06/02/2024 - Magtens Tredeling #166

Opsplitning af ministeriet forudses at føre til skibbrud


Advokatrådet advarer mod regeringens ide om at opsplitte Justitsministeriet. Et nyt ministerium – som der er lagt op til – med ansvar for national sikkerhed skaber en risiko for et skibbrud for vores danske retssikkerhedstradition, lyder bekymringen.

Formanden for Advokatrådet Martin Lavesen uddyber i Magtens Tredeling, da han forklarer de drøftelser, der har ført til konklusionen. Og der bliver i podcasten trukket tråde til et kritiseret element i den nu vedtagne lov mod afbrænding af religiøse skrifter.

Tekst og foto: Dan Poulsen.Billedet: Martin Lavesen i Magtens Tredeling-studiet.


Det er det lovede analysearbejde, som regeringen varslede i deres regeringsgrundlag, der har sendt Martin Lavesen og Advokatrådet på forarbejde.

Det kan godt være, at regeringen under titlen ”Ansvar for Danmark” vil tage ansvar, men efter drøftelser med ”relevante parter”, som Martin Lavesen siger og skriver, vil en opsplitning formentlig føre til det modsatte.

Navnene på hvem, der har deltaget i drøftelserne, vil Martin Lavesen ikke ud med i Magtens Tredeling, da det har været en forudsætning for at de relevante parter kunne tale uden forbehold. Men han kommer det dog alligevel nærmere ved at bekræfte, at der blandt andet er tale om tidligere ministre og højt placerede personer i statsadministrationer, der har ”fingeren på pulsen”.

Her kunne vi jo se nogle udfordringer, hvis et ministerie for national sikkerhed fik meget magt og dermed også kunne være med til at gennemføre noget lovgivning, som man måske ikke vil have vedtaget i en anden virkelighed

Martin Lavesen

 

Og konklusionen fra drøftelserne er klar:

En opsplitning af Justitsministeriets resort - sådan at vi i Danmark får et nyt Ministerium for National Sikkerhed, sådan som det er omtalt i regeringsgrundlaget fra december 2022  – vil skabe et brud med en dansk retssikkerhedstradition, og det forudses at føre til et skibbrud for retssikkerheden.

 

Overrasket over ideen om opsplitning

Martin Lavesen indleder podcasten med at fortælle om sin overraskelse over ideen om opsplitningen, der i regeringsgrundlaget er formuleret sådan her:

”Regeringen ønsker at styrke retsstaten og dens grundlæggende principper og vil derfor nedsætte en ekspertgruppe, der skal gennemføre en analyse af Justitsministeriets ressort.”

Efter et par linjers tekst derefter om fokus på, at der skal stås vagt om regler og opgaver ”som har grundlæggende betydning for retsstaten og demokratiets stabilitet” og for centrale demokratiske organer, retssikkerhed, individets frihed, ordentlig forvaltning og rammerne for regeringsførelse og kommunerne, kommer det så. Det nye ministerium:

”Samtidig ønsker regeringen at få belyst, hvordan der kan etableres et nyt Ministerium for National Sikkerhed, som bl.a. får ansvar for politiet, den overordnede anklagemyndighed og rigets sikkerhed, herunder PET.”

Hvordan opgaverne nærmere skal fordeles, skal en kommende analyse kaste lys over. Med afsæt i hvordan han og de drøftende parter læser oplægget til analysen, siger Martin Lavesen om det scenarie, de advarer imod:

”Hvis man forestiller sig, at et ministerie for national sikkerhed vil behandle de emner, der vedrører politiet, PET, Anklagemyndigheden og så videre, og adskille dem fra andre retlige sager, som jo vedrører statsforvaltningsretlige ting, forvaltningsretlige ting, menneskeretlige ting, det, synes vi sådan set, er uheldigt og vil være i strid med den danske tradition.”

Og, fortsætter han:

’’Vi har, og det bryster vi os af i Danmark, nogle retsgarantier, så vi har et værn mod magtudøvelse. Det kunne jeg godt frygte kunne lide skibbrud, hvis man laver den her form for opsplitning og fik et meget stærkt ministerium for sikkerhed, som typisk politisk har ret stor bevågenhed”.

K-NEWS beder i vores Magtens Tredeling Martin Lavesen skære ud i pap, hvorfor et sådan stærkt ministerium skulle få de negative skitserede konsekvenser. Som eksempel nævner vi den kraftigt debatterede lov mod afbrænding af religiøse tekster. Et kritikpunkt i den debat var, at argumentation og præmis i den lov netop handlede om at fortsatte afbrændinger kunne påvirke Danmarks og danskernes sikkerhed.

”Jeg har ikke noget belæg for at sige, at der er noget lovgivning, som ville have set anderledes ud, hvis vi havde en opsplitning. Men man kan godt have det tankeeksperiment, at nogle ting havde været anderledes."

Martin Lavesen bekræfter eksemplet med loven, der forbyder utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning, som illustrativt for den bekymring, han og Advokatsamfundet har, og som de advarer om allerede nu - hvilket er tidligt i den bebudede analysefase, hvor ekspertgruppe endnu ikke reelt er sat i gang.

”Dit eksempel er meget illustrativt. Her kunne vi jo se nogle udfordringer, hvis et ministerium for national sikkerhed fik meget magt og dermed også kunne være med til at gennemføre noget lovgivning, som man måske ikke vil have vedtaget i en anden virkelighed.”

I drøftelserne hos Advokatsamfundet har der været stor forståelse for, at selve diskussionen om Justitsministeriets størrelse og resort, giver god mening.

”Det er en vildt relevant drøftelse at få kigget på det. Jeg tænker bare ikke, at løsningen er en opsplitning.”

Samtidig med at Martin Lavesen afviser ideen om en decideret opsplitning, peger han på flere områder, der kan flyttes væk fra Justitsministeriet. Tre konkrete og ret betydelige opgaver, som han og de hemmeligholdte parter i drøftelserne peger på, er Datatilsynet, administrationen af Danmarks Domstole samt Styrelsen for forsyningssikkerhed, der kom ind under Justitsministeriet under coronakrisen.

Magtens Tredeling #166 finder du i din mobiltelefon i din foretrukne podcastapp. Uanset om du bruger Apples Podcasts, Spotify, Pocket Casts eller andre, ligger den dér - klar til at blive lyttet på farten. Du kan også lytte via playeren, vi har indsat i begyndelsen af denne artikel.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak