04/10/2021 - Skat

Sagsbehandlingstiderne i skattesager går den rette vej


Det går langsomt men støt den rigtige vej for sagsbehandlingstiderne hos Skatteankestyrelsen. Det viser den nyeste halvårsrapport, som netop er blevet sendt som orientering til Folketingets Skatteudvalg. 

For selvom sagsbehandlingstiderne på f.eks. erhvervsbeskatningssager fortsat ligger på over 30 måneder, så er Skatteankestyrelsen faktisk foran målsætningen for året.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg / Foto: Shutterstock


Som Berlingske skrev i sidste uge, så skulle der gå 13 år, før sagen mellem Skatteministeriet og EAC Invest, tidligere ØK, fandt sin afslutning ved Østre Landsret

Og selvom sagen lægger sig i rækken af andre store skattesager, f.eks. Ecco-sagen, der havde 14 år på bagen, så er store sager og ikke mindst sagsbehandlingstider i den størrelsesorden ikke hverdagskost.

Faktisk viser de nyeste tal fra Skatteankestyrelsen, at man målt på alle kategorier, jf. mål - og resultatplanen for året 2021, er foran på sagsbehandlingstiderne i de sager, der enten ikke går videre til domstolene eller som slet og ret bliver afgjort ved Skatteankestyrelsen.

Det viser den seneste halvårsrapport fra Skatteankestyrelsen, der sidste uge blev sendt til orientering hos Folketingets Skatteudvalg.

Både i forhold FFF-sager (33-40 mdr), erhvervsbeskatning (37-41 mdr), personbeskatning (12-14 mdr), motor (8-10 mdr), ejendomsvurderinger (19-21 mdr) og øvrige skattesager (26-29 mdr) er man foran målsætningerne for året. 

Erhvervsbeskatningssager er fortsat den helt store tidssluger med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 34,9 måneder - og den har været konstant de sidste to år trods et lille fald i selve sagsbeholdningen. Dog ligger den lavere end målsætningen for året på 37-41 måneder.

En af de andre helt tunge sagspukler er de såkaldte FFF-sager, der handler om foredrag for forbedringer - altså gamle ejendomsvurderingssager, som fra 2014-2016 betød en stor mængde klager om fradrag af forbedringer i grundværdien på fast ejendom. Her er styrelsen dog ved at være i bund med de gamle sager, hvorfor sagsbehandlingstiden er næsten halveret på et lille år.

Som skatteyderrepræsentant synes jeg, det er en rigtig vigtig instans.

Lasse Esbjerg Christensen, co-head of tax til fagbladet Taxo september 2020.

 

Skatteankestyrelsen skriver selv i deres beretning:

Sagspuklen som følge af COVID-19 er således stort set indhentet, og Skatteankestyrelsen forventer fortsat at nå årsmålet på 7.500 8.500 afgjorte sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet i løbet af de seneste to år. Særligt i 1. halvår 2021 slår denne positive tendens igennem. Sagsbehandlingstiderne er fortsat høje inden for visse sagsområder, og forholdsvis lave inden for andre områder. Skatteankestyrelsen forventer at nå årsmålet på 24-27 måneder for samlet gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Det er forventningen, at sagsbehandlingstiderne vil falde yderligere fremover i takt med, at bunken af gamle sager fylder mindre."

Men hvornår er et sagsforløb 'for langt'? Spørgsmålet bliver nærværende, når man kigger på en sagsbehandlingstid hele vejen gennem systemet på mere end ti år. Men man skal passe på med at klandre Skatteankestyrelsens organer, herunder Skatteankenævnene og Landsskatteretten. Sådan siger partner og co-head of Tax hos Plesner, Lasse Esbjerg Christensen til det skattefaglige magasin Taxo tilbage i oktober 202o.

Han mener ikke, at man alene kan give Skatteankestyrelsen skylden for de lange sagsbehandlingstider, for sagerne er ofte så komplekse, at det kræver årelange brevvekslinger og research mellem parterne, før man har bygget sagen tilstrækkeligt op. Han hæfter sig ved, at mange sager, særligt for store virksomheder i forhold til f.eks. dobbeltbeskatning, transfer pricing og beneficial ownership, har et internationalt islæt, og de involverer tit flere aktører i andre lande, som man også er nødt til at vente på i processen. Tværtimod mener han, at Skatteankestyrelsen er et vigtigt organ i skattesager.

”Som skatteyderrepræsentant synes jeg, det er en rigtig vigtig instans. Fordi jeg kan jo se, at det virker - forstået på den måde, at det sundt, at der er en anden indenfor staten, Skatteankestyrelsen, som jo er det administrative organ under Landsskatteretten, som kigger på det med friske og specialiserede øjne. Det kommer der tit noget mere rigtigt ud af, og bagefter kommer Landsskatteretten så til og træffer afgørelse. Det er et godt og sundt system", siger han til Taxo.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak