05/08/2022 - Uafhængighed

Tidligere retspræsident: "Uafhængigheden kræver kontinuerlig bevidsthed og opfølgning"


Tidligere præsident for den nordiske EFTA-domstol Carl Baudenbacher vil have mere fokus på dommeres uafhængighed. Flere eksempler peger ifølge ham på, at grænselandet mellem jura og politik er under opbrud.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billede: Shutterstock 

Vi taler slet ikke nok om dommeres uafhængighed eller mangel på samme i 2022.

Så klar er meldingen fra den tidligere retspræsident for den nordiske domstol EFTA, der i et blogindlæg til det norske advokatbladet.no taler dunder mod den laden stå til, som ifølge ham ses flere steder i verden, når det kommer til dommeres uafhængighed.

I Danmark kan vi brøste os af at indtage en klokkeklar førsteplads, når det kommer til domstolenes og dommeres uafhængighed. Det viser den seneste gennemgang fra EU Justice Scoreboard fra juli i år, der placerer Danmark højest foran Finland og Tyskland.

Men i andre lande er billedet langt fra så rosenrødt. Bl.a. i Tyskland, der altså indtager en tredjeplads på listen. Eksemplerne vender vi tilbage til.

 

Livstid eller turnus

Carl Baudenbacher, der tidligere har gået hårdt og brutalt efter sin efterfølger ved EFTA-domstolen, diskuterer blandt andet måden, hvorpå dommere udvælges. For heri lægger kimen ifølge Baudenbacher til mange af de problemer, som ses flere steder i verden.

I Danmark er det som bekendt Dommerudnævnelsesrådet, der uafhængigt har mandat til at indstille til justitsministeren, hvem der skal besætte de ledige dommersæder i både byret, landsret og Højesteret. Men den danske konstellation er lidt særegen, da det flere steder er det politiske parnas, der via forskellige konstruktioner indsætter nye dommere.

Ifølge Baudenbacher hersker der en problematisk bevidsthed om uafhængigheden ved dommere, der ansættes på livstid, som det f.eks. ses i USA. Men den rigtige løsning er ikke blot at ansætte dommere for en begrænset periode heller, mener han.

Det falder alt sammen tilbage til, hvem og hvordan dommerne udvælges. Og her der mange forskellige bud - i USA har republikanerne som bekendt haft held med at indsætte tre konservative dommere under Trumps regeringsperiode, hvilket afgørelsen om omstødelse af Roe vs. Wade klart et udtryk for, mener Baudenbacher.

I Schweiz har man tilmed foreslået et system, hvor dommere blev udvalgt ved lodtrækning i stedet for af parlamentet, men det blev nedstemt af vælgerne.

 

Flere grelle eksempler

Men det er ikke blot situationen i USA, der peger på, at diskussionen om dommeres uafhængighed fortsat bør være til debat. Baudenbacher nævner sagen fra Tyskland, hvor daværende kansler Merkels tidligere tætte støtte Stephan Harbarth under 'mærkelige omstændigheder' blev valgt som retspræsident ved den tyske forfatningsdomstol. Og også hans tidligere arbejdsgiver EFTA får på puklen for ikke at ville nedsætte et uvildigt ekspertorgan, der kan indstille dommere. 

Eksemplerne fra USA, Tyskland og EFTA er blot nogle af dem, der ifølge Baudenbacher er med til at udvande befolkningens tillid til retssystemerne. Og det skader den globale rule of law. Som han siger:

"The U.S. Supreme Court should have taken into account the fact that Roe v Wade was ”the law of the land” for almost fifty years and should have been aware of the dangers of undermining precedent. Instead, it has engaged in pure politics, only poorly masked by legal arguments."

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak