25/04/2023 - Pres på domstolene

Rørdam-udvalget afviser langt de fleste tiltag


Arbejdet er foregået for hurtigt og langt de fleste af tiltagene, der har været for præfabrikerede fra ministeriets side, har ikke været det rigtige udgangspunkt, for at udvalget kunne finde eller diskutere de nødvendige løsninger på domstolenes problemer.

Sådan lyder sammenfatningen efter vores interviews med en retspræsident og formanden for Advokatrådets procesudvalg, der begge sidder i udvalget.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Christian Lundblad, Nikolaj Linneballe og Nina Palesa Bonde samt udsnit fra pressemeddelelse på justitsministeriet.dk


”Rørdam-udvalget har i dag præsenteret en række tiltag, som kan være med til at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene." 

Sådan bombastisk og positivt lød starten på den pressemeddelelse, Justitsministeriet udsendte torsdag i sidste uge.

Men en lige så korrekt indledning kunne have været: Langt de fleste tiltag, Rørdam-udvalget blev bedt om at vurdere, er blevet afvist af det fagligt tunge udvalg.

For de mange afviste tiltag er nemlig ikke frembragt af udvalget selv. Som vi på K-NEWS tidligere har beskrevet, er det forslag til tiltag, som udvalget har fået forelagt ved arbejdets start. Og det er tiltag, der har sine afsæt fra blandt andre Domstolsstyrelsen og i idéer fra Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

 

Ikke god nok effektivisering i tiltagene

Med i udvalget sidder, udover den navngivende Thomas Rørdam, blandt andre retspræsident Christian Lundblad fra Retten på Frederiksberg, advokat og formand for Advokatrådets procesudvalg, Nikolaj Linneballe, og formand for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde.  

Jeg kan ikke sige, at jeg er skuffet over forløbet. Jeg har jo ikke prøvet sådan en proces som denne før

Christian Lundblad, dommer og retspræsident

 

Samme dag som pressemeddelelsen fra ministeriet blev udsendt, var Nina Palesa Bonde ude med kritik af de forhold, udvalget havde arbejdet under. Det havde ikke levet op til hendes forventninger om udvalgets muligheder for at diskutere brugbare løsninger til det pressede domstolsvæsen. Hendes kritik kan du læse HER.

Hendes forventninger, om at Rørdam-udvalgets opgave var at tænke store linjer og finde store løsninger, er ikke grebet ud af luften. Blot som et enkelt eksempel fra den politiske verden udtaler Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg:

"Vi har lige nu en opgave, hvor det vi vil, det er at kigge på domstolene hele vejen rundt, og se på om der er noget, vi kan gøre for at forenkle arbejdet. Og noget af det regeringen har gjort, det er at fortsætte Rørdam-udvalget, der skal komme med nogle bud på forenklingen."

Sådan siger han i den første episode af vores podcastserie 'Revner i retsstaten', der har premiere i denne uge.  Over syv episoder sætter vi i den serie fokus på, hvad der er galt med de danske domstole.

Samme dag som Nina Palesa Bonde luftede sin utilfredshed - det var torsdag i sidste uge - talte vi med Nikolaj Linneballe, der dog på det tidspunkt ikke ønskede at udtale sig, da udvalgsarbejdet ikke var færdiggjort. Det ændrede sig dog i løbet af torsdagen, da blandt andre Justitsministeriet valgte at udtale sig med afsæt i det, de selv omtaler som en ”første delrapportering”.

Nikolaj Linneballe lavede efterfølgende et opslag på LinkedIn, hvor han erklærede sig enig i Nina Palesa Bondes karakteristik og kritik af arbejdet. K-NEWS har efterfølgende spurgt ham, hvorfor han gik fra ikke at ville udtale sig til gerne at ville.

”Vi er jo ikke færdige med udvalgsarbejdet, og jeg plejer ikke at udtale mig, før vi er færdige. Men når både ministeriet og formanden kommenterer på udvalgets delkonklusioner, så synes jeg, at det har ændret sig på en sådan måde, at jeg godt kan udtale mig om det, der er blevet offentliggjort fra udvalget. Herunder blandt andet med henvisning til ministeriets pressemeddelelse fra torsdag og at de har offentliggjort den del af rapporten, vi skriftligt har behandlet.”

Nikolaj Linneballe fortæller, at der i udvalget har været en ”en meget livlig og meget givende og åben diskussion”. Men han siger ligesom Nina Palesa Bonde, at det ikke er udvalget, der har talt sig frem til det, som Justitsministeriet altså fremlægger som, "Rørdam-udvalget har i dag præsenteret en række tiltag."

”Vi har jo ikke fundet på de tiltag, som er beskrevet i de her notater, som nu er offentliggjort. Vi har været en ekspertgruppe, der har diskuteret de her tiltag,” påpeger Nikolaj Linneballe.

Og dermed er vi fremme ved, at de fleste af de  fremlagte tiltag ikke kan bruges til noget ifølge det nedsatte ekspertudvalg.

”Af diskussionen fremgår det jo også tydeligt, at for langt de fleste af tiltagene, finder vi ikke, at effektiviseringen, der vil opnås med de tiltag, står mål med den reduktion af retssikkerheden og retsfølelsen, de vil have som konsekvenser.”

Og han gentager hovedpointen, at "langt de fleste ting ikke er noget, vi anbefaler. Det er noget, vi har vurderet, diskuteret og ikke anbefalet.”

 

Motoren og ikke en cylinder skal udskiftes

Nikolaj Linneballe ser som noget positivt fra udvalgsarbejdet, at de med kritiske øjne har gennemgået en række effektiviseringsforslag.

”Det er jo helt åbenbart nu, at beløbsmæssigt kan de her tiltag ikke redde domstolene, fra den vej de er på vej nedad. Så de (de foreslåede tiltag, red.) løser ikke det store overordnede formål - nemlig at få reduceret ventetiderne. Intet af den økonomi, der kan findes med de her tiltag, vil på nogen måde kunne reparere på ventetiderne.”

Han gentager til K-NEWS, en analogi han tidligere har brugt. Nemlig at det ikke hjælper at skifte cylindre eller motorhjelm på bilen, når det, der er behov for, er en helt ny og stærkere motor. Og det er en ny motor, et effektivt domstolsvæsen har brug for.

K-NEWS: -Retsplejerådet adresserede i sidste uge, som vi også skrev om, at de med deres ti forslag ikke forholder sig til store organisatoriske ændringer, fordi det netop er noget, I i  Rørdamudvalget tager jer af. Men jeg hører dig sige, at der ikke har været den diskussion om store organisatoriske ændringer hos jer – altså den her snak om udskiftningen af motoren. Er det korrekt?

”Der har været masser af diskussioner, men diskussionerne har taget udgangspunkt i de tiltag, vi er blevet præsenteret. Og vi har også skullet arbejde enormt hurtigt, så der har jo ikke været en høringsfase først. Der har ikke været den her start -  som Nina også siger – med en indledende, åben debat om, hvad der var værd at kigge på. Vi er blevet præsenteret for nogle tiltag om, hvordan sagerne kører igennem systemet. Det er den organisatoriske debat, der har været.”

 

Har ikke før prøvet en proces som denne

Retspræsident Christian Lundblad udtaler, da vi taler med ham tirsdag i denne uge, at også han har set det som umuligt for Rørdam-udvalget at nå frem til de rette løsninger. Dem, der gerne skal til for at nedbringe ventetiderne i retssystemet.

”En diskussion af strukturelle ændringer og organisatoriske ting, det kræver en helt anden tidsramme, end den vi har haft her. Det er ikke noget, vi kan nå på de få måneder, vi her har haft”.

Direkte adspurgt om hvad Christian Lundblad synes om arbejdet i udvalgt, svarer han:

”Jeg kan ikke sige, at jeg er skuffet over forløbet. Jeg har jo ikke prøvet sådan en proces som denne før, hvor vi som fagekspertudvalg er blevet bedt om at arbejde parallelt med politikerne og ministeriets arbejde. Men jeg kan sige, at der godt nok er blevet arbejdet. Vi er mødtes stort set ugentligt, og der har været en stor mængde notater at forberede sig med og drøfte emnerne ud fra. Så en meget stor indsats er ydet, ikke mindst af formanden og ministeriet som grundlag for udvalgsarbejdet ”.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak