedsføring på Facebook var ulovlig


Sky Connect ApS markedsføring af deres låneportal ’Favoritlån’ på Facebook er ulovlig, vurderede Forbrugerombudsmanden. Sagen er den første, hvor målrettet markedsføring er blevet vurderet ulovlig.

Af Caroline Bjelke


”Uetisk, social uansvarlig og i strid med almene samfundshensyn”. Sådan beskrev Forbrugerombudsmanden Sky Connect ApS målrettede markedsføring af lån på Facebook. Virksomheden målrettede sine reklamer på Facebook til mænd mellem 28 og 45 år, som har interesse for ’online games’ og ’online poker’. Det er første gang, at forbrugerombudsmanden har vurderet denne type af målrettet markedsføring ulovlig.

Der er lagt vægt på markedsføringsloven §3, stk 1, der beskriver at ’erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensynstagen til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser’. Og ifølge lovbemærkningerne beskytter bestemmelsen forbrugerne mod en markedsføringspraksis, som krænker almene samfundshensyn, forbrugerens integritet, privatlivets fred, social ansvarlighed – eller markedsføring som er påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde uetisk.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, udtaler:

”Med den teknologiske udvikling og omfattende dataindsamling har virksomheder fået bedre værktøjer til at målrette deres markedsføring mod udvalgte grupper af forbrugere. Jo mere viden virksomhederne har om de forbrugere, som de målretter deres reklamer mod, desto større krav stiller markedsføringsloven til, at virksomhederne ikke markedsfører sig i strid med almene samfundshensyn, som social ansvarlighed og etisk adfærd. […] Hvis en virksomhed målretter sin markedsføring af lån til hasardspillere, er det efter min opfattelse i strid med god markedsføringsskik, fordi det er i strid med almene samfundshensyn.”

Ifølge Forbrugerombudsmanden var Sky Connect ApS bevidste om, at der i deres targeting kunne være personer med spilleproblemer og spillegæld, men at de ønskede at afprøve de muligheder, Facebook kunne tilbyde inden for målrettet annoncering.

Bech Bruun anser dommen for at være ensidig.

”Markedsføring er anset for at være et sagligt og nødvendigt formål for virksomheder, og en afskæring for at målrette sin markedsføring i forbindelse med salg af lovlige produkter strider imod dette grundlæggende samfundshensyn.
Derudover kan det anføres, at virksomheden stadig lovligt kan markedsføre sig generelt, hvorved udsatte personer i modtagergruppen fortsat kan risikere at blive udsat for markedsføringen. Det forekommer derfor tvivlsomt, om almene samfundshensyn reelt tilgodeses ved Forbrugerombudsmandens afgørelse”, skriver de.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak