08/11/2022 - SKAT

"Retssikkerheden på skatteområdet er virkelig ringe"


Det er ifølge Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet og nuværende skatteadvokat, ikke blevet et hak bedre i løbet af det seneste tiår, selvom statsrevisorerne allerede tilbage 2009 rettede skarp kritik mod forvaltningen.

SKAT står ifølge ham stadig over for nogle massive udfordringer, selvom man løbende gennem mange år har kastet millioner af kroner i skattesystemet - og bliver ved med det.

Tekst: Sara Moss Hesse og Rasmus Lehmann Hylleberg


Billedet af Peter Loft, skatteadvokat og tidligere departementschef i Skatteministeriet. Foto: Rasmus Lehmann Hylleberg

 

”Statsrevisorerne finder det meget kritisabelt og bekymrende, at der igen er konstateret en række regelbrud og forvaltningsmangler på Skatteministeriets område, til trods for at ministeriet i en årrække har kendt til flere af de konstaterede regelbrud og forvaltningsmangler.”

Sådan lyder det i den seneste beretning fra Rigsrevisionen. Og som det kan læses i citatet, er det ikke første gang, at statsrevisorerne retter sønderlemmende kritik mod Skatteministeriet. Statsrevisorerne har siden 2009 gjort opmærksom på de alvorlige problemer, der er på skatteområdet, og kritikken er kun blevet hårdere.

Og det står da også slemt til på skatteområdet, mener tidligere departementschef i Skatteministeriet og nuværende skatteadvokat Peter Loft.

K-NEWS har interviewet ham og andre kilder til en større artikel i det skattefaglige magasin Taxo om, hvordan de mener det egentlig står til herhjemme med skattesystemet.

”Der er to ting, der virkelig bekymrer mig. Det ene er, at man har postet mange penge i systemet, og man er jo ikke et skridt nærmere målet. Og det andet er, at allerede for ti år siden vidste man, at der var nogle store udviklingsområder, som var nødvendige at komme i gang med,” siger den tidligere departementschef og tilføjer, at især det efterslæb, der er på IT, er en stor hovedpine for SKAT.

Peter Loft uddyber, at det blandt andet drejer sig om de såkaldte legacy-systemer, der ifølge ham er rygraden i Skatteforvaltningens IT-systemer. Systemerne, der daterer sig tilbage til kildeskattens indførelse i 1970, er dyre at drive, og det resulterer i et ekstremt forældet og ufleksibelt system, mener Loft. Og det er ikke kun de tekniske begrænsninger, som giver SKAT problemer. Også den manglende evne til at inddrive offentlig gæld og restancer truer retsbevidstheden ifølge Peter Loft.

 

Erasmus Montanus-konklusionen

”Jeg går rundt og betaler et eller andet fyrsteligt beløb til skattevæsnet hvert år. Og erhvervslivet sidder møjsommeligt en gang i kvartalet og udfylder deres momsregnskaber og betaler til statskassen. Hvad siger det om retsbevidstheden, og hvorfor skal jeg betale, når jeg kan se, at der er en ret stor del af befolkningen, der skylder mange penge og ikke betaler sin gæld?”, siger Peter Loft, den tidligere embedsmand, der altså i dag er skatteadvokat og derudover også har et tydeligt politisk tilhørsforhold. Han har været opstillet til både kommunal- og folketingsvalg som kandidat for Liberal Alliance.

”I mine øjne er du nødt til at kigge på retssikkerheden på skatteområdet. Den er virkelig ringe.”

Tilføjer Loft i Taxo-interviewet og fortsætter.
 
”Man har fra politisk hold ret hurtigt kastet sig ud i, hvad jeg vil kalde en Erasmus Montanus-konklusion. Man har sagt, ’SKAT er i svære problemer, SKAT har været igennem store besparelser. Ergo er problemerne nok skabt af besparelserne.’ Og hvis den konklusion er rigtig, så er løsningen jo lige for: send flere penge,” siger Peter Loft.

Trods de mange ekstra bevillinger, så er der meget langt igen, siger han om den nuværende situation med udrulningen af et nyt inddrivelsessystem, det såkaldte PRSM. Den offentlige gæld og restance stiger og stiger. Det sker, selvom man fra politisk hold hvert år har tilføjet flere ressourcer til SKAT for netop at komme denne gæld til livs. I Rigsrevisionens beretning af statens regnskab i 2012 henvises der til, at de offentlige restancer udgør 81,1 milliarder kroner. I den seneste beretning lyder det tal på 146,7 milliarder kroner. Alene persongælden steg i 2021 med 8,6 milliarder kroner.

Læs mere om Peter Lofts kritikpunkter i Taxo-artiklen om SKAT's problemer. Andre kilder skyder også med skarpt og kalder bevillingerne, der skal genoprette skat, for groteske. Det mener statsrevisor Frank Aaen (Ø), som hæfter sig ved den massive investering i skat, hvor bevillingerne nu er større end før sparerunden.

Artiklen finder du ved at

FØLGE LINKET HER

 

Gennem linket får du adgang til en pdf-version af artiklen, der giver den bedste visuelle læseoplevelse. Udsnit nedenfor viser artiklen som den ser ud i det printede Taxo-magasin, der udkommer i otte gange årligt.
 Taxotema-07-2022

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak