18/03/2024 - Klima og miljø

Udtømning af vandressourcer kan med nyt direktiv føre til fængselsstraf eller bøder


Nyt direktiv fra EU skærper straffen for samt definerer nye forbrydelser mod miljøet. Direktivet bestemmer blandt andet, at ulovlig handel med tømmer kan straffes, og at CEOs i svindende virksomheder kan sanktioners med 10 års fængsel.

Tekst: Cecilie Uhre


Billedet: Udsnit fra www.europarl.europa.eu, der viser Antonius Manders ved pressekonferencen efter vedtagelsen af direktivet i Europa-Parlamentet samt udsnit fra pressemeddelelsen på.

 

OPDATERET 19. MARTS 2024: Tilføjelse sidst i artiklen om Danmarks retsforbehold.

Det skal være mere strafbart at begå forbrydelser mod miljøet. I hvert fald hvis det står til EU og det nye direktiv, der blev vedtaget 27. februar 2024 i parlamentet. Hvor 499 af de folkevalgte europæiske politikere (MEP) bakkede op om forslaget, 100 var imod og 23 stemte ikke.

Europa Parlamentets vedtagelse af direktivet betyder, at de nye regler nu skal implementeres i de europæiske nationalstater indenfor to år, da det allerede blev vedtaget i Europarådet sidste år i november.

Ordfører for Europa-Parlamentet Antonius Manders sagde kort efter om vedtagelsen på en pressekonference i Europa-Parlamentet:

“At the end this will lead to more prevention less pollution and I hope less deaths because of pollution to human beings.”

 

Nye forbrydelser og straffe

Det netop vedtagede direktiv indeholder blandt andet en ny liste med miljøforbrydelser.

På listen finder man for eksempel handel med ulovligt tømmer, udtømning af vandressourcer, seriøse brud på EU’s kemikalielovgivning og forurening forårsaget af skibe.

“Every two years the commission will select new environmental crimes and they will add it to the list of the offenses in this report in this legislation,” sagde Antonius Manders om listen på pressekonferencen efter vedtagelsen.

MEP’erne understreger i direktivet, at de nye regler indeholder et forsæt. De, der forurener, skal eller bør altså have viden om det, for at det kan kvalificeres som en miljøforbrydelse.

Det nye regelsæt fra EU indeholder derudover en række straffe til eventuelle lovovertrædere, der blandt andet inkluderer fængselsstraf og bøder.

For eksempel sagde Antonius Maders på pressekonferencen, at:

“CEOs are punishable. CEOs can be taking to prison in 10 years maximum if the behavior of its company is causing death, so thats the most aggravating offense.”

Straffen, som et individ eller en virksomhed kan få for miljøforbrydelser, varierer alt efter hvor langvarig, alvorlig eller hvor svær skaden er at råde bod på igen.

Alle lovovertrædere vil dog skulle genoprette det beskadigede miljø og kompensere for det. Hvis straffen inkluderer en bøde, vil den for virksomheder svinge mellem 3 og 5% af deres årlige omsætning eller alternativt 24 eller 40 millioner euro.

Og så vil medlemsstater selv kunne bestemme, om de vil retsforfølge strafbare forhold, der ikke har fundet sted i landet.

“But of course you have to fulfill the requirements of criminal law. It had to be illegal, it had to be intentionally - you have to know it and have the possibility to stop it. We say: If a CEO knows or could know, then he or she has the power to stop it and if it is stopped immediately, then of course you did everything you could to avoid the damage. If you do not stop it - for example the case in germany Volkswagen - Martin Winterkorn - he even motivated his technicians to introduce the fraud of diesel and then in this case he is liable and might be send to jail, but it is always the judge who decides in this,” sagde Antonious Manders på pressekonferencen.   

Danmark står i første omgang uden for det nye direktiv på grund af det gældende retsforbehold. Da direktivet har strafferetlige elementer i form af bøder og fængselsstraf, er det op til Danmark selv, om man fra politisk side vil implementere direktivet og i hvilken form. 
 
 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak