28/04/2020 - Retshjælp

Leif Donbæk til Berlingske: Retshjælp i DK er de facto teoretisk


Det er både for bureaukratisk og dyrt at få fuld dækning under fri proces af retshjælpsforsikringer, og det betyder, at den almene danskers adgang til retfærdighed er teoretisk. Det mener advokat Leif Donbæk, der i Berlingske udtaler bekymring for, at advokaterne er sat uden for justitsministerens nye arbejdsgruppe.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Diskussionen om frihed og retfærdighed i Danmark er i realiteten teoretisk. Sådan siger advokat hos Sandager Advokater Leif Donbæk til berlingske.dk, hvor han i en kommentar kritiserer justitsministeren for ikke at involvere advokatbranchen i den arbejdsgruppe, der er nedsat til at kigge på mulige ændringer af reglerne om fri proces og retshjælpsforsikringer.

"Det, som man (...) tit overser i debatten om frihed og retfærdighed, er forskellen på at have ret og være fri, og at have råd til at få ret og derved være fri. Man kunne kalde det sidste for funktionel retfærdighed og det første for teoretisk retfærdighed", siger Leif Donbæk til Berlingske.

Han mener, at de gældende regler for fri proces og retshjælpsforsikringer er både bureaukratiske og omkostningstunge, og i mange tilfælde dækker de slet ikke de forhold, som de egentlig var tænkt til at dække – nemlig livsændrende omstændigheder for den enkelte borger.

"Det er desværre ikke majoriteten, som har adgang til funktionel retfærdighed. For langt de fleste har slet ikke råd til retfærdighed eller i hvertfald ikke livsændrende retfærdighed", siger han til Berlingske.

Samme pointe kom vicedirektør hos Justitia Birgitte Arent Eiriksson frem til, da K-News interviewede hende tilbage i 2019.

"Der er en social slagside i vores adgang til at gøre vores ret gældende. I en retsstat bør der jo være lige adgang til domstolene for alle borgere, men det er der ikke reelt set. De ordninger, vi har, fungerer ikke tilstrækkelig godt i praksis, fordi retshjælpsforsikringen indebærer udgifter for borgerne, som betyder, at mange borgere ikke har råd til at benytte sig af den, og fri proces er kun for de borgere, der opfylder betingelserne, hvilket er et fåtal.”

Endnu en stemme

Med kommentaren lægger Leif Donbæk sig op af Advokatrådets Nikolaj Linneballe, der for et par uger siden i en artikel til K-News fandt det dybt bekymrende for retssikkerheden, at advokaterne ikke er inviteret med til forhandlingerne. 

”Det er problematisk, at advokaterne er udeladt, for det er jo dem, der er tiltænkt at spille en stor rolle i at udføre det her arbejde for borgerne. Det er som at ville bygge et hus og kun tale med banken og ikke inddrage de personer, der har den praktiske erfaring og rent faktisk skal stå for arbejdet!”, fortalte han til K-News.

Ifølge Leif Donbæk burde justitsministeren og arbejdsgruppen kigge mod de ordninger for retshjælp, der fungerer rigtig godt.

Du kan læse hele kommentaren i Berlingske HER

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak