Skrevet af


Jacobs egne ord om denne episode:

“Jeg mener ikke, at begrænsninger i ytringsfriheden er et effektivt redskab til at imødegå racisme og skabe en højere grad af tolerance”. Sådan lyder det bl.a. i denne episode 27 af Forbrydelse og Moral fra Jacob Mchangama, der er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia.

Jacob er for ganske nylig blevet nomineret til Fonsmark prisen, og i den forbindelse skrev Berlingske bl.a. følgende om ham;

”[…] Jacob Mchangama har igennem en årrække haft et skarpt blik for de bærende elementer i en demokratisk retsstat og utrætteligt forsvaret ytringsfriheden. Når politikere vil indføre tvivlsom lovgivning, der skal tvinge techgiganter til at fjerne hadefuldt indhold, eller når en censurlysten venstrefløj vil forbyde Muhammedtegninger, står Mchangama klar med indvendinger, der kan få selv den mest indædte stammekriger til at tvivle på egne argumenter.”

… Den beskrivelse er jeg enig i. Det er derfor også særligt ytringsfriheden, som tages under lup i dette afsnit.

Ved udgangen af året 2020 kom Jacob og Justitia med en relativt dyster årsrapport, der satte spot på udviklingen i retssikkerheden på en række områder i det forgange år. Jeg læste den rapport, og var kort efter ikke i tvivl om, at jeg måtte have Jacob med i podcasten. Jeg var blevet bekymret over udviklingen inden for en række retslige områder... For hvis man tager rapportens ord for gode varer – ja så er der god grund til at bekymre sig om den skrantende retssikkerhedsmæssige udvikling – herunder altså også når de corona-relaterede tiltag tages ud af ligningen. Jacob skriver på Justitias hjemmeside følgende om udviklingen, der i øvrigt alene er et ganske kort udsnit:

”Uanset håndteringen af Covid-19 har år 2020 forstærket tidligere års tendenser til indskrænkning af borgernes retssikkerhed og frihed. Det gælder for eksempel implementeringen af regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, der har givet udvidet adgang til tv-overvågning af borgerne. Både i Danmark og internationalt ser vi et stigende pres for at pålægge sociale medieplatforme at fjerne hadefuldt og ulovligt indhold inden en kort frist, hvilket udgør en risiko for at også mange lovlige ytringer fjernes og almindelige borgeres ytringsfrihed indskrænkes. Endelig kan nævnes skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, som tilsyneladende har tilbageholdt væsentlige oplysninger om ulovlig overvågning af borgerne for Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt de stadigt stigende sagsbehandlingstider i almindelige civile sager ved domstolene,”

I det her afsnit af Forbrydelse og Moral forsøger jeg sammen med Jacob Mchangama at sætte yderligere spot på nogle af de samme områder. For hvorfor er det problematisk, når stater begynder at kræve af tech-platformene, at de skal slette eller blokere åbenlyst racistisk indhold indenfor 24 timer? Hvorfor er det nye tonepoliti, der som led i den nye politireform fremover skal patruljere kommentarfelterne på de sociale medier, mere end svært at forene med ytringsfriheden? Hvorfor er han principielt modstander af racismeparagraffen? Og hvorfor mener han ikke at paragraffen - som regeringen udtrykte det tilbage i oktober 2020 - tilmed bør beskytte transpersoner?

Retssikkerhed gennemsyrer al lovgivning – herunder også strafferetten. Eller… Det burde det i hvert fald gøre, hvis du spørger mig. Derfor er det også relevant at snakke retssikkerhed i netop denne her podcast.

Jacob og jeg optog afsnittet digitalt, hvilket desværre også har haft den konsekvens, at lydkvaliteten ikke blev ligeså god, som den plejer. Jeg håber imidlertid, at du som lytter med, vil finde Jacob og hans meninger interessante, og bære over med lydkvaliteten i denne omgang."

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak