02/03/2022 - Retssikkerhed

Advokatsamfundets barometer: Retssikkerheden i Danmark er fortsat på retur


Nye tal viser, at mere end hver tredje af de adspurgte i den årlige spørgeundersøgelse mener, at det generelt går dårligere med retssikkerheden i Danmark, end det gjorde for et år siden.

Advokatrådets formand Martin Lavesen kommenterer her resultaterne og peger blandt andet på en bred enighed om et af de største problemer: "De lange sagsbehandlingstider og ventetider ved domstolene er det, der bliver kritiseret på tværs af fagområdernemener", siger han.

Tekst: Sara Moss Hesse


Billedet: Udsnit af artikel fra Advokaten samt foto af Martin Lavesen taget af Morten Holtum.

 

K-NEWS har fået indblik i resultaterne af Advokatsamfundets retssikkerhedsbarometer, hvor de sætter tal på, hvordan retssikkerheden opfattes af deres medlemmer.

Undersøgelsen er foretaget i december og afsluttet i januar og offentliggøres i denne uge i torsdag. 

Mere kontrol, strengere straffe og flere beføjelser er ikke nødvendigvis noget, der fremmer retssikkerheden

Martin Lavesen

 

Ud fra de indhentede svar fra 573 adspurgte advokater- og fuldmægtige, konkluderer Advokatsamfundet, at 43,3% mener, at retssikkerheden i Danmark er dårligere nu end for et år siden, mens blot 2,8% mener, at den er bedre end for et år siden.

Og selvom langt størstedelen af de adspurgte mener, at retssikkerheden i Danmark generelt er overvejende god, så mener Advokatrådets formand Martin Lavesen, at der i den grad er behov for forbedringer.

”Jeg synes, det er bekymrende, at en stor gruppe af advokater ser retssikkerheden som udfordret. Sammenlignet med andre lande har vi jo et højt niveau af retssikkerhed, men det er jo ikke godt nok, at det fortsætter med at gå den forkerte vej,” siger Martin Lavesen og fortsætter:

”De advokater, der har deltaget i undersøgelsen, mener ikke, at hverken borgere eller virksomheder kan forvente en tilstrækkelig retssikkerhed. Og den dårlige udvikling, vi ser, er noget, der har været i gang i længere tid. Vi havde en tilsvarende undersøgelse for et års tid siden, hvor vi kunne konstatere, at hver anden advokat mente, at retssikkerheden i dag er dårligere, end den var for fem år siden.”

 

Strafferet og forvaltningsret halter mest

Advokatsamfundet har også bedt de adspurgte om at vurdere retssikkerheden på en række specifikke fagområder. Og her tegner der sig et tydeligt billede af, at det særligt er på det strafferetlige- og forvaltningsretlige område, hvor retssikkerheden vurderes som lav.

Hvorfor det netop er disse to fagområder, der scorer lavt, forklarer Martin Lavesen således:

”Det er her, hvor advokatstanden ofte står over for statsmagten. Og nogle af de tendenser, man har set, er, at myndighederne har fået ret vidtgående beføjelser til at lave efterforskning og kontrol. Mere kontrol, strengere straffe og flere beføjelser er ikke nødvendigvis noget, der fremmer retssikkerheden.”

På straffeområdet er det især antallet af varetægtsfængslinger, domme der bliver afsagt uden tilstrækkelig bevisførelse samt de dårlige besøgsfaciliteter i fængslerne, som får kritik, mens det på det forvaltningsretlige område bliver påpeget, at en stor mængde af afgørelser bliver truffet på et ukvalificeret grundlag. Sådan skriver Advokatsamfundet i deres artikel om barometeret - en artikel K-NEWS har fået lov at læse inden udgivelsen.

Dertil er der også en del, der nævner for korte høringsfrister, forhastede lovgivningsprocesser af ringe kvalitet samt manglede ressourcer hos domstolene som faktorer, der sætter retssikkerheden under pres, skriver de.

 

Pandemi, lange ventetider og mistillid til myndighederne

I undersøgelsen har de adspurgte haft mulighed for at uddybe deres svar, og her er det tydeligt, at coronapandemien har sat sit præg.

En af de hyppigste forklaringer på, hvorfor retssikkerheden er faldet det seneste år er nemlig corona-lovgivningen og de restriktioner, den har medført. Flere af de adspurgte advokater rejser især kritik af virksomhedernes dårlige retssikkerhed under pandemien, skriver Advokatsamfundet.

Martin Lavesens bud på, hvorfor coronapandemien også spiller en faktor, er blandt andet den hastelovgivning, man fik indført.

”Man lukkede for eksempel domstolene ned, og det er jo i bund og grund ikke noget, politikerne kan bestemme, fordi domstolene jo er uafhængige. Man centraliserede magten hos nogle relativt få, og her kom man til at gå langt på retssikkerhedens alter,” fortæller Martin Lavesen.

Men tiltagene i forbindelse med pandemien er ikke den eneste årsag til, at flere af de adspurgte mener, at retssikkerheden er forværret det seneste år.

Advokatsamfundet konkluderer, at en anden væsentlig faktor, som flere af respondenterne fremhæver, er de lange ventetider ved domstolene – en gammel traver, der går igen fra sidste års retssikkerhedsundersøgelse - og berammelsestiden på de civile sager, ligesom flere påpeger, at det generelt er svært for borgere at få retshjælp og fri proces.

”De lange sagsbehandlingstider og ventetider ved domstolene er det, der bliver kritiseret på tværs af fagområderne. Det er både i straffesager, men det gælder også eksempelvis på børneområdet, hvor man sætter en familie i et mærkeligt vakuum. Og rent retssikkerhedsmæssigt er det jo et problem i et retssamfund, hvis man skal gå og vente lang tid på at få sine tvivler løst,” mener Advokatrådets formand.

I artiklen på advokatsamfundet.dk og i bladet Advokaten beskrives også, at en klar tendens er mistilliden til myndighederne. En af respondenterne skriver blandt andet uddybende, at ”skatteret er så kompliceret, at ingen dommer kan finde ud af andet end at give myndighederne ret”, mens en anden skriver, at vedkommende oplever, at ”de offentlige myndigheder ikke virker til at være meget optagede af at sikre virksomheders retssikkerhed”.

Martin Lavesen:

”Jeg tror primært kritikken går på, at man har en opfattelse af, at der er store mængder af afgørelser, der bliver truffet på et ukvalificeret grundlag. Og så er det nok også i et vist omfang de situationer, hvor man som borger eller virksomhed bliver stillet hårdt, hvis modparten er en stat eller en forvaltning. Skattesager er et eksempel på, at der er en hård bevisbyrde hos skatteyderen, og at der måske ikke er de samme ressourcer på begge sider”. 

Man centraliserede magten hos nogle relativt få, og her kom man til at gå langt på retssikkerhedens alter

Martin Lavesen om lukningen af domstolene under corona-lockdown

 

En række forbedringer er nødvendige, hvis man skal komme den dårlige udvikling til livs, ifølge Martin Lavesen. Han mener, at ansvaret især ligger hos politikerne, men at advokatbranchen også har et ansvar og nogle muligheder for at vende udviklingen.

”Man bliver nødt til at tage det alvorligt, når så mange advokater fremhæver, at der er et problem. De lange ventetider er noget, man godt kan gøre op med ved at prioritere det. Som branche kan vi gøre opmærksom på, at der er et problem, og vi kan prøve at assistere med nogle forskellige forslag og deltage i udvalgsarbejdet,” afslutter Martin Lavesen.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak