24/04/2023 - Skattelovgivning

Skattechef efterlyser, at lovgivningen spiller bedre sammen med politikernes visioner


Der mangler forståelse hos politikerne, for hvilke konsekvenser det har, når de vedtager skattelove. Samlet set betyder det, at der mangler sammenhæng mellem lovgivningen og de klimamæssige visioner og intentioner.

Det er en af pointerne fra Group Tax Manager hos European Energy, Annette Lindholm Petersen, i et længere portræt bragt i det skattefaglige magasin Taxo. 

Tekst: Sara Moss Hesse og Dan Poulsen


"De er sikre på, at det, vi som virksomhed siger, ikke nødvendigvis er det, vi gør," siger Annette Lindholm Petersen om politikernes - ifølge hende - manglende tillid til virksomhederne. Foto: Dan Poulsen.

 

Anette Lindholm Petersen har været hos European Energy i seks år. Efter karrierestart hos SKAT og dernæst EY er hun lidt tilfældigt kommet ind på den "grønne vej" via stillinger hos Novozymes, Haldor Topsøe og Siemens.

Hun har været i sin nuværende stilling som skattechef siden 2017 og dermed altså i en periode, hvor den grønne omstilling har været massivt på dagsordenen politisk såvel som erhvervsmæssigt. Blandt andre European Energy er i den periode vækstet gevaldigt med deres arbejde med at udvikle og levere sol-, power-to-X- og vind-projekter.

K-NEWS har publiceret en længere portrætartikel med hende i det skattefaglige og papirprintede magasin Taxo, hvor hun blandt andet fortæller om skat som utrolig svært at tale åbent om, fordi det så nemt misforståes og tages ud af kontekst. Det gøres både af borgerne i vores eget og andre lande og af politikerne. Det hele bliver ganske enkelt for unuanceret.

Med afsæt i det taler hun i Taxo om manglende forståelse for konsekvenserne ved nye love.

”Det, der er irriterende, er, at der er nogle, der trykker på og justerer nogle knapper, som overhovedet ikke har forståelse for, hvad konsekvenserne er, af det de vedtager. Det bliver simpelthen for overfladisk og for politiseret, i forhold til hvilke konsekvenser det rent faktisk har for en virksomhed. Det er der, hvor jeg siger, at embedsmændene spiller rundt med politikerne. Politikerne har nogle visioner, men de spiller bare ikke sammen med intentionen i lovgivningen,” siger hun.

Det resulterer ifølge Annette Lindholm Petersen blandt andet i omfattende kontrol af virksomhederne, som virksomhederne ikke nødvendigvis har ressourcer til at varetage.

Det er værd at indskyde, at det, Annette Lindholm Petersen siger om embedsværket, egentlig ikke er ment som en kritik af deres arbejde. Om den side af bordet, hun selv sad ved i halvfemserne, siger hun, at ”de sgu’ har en anden mission”, der handler om at få mange og bedre redskaber i værktøjskassen til at revidere virksomheder. Men tilgangen, mener hun, er helt forkert. 

 

"Vælter en masse ting ned over virksomhederne"

I stedet for kontrol efterspørger skattechefen fra European Energy mere lydhørhed fra politikernes side og en øget tillid til, at virksomhederne er bevidste om deres samfundsansvar.

”Jeg synes, at politikerne i øjeblikket har en tendens til – og det er virkelig et sted, hvor jeg råber vagt i gevær – både internationalt, europæisk og dansk, at man ikke rigtig stoler på, om virksomhederne er ansvarlige inden for skatteområdet. Det er typisk, ligesom inden for al virksomhedsdrift, at hvis det ikke er tillidsbaseret, så er det kontrolbaseret. Så de lægger en masse kontroller, en masse transparens, en masse information vi skal levere, uden at forholde sig til, om virksomhederne overhovedet har kompetencerne og ressourcerne til at kunne levere på alle de her områder,” siger Annette Lindholm Petersen og tilføjer:

”De vælter en masse ting ned over virksomhederne, som er en stor omkostning for virksomhederne, som virksomhederne skal tage ansvar for, fordi politikerne ikke har tillid til os.”

Det kan blive kontraproduktivt, og i sidste ende hæmmer kontrollerne derfor udviklingen, for eksempel på det grønne område, hvor hun selv sidder, pointerer Annette Lindholm Petersen.

”Jeg er i en grøn virksomhed, hvor samfundsansvaret er meget andet end skat. Det, at vi kan levere grøn energi, bidrager med værdi. Men jo flere omkostninger, det pålægges at levere den grønne energi, jo mere staller vi udviklingen. Og jo mere kontrol og bureaukrati, der lægges oven på os, er jo også et element oven i, i forhold til om vi kan nå og har råd til at lave de ting, der er endnu vigtigere,” siger hun.

Det, der er irriterende, er, at der er nogle, der trykker på og justerer nogle knapper, som overhovedet ikke har forståelse for, hvad konsekvenserne er

Annette Lindholm Petersen

Hele interviewet med Annette Lindholm Petersen kan som nævnt læses på papir i det skattefaglige magasin Taxo, som Karnov udgiver i samarbejde med FSR. Men du kan også få adgang til det via linket nedenfor. Her får du adgang til en pdf-version af portrættet. På den måde giver vi dig den bedste visuelle læsning af det ganske omfattende portræt.

I artiklen taler Annette Lindholm Petersen blandt andet også om sin tilfældige vej ind i det grønne, om manglende passion på arbejdspladser, som noget af det værste hun ved, og om hvordan politikerne på nogle punkter er blevet bedre.

”Jeg synes faktisk, at politikerne er blevet bedre til det. Et af de områder, det er lykkedes at få dem til at se det fra vores side, er på CFC-området. Controlled Foreign Companies, altså i forhold til hvordan det tolkes, om en udenlandsk virksomhed under vores forretning er ekstrem finansiel og derfor skal komme til beskatning i Danmark. Men det tog også halvandet år. Så de skal have tilstrækkelig faglig forståelse i forhold til det politiske, og de skal i det mindste bare være lydhøre over for vores problemstillinger. Og de bør grundlæggende forstå, at når vi først begynder at råbe højt, så er det, fordi der er et eller andet vigtigt i det – ellers har vi slet ikke tid til at beskæftige os med de ting.”

Og hun taler også om nogle af de ting, hun, inden interviewet påbegyndtes, sagde, at hun helst ikke ville tale om. Fordi de er så svære at tale om og hurtigt kan blive misforstået.

For at få adgang til hele artiklen så...

FØLG LINKET HER

Udsnit nedenfor viser en del af artiklen, som den ser ud i det Taxo, der udkommer otte gange årligt. Artiklen er ikke bag en betalingsvæg, men for at få adgang til den, beder vi dig indtaste din mailadresse.
Taxo Annette 1
Taxo Annette 2
Taxo Annette 3

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak