Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg


Et forsøg med ansigtsgodkendelse for at registrere elevernes fravær er kommet i søgelyset i det nordlige Sverige, hvor gymnasiet Skellefteå er blevet idømt en bøde på 200.000 svenske kroner for overtrædelse af samtykkereglerne i forbindelse med GDPR.

Ifølge det svenske datatilsyn, Datainspektionen, lægges der grund i afgørelsen, at skolen har behandlet sensitive oplysninger, i dette tilfælde såkaldte biometriske persondata, på baggrund af elevernes samtykke. Men ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 7 stk. 4 skal et samtykke gives frit. Og her ligger Datainspektionen til grund, at selvom eleverne har givet deres samtykke, så kan dette ikke betegnes som frit, da eleverne har et afhængighedsforhold til skolen.

Det kan med andre ord være svært for eleverne at vide, hvilke potentielle konsekvenser det vil få for deres gang på skolen, hvis de ikke samtykker. Desuden lægger Datainspektionen til grund, at skolen sandsynligvis ville kunne opnå lige så gode resultater ved registrering via andre metoder, og at de altså er gået for vidt, jf. art. 5 stk 1.c.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak