16/01/2023 - Anklagemyndigheden

Her er, hvad anklagemyndigheden vil følge særligt nøje i år


Anklagemyndigheden har udvalgt fire fokusområder, som skal søges afklaret i retspraksis i 2023. De handler blandt andet om opholdsforbud i nattelivet og den nye stalkingbestemmelse.

Tekst: Sara Moss Hesse


Billedet: Screendump af anklagemyndighedens pressemeddelelse og Højesteret. Foto: Dan Poulsen

Et nyt år betyder også nye anklagerfaglige fokusområder, når anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også skal bidrage til en større afklaring om lovfortolkning, strafniveauer og bevismæssige forhold på mere generelle spørgsmål.

I 2023 vil det dreje sig om bestemmelsen om opholdsforbud i nattelivet, strafskærpelse i forbindelse med udnyttelse af coronahjælpepakker, den nye stalkingbestemmelse samt forbud til seksualforbrydere efter straffelovens paragraf 236.

”Vi arbejder videre med fire områder, hvor der er et særligt og aktuelt behov for at få fastlagt og tydeliggjort retspraksis i tilknytning til ny eller nyere lovgivning,” siger Lise Fink, der er vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten, i en pressemeddelelse.

Nærmere beskrevet er de fire fokusområder:

Opholdsforbud i nattelivet efter straffelovens § 79 c og overtrædelse af forbud: Rækkevidden af den nye bestemmelse skal afklares, herunder i forhold til varigheden af et forbud og overtrædelse af et idømt forbud.

Strafskærpelse efter straffelovens § 81 d, stk. 2, om udnyttelse af COVID-19-hjælpepakker: Strafniveauet skal afklares i sager om udnyttelse af COVID-19-hjælpepakker, når strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 d, stk. 2, finder anvendelse.    

Forbud til seksualforbrydere efter straffelovens § 236: Anvendelsesområdet og rækkevidden af forbud til dømte seksualforbrydere skal afklares. Desuden skal strafniveauet for overtrædelse af et forbud afklares.    

Stalking efter straffelovens § 242: Anvendelsesområdet for den nye bestemmelse om stalking skal afklares. Desuden skal strafniveauet i disse sager afklares.

Anklagemyndigheden vil løbende vurdere, om der også er andre områder, de skal have øjne på.

”Vi tilpasser områderne løbende, i takt med at der opstår behov for at følge nye fokusområder,” siger Lise Fink.

Afklaringen af retspraksis sker som udgangspunkt ved straffesager i byretten og i landsretten. Ifølge anklagemyndigheden vil der i nogle tilfælde være behov for at søge egnede sager indbragt for Højesteret. 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak