23/01/2023 - Uddannelse

Ny uddannelse i samfundsjura på Roskilde Universitet 


Til efteråret åbner en ny kandidatuddannelse på Roskilde Universitet. Uddannelsen skal kombinere samfund og jura, og ifølge Roskilde Universitet vil uddannelse give netop den slags kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Tekst: Cecilie Uhre


På Roskilde Universitet vil de til at undervise i samfundsjura på kandidatniveau. En uddannelse, der netop er blevet godkendt af Uddannelses- og forskningsministeren, det skriver de i en nyhed i dag på deres hjemmeside. 

Det nye RUC-studie er en tværfaglig uddannelse med en kernefaglighed forankret i jura og politik.

Ifølge den pressemeddelelse som Roskilde Universitet har udgivet er formålet med studiet at uddanne kandidater, der kan balancere juridiske og politikudviklende hensyn. Uddannelsen skal give kompetencer, der gør det muligt for studerende at gribe en politisk idé og omsætte den til juridisk holdbar praksis i kommuner, regioner, staten og erhvervslivet.

”Der er rigtig mange eksempler på sager – fx minksagen – hvor løsninger på reelle udfordringer løber ind i problemer, når de skal implementeres, fordi en juridisk procesregel eller paragraf forhindrer løsningen. Dét problem vil samfundsjura gerne adressere ved at uddanne kandidater, som både mestrer juridisk tænkning og på samme tid forstår de policy-processer og -hensyn, som en god løsning er en del af,” forklarer Bodil Damgaard, som er prodekan for uddannelse ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

Derudover skal uddannelsen, ifølge pressemeddelelsen, give de studerende den nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan juridiske, politiske og administrative aktører, processer og institutioner påvirker og håndterer samfundsproblemer, -muligheder, og -rammer.

I udviklingen af den nye uddannelse har Roskilde Universitet inddraget kommuner, regioner og relevante virksomheder for at give dem mulighed for at blive hørt om deres behov i en fremtidig medarbejder.

”Det er vigtigt for os som kommune, at der kommer en uddannelse i samfundsjura, fordi kombinationen af politologi og jura i stadig højere grad er og bliver relevant både for problemløsning, strategiudformning og politisk procesunderstøttelse. Vi skal i højere grad kunne navigere i forskellige lovkomplekser sideløbende med, at vi håndterer politikudvikling i samarbejde med borgere, virksomheder og andre dele af den offentlige sektor i de store problemfelter, vi arbejder med inden for for eksempel sundhed, klima og den grønne omstilling,” siger Erik Kjærgaard Andersen, som er direktør i Holbæk Kommune i pressemeddelelsen.

Den nye uddannelse kan søges fra den 1. marts 2023, og de første kandidater kan starte studiet til efteråret. For at komme i betragtning skal man have en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse inden for politik, jura, forvaltning, statskundskab eller lignende. 
 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak