18/08/2023 - Advokater på små kontorer

På de små kontorer er det vigtigt at få sit L


Det er i hvert fald oplevelsen på advokatkontoret i Ribe, for møderet for landsretten er nøglen til de faste poster som beneficeret og bobestyrer. Og lige nu er en del af kontorets økonomi bundet op på netop de sager, der kommer derfra.

K-NEWS har været på besøg på tre små advokatkontorer i mindre byer, hvor kun én eller to advokater fortsat blæser vind i sejlene. For hvordan står det til hos dem, der endnu er tilbage? Og er det overhovedet vigtigt, at de små kontorer i udkanten består?

Tekst og foto: Cecilie Uhre


Foto: tv. Cecilie Ulsøe og th. Rikke Rohrsted.

 

På Tømmergangen 7 i Ribe, med Sydbank i stueetagen og Kop & Kande lige rundt om hjørnet ligger Rohrsted // Ulsøe Advokatfirma.

De første man møder, når man kommer op af spindeltrappen til kontoret, er to sekretærer, og så Cecilie Ulsøe og Rikke Rohrsted på hvert sit kontor bag åbne døre.

Klokken er ti, da jeg sætter mig på Cecilie Ulsøes kontor en marts-formiddag, men Rikke og Cecilies arbejdsdag har været i gang i lang tid.

”Her starter vi tidligt,” siger Rikke Rohrsted og fortsætter: “Jeg har ofte retsmøder i Esbjerg klokken ni, så skal man tidligt af sted herfra. Så jeg møder som oftest klokken halv otte.”

Rikke Rohtsted og Cecilie Ulsøe dækker hele paletten af ripensere. Cecilie Ulsøe er yngre, tilflytter med mindre børn. Hun spiller fodbold og kommer i daginstitutionerne. Rikke Rohrsted er en generation ældre, hendes datter er større. Hun er født og opvokset i Ribe, og hendes far har drevet virksomheden i Ribe siden 1973. Og derfor har hun et stort netværk i byen.

“Det er en by, hvor alle kender alle. Jeg er født i Ribe, og der er altid en eller anden relation. Mange har kunnet kende mig og ved, at jeg er Rohrsteds datter,” siger Rikke Rohrsted.

Selvom juraen og bekendtskaber godt kan falde sammen, er det ok, så længe det ikke kommer for tæt på.

“Det er egentlig fint nok at have sager for folk, man kender. Men der kan godt være nogle sager, hvor man tænker, at det ikke er en god idé, når man kender hinanden så godt. For mig er det ofte, hvis det har noget med børn og forældreansvar at gøre. Så der kan godt være nogle sager, som man sender videre,” siger Rikke Rohrsted.

 

Baggrund:

Der er flere, der forsvinder, de bliver opkøbt eller måske løber de ud i sandet, fordi der mangler arvetagere. De drukner under den administrative byrde, der vokser og vokser, eller måske bliver økonomien for presset, fordi de store kontorer fylder mere og mere, og konkurrencen bliver for hård. 

Men så er der også dem, der stadig står. Dem, der slår stærkere rødder i blæsevejr, dem der ser de små kontorer omkring sig blive en del af noget større eller blive til ingenting, imens de selv holder fast. Måske fordi de ser deres berettigelse som et lille advokatkontor, måske fordi det simpelthen kun er den slags hverdag, de kan se sig selv i, eller måske fordi det nu engang er der, vejen har ført dem hen.

I hvert fald løber det rundt på trods af mange kasketter, domstolenes overfyldte kalendere og mangel på advokatsekretærer og advokater.

K-NEWS har besøgt advokatkontorer, hvor kun én eller to advokater blæser vind i sejlene, og som alle sammen ligger i mindre byer. For hvordan står det til, hos dem, der er tilbage endnu? Og er det overhovedet vigtigt, at de små kontorer i udkanten består?
 

 

Men for det meste, når sagerne ikke kommer for tæt på, kommer nærheden advokatkontoret til gode. Og Cecilie Ulsøe fortæller, at det ikke kun er folk, der bor i Ribe, de betjener.

“Det er meget tit, at klienters børn, der flytter ud og har brug for hjælp af en advokat til første boligkøb, spørger deres forældre, og så bliver vi anbefalet, fordi forældrene er trygge ved os,” siger Rikke Rohrsted.

Når det kommer til juraen, dækker de mange forskellige sagstyper, men de har også hver deres områder. Cecilie Ulsøe sidder meget med bolighandlerne samt familie- og arveret, og Rikke Rohrsted har mange straffesager og tager i landsretten. Rikke Rohrsted er beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og autoriseret bobehandler, mens Cecilie Ulsøe er medhjælper i gældssaneringssager.

“Der er mange forskellige grene her, men vi dækker lidt hver vores del af dem,” siger Cecilie Ulsøe.

 

Generationsskiftet

Ligesom Danmarks udkant er plaget af lægemangel, er det også svært at tiltrække advokater. Det er i hvert fald en af de udfordringer, som Rikke Rohrsted har hørt hos kolleger på andre små kontorer. Og det er også en erfaring, som andre advokater på små kontorer, som K-NEWS har været i kontakt med, har fortalt om.

Men den udfordring løste Cecilie Ulsøe heldigvis for Rikke Rohrsted, da hun besluttede sig for at skrive en mail til Rikke Rohrsted i 2015 og derefter slå sig ned i Ribe.

I 2015 blev Cecilie Ulsøe færdig som jurist, og hun ville rigtigt gerne finde et advokatkontor med plads til en god work-life-balance.

“Jeg boede i Aarhus med min mand og havde et barn på halvandet år, som jeg havde fået under studiet. Så det var vigtigt for mig at finde et sted med muligheder for passende balance mellem arbejde og familieliv,” fortæller Cecilie Ulsøe.

Hun havde en underviser på Aarhus Universitet i familieret, som var fra Esbjerg, og Cecilie spurgte sin underviser til råds.

“Jeg spurgte, om hun havde kendskab til et lille kontor, og så nævnte hun, at hun vidste at Palle, Rikkes far, skulle på pension på et tidspunkt,” siger Cecilie Ulsøe.

Derfor skrev Cecilie en mail til Rikke. Rikke Rohrsted svarede, at hun kunne komme forbi til en kop kaffe, og så kunne de se, om der var kemi.  

“For os, når man er så lille et kontor, så handler det om, at man kommer tæt på hinanden, også i forhold til familie. Det er noget, man deler. Så det handler om, at vi har det godt, når vi er på arbejde, og at der er kemi. At man kan arbejde sammen,” siger Rikke Rohrsted.

Efter aftalen faldt på plads mellem Rikke Rohrsted og Cecilie Ulsøe, valgte Cecilie og hendes familie at bygge hus i Ribe. Rikke Rohrsted jublede, “for et ungt par, der bygger et hus, har en tendens til at blive hængende”.

Hun uddyber, at et andet problem for de små kontorer, når det kommer til at finde en arvtager til firmaet, er, at det er en stor udgift at investere i en fuldmægtig. Og ifølge Rikke Rohrsted forsvinder mange af dem igen, når de har fået deres uddannelse.

“Det koster en del at uddanne en fuldmægtig. Det er en investering. Men man ser tit, at mange fuldmægtige efter et par år flytter til store byer igen. Og så har det lille kontor betalt udgiften for at uddanne fuldmægtigen, og det er omkostningstungt og svært i de mindre byer, dels at have kapacitet til at lære op, dels at holde på dem,” siger hun.

Så da Cecilie Ulsøe byggede hus med mand og børn, tegnede det godt for Rikke Rohrsted og det lille kontors overlevelse.  

 

Mangel på civilsager 

Rikke Rohrsted startede i sin fars advokatfirma i 2004 først som ansat advokat og i 2005 som partner. I 2015 kom Cecilie Ulsøe som sagt til. Så lige foreløbigt er det ikke manglen på en arvtager, der kommer til at slå firmaet ud.

Ifølge Rikke Rohrsted og Cecilie Ulsøe, er de heller ikke specielt pressede økonomisk, men det skyldes nok til dels, at kontoret har en del faste poster som beneficeret, bobestyrer, bobehandler, medhjælper og så videre, mener de. Det betyder, at der normalt kommer en vis mængde sager ind på kontoret.

Det betyder dog ikke, at der ikke er udfordringer på det lille kontor. Når Rikke Rohrsted engang skal på pension, arver Cecilie Ulsøe ikke nødvendigvis muligheden for at være beneficeret eller andre poster, der sørger for, at kontoret altid har sager nok og sikre en stabil økonomi. Lige nu kan Cecilie Ulsøe ikke engang indstilles til at blive beneficeret, fordi hun ikke har fået møderet for landsretten.

“Der er ikke så mange civile retssager herude for tiden. Det kan skyldes, at det er en tidskrævende proces og ofte også ret dyrt, og derfor bliver folk mere villige til at indgå forlig,” siger Cecilie Ulsøe, der mangler at føre en af sine to prøvesager for landsretten, for at hun kan få møderet og dermed muligheden for at få beneficerne.

“Jeg tror, at det er et generelt problem, at det er svært at få sit ’L’, men vigtigheden er større herude, fordi der skal være et vist antal af beneficerede i hver retskreds, og får de yngre advokater ikke møderetten, kan de ikke søge beneficium,” siger Rikke Rohrsted om manglen på civile retssager, der bliver anket fra byret til landsret.

Selvom der ikke er personalemangel hos Rohrsted // Ulsøe Advokatfirma, hverken på advokatkontorerne eller bag sekretærskrivebordet, så har Rikke Rohrsted et indtryk af, at der ikke bliver uddannet så mange advokatsekretærer længere. Det er både, hvad hun hører hos kolleger, men også hendes egen oplevelse.

“Vi søgte på et tidspunkt en sekretær, og selvom vi fik mange ansøgninger, var der kun et par uddannede i bunken af ansøgere,” siger hun og tilføjer:

“Men det, kan man sige, er vores egen skyld, fordi vi ikke uddanner flere, men det skal man også have kapacitet til.”

“De skal have en læreplads, men for at man kan give den, skal man have kapacitet og opgaverne til det. Og det går lidt for stærkt her, til at vi kan tage en ind, der skal oplæres,” tilføjer Cecilie Ulsøe.

En anden udfordring, de to advokater peger på, er den administrative byrde, der jo har samme størrelse, som på alle andre kontorer. Udfordringen for Cecilie Ulsøe og Rikke Rohrsted er bare, at de har færre skuldre at fordele byrden på.

“Man har mange kasketter,” siger Cecilie Ulsøe, der også fortæller, at de har forsøgt at gøre det mere overskueligt ved at dele de forskellige opgaver ud, så de hver især kan koncentrere sig om deres område. Et af hendes er for eksempel it.

Min erfaring er, at folk har brug for at vide, hvem de snakker med. Så behovet for de mindre kontorer må jo være der

 

Rikke Rohrsted peger også på, at en anden udfordring for kontoret er den sårbarhed, der er, ved at være lille. Udover Rikke Rohrsted og Cecilie Ulsøe består kontoret af to sekretærer. Og når ferier og sygdom falder sammen for dem, som det ifølge Rikke Rohrsted gjorde i februar, så er det pludselig en meget sårbar situation.

“Så skulle Cecilie og jeg stå for bogføring, afstemning af klientkonto, lave telefonsvarer, tage telefonen og så videre,” siger hun og tilføjer: “Man skal kunne lidt af det hele.”

 

Advokatbistand i udkanten er vigtigt

Engang var der tre advokatkontorer i Ribe, nu er Rohrsted // Ulsøe Advokatfirma det sidste tilbage i sin oprindelige kerne. De to andre er blevet opkøbt og er blevet en del af noget større, en fortælling, der skriver sig ind i en velkendt historie om små advokatfirmaers skæbner efterhånden.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt de små kontorer mon bliver ved med at bestå, og om de har en berettigelse, svarer Rikke Rohrsted, at hun tror, de bliver ved med at bestå, hvis de forskellige hverv fra retterne bliver ved med at eksistere. Hvis de små kontorer kan få beneficierne og andre poster som hidtil, skal de nok overleve, mener hun.

“Vi har en fordel i ikke hele tiden at skulle ud og være synlige, fordi vi netop har posterne. Så vi skal ikke hele tiden ud at opdrive flere sager,” siger Rikke Rohrsted.

Hun mener, at kontorerne i udkanten er vigtige, fordi det er vigtigt, at der stadig er advokater ude blandt almindelige borgere.

“Der er jo nogen, der ikke har mulighed for at flytte sig," siger Rikke Rohrsted og fortsætter:

“Men altså, det er vigtigt, at der er juridisk bistand for de mennesker, der bor i yderområderne. Det betyder noget. Nogle af de klienter, jeg også får gennem retten, det er mennesker, der har det svært. Og der skeler de nogle gange til, at jeg kommer fra Ribe, for det er lettere for dem at møde mig så."

"Man kan sige, det kommer helt an på, hvordan man er. Men nogle har brug for trygheden i, at man kan være tæt på og komme til fysiske møder.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt de tror, det er vigtigt, at de mindre kontorer består, er Rikke Rohrsted ikke sikker på, det har en vigtig betydning. Der er mere vigtigheden af relationen mellem advokaten og klienten – at de føler sig godt behandlet og er trygge ved den faste og kendte advokat.

Cecilie Ulsøe mener dog, at det også er vigtigt, at netop de mindre kontorer består. Hendes erfaring med de klienter, hun har, er, at de sætter pris på den nærhed, der er hos Rohrsted // Ulsøe Advokatfirma, og som kommer af, at de er et mindre kontor.

”Min erfaring er, at folk har brug for at vide, hvem de snakker med. Så behovet for de mindre kontorer må jo være der,” siger hun. 
 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak