Skrevet af Rasmus Hylleberg


Udviklingen inden for områder som genredigering, farmakogenomik, kunstig intelligens samt databaseret præcisionsmedicin er biomedicinsk innovation er under drastisk forvandling, og med denne udvikling kommer en masse juridiske og etiske spørgsmål, da nogle af de innovative behandlingsformer, der faktisk kunne nå ud til patienter, er blevet ekstremt dyre eller etisk problematiske. Derfor skyder Novo Nordisk Fonden nu 35 mio. kr. i et nyt forskningsprogram (CeBIL) på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, der skal gå i dybden med de juridiske udfordringer ved den stadig stigende udvikling og de hurtige fremskridt inden for biomedicinsk innovation.

Disse nye teknologiske muligheder rejser mange komplekse videnskabelige, juridiske og etiske spørgsmål, der vedrører adskillige parter, såsom læger, tilsynsmyndigheder, patienter og industrien. På denne baggrund vil CeBIL (Collaborative Research Programme in Biomedical Innovation Law) undersøge, evaluere og foreslå nye retlige rammer for at forbedre incitamentet og reguleringen af lægemiddeludvikling ved at inddrage aspekter som patientbehov, overkommelig adgang, markedsforhold og økonomisk bæredygtighed.

Rundt om i verden eksisterer der flere forskellige forskningsprogrammer, som udfører juridiske og etiske studier af de presserende spørgsmål inden for ny biovidenskabsteknologi og sundhedspleje.

Leder af det nye forskningsprogram, Professor Timo Minssen, udtaler:

"CeBIL er motiveret af et oprigtigt ønske om at bidrage med tværvidenskabelige juridiske studier til at styrke Danmarks og Europas innovation og konkurrenceevne inden for det biomedicinske område, at skabe nye arbejdspladser, og - ikke mindst - at imødekomme behov, værdier og forventninger hos borgere og patienter. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden har givet os mulighed for at drøfte spørgsmål af stor international betydning med relevante internationale aktører."


Internationalt og tværfagligt samarbejde

CeBIL er et internationalt og i høj grad interdisciplinært og tværfagligt program som omfatter samarbejde med vigtige nationale og internationale eksperter fra den akademiske verden, offentlige myndigheder, patientorganisationer og industrien.

Timo Minssen forklarer, hvorfor det internationale og tværfaglige samarbejde er afgørende for projektet:

"CeBILs forskning og aktiviteter skal gennemføres inden for et yderst komplekst innovationsområde. Rundt om i verden eksisterer der flere forskellige forskningsprogrammer, som udfører juridiske og etiske studier af de presserende spørgsmål inden for ny biovidenskabsteknologi og sundhedspleje. Men ingen af dem er fuldt specialiseret i de komplekse mekanismer og juridiske rammer, der driver og motiverer det biomedicinske innovationssystem. Med fokus på biomedicinsk spydspidsteknologi vil CeBIL bringe denne forskning sammen."

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, fortæller:

"Dette forskningsprojekt skal undersøge de vigtigste retlige hindringer for farmaceutisk innovation og har til formål at generere data til understøttelse af nye retlige rammer for motivationsfremmende foranstaltninger og regulering for lægemiddeludvikling. Dette mål er fint i overensstemmelse med Novo Nordisk Fondens ambitioner om at fremme innovation inden for biomedicin og bioteknologi og bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse."


Del

35 mio. til forskning i de juridiske udfordringer ved biomedicinsk innovation


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak