Skrevet af Redaktionen - Foto: PR/Gorrissen Federspiel


2018 var året, hvor Gorrissen Federspiel skiftede ud på chefposten, hvor Martin André Dittmer tog over for Tomas Haagen, der rykkede til Novo Nordisk. Her giver den nye managing partner sit syn på året der gik, og ser frem mod 2019.

 

Hvad vil du fremhæve som det vigtigste, der er sket i den juridiske verden i 2018?

"I 2018 kom der endnu større mediebevågenhed på branchen, og advokatfirmaerne har i takt med det åbnet mere op: Det viser sig både, hvad angår gennemsigtighed med årsrapporter, csr- rapporter, fremlægninger af regnskaber, fokus på medarbejdertrivsel og diversitetsindsatser. Som et moderne videnshus er vi i Gorrissen Federspiel optaget af at dele vores viden og erfaringer – ikke kun med klienter men også med omverdenen. I 2018 har vi derfor haft fokus på at deltage aktiv i samfundsdebatten om relevante emner. Vi har f.eks. gennemført og været vært ved spændende paneldebatter med blandt andre EU-Kommissær Margrethe Vestager om Europas fremtid og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen om diversitet på topledelsesniveau."

 

Hvilke emner/temaer kommer til at præge advokatbranchen i 2019?

"Advokatbranchen er i mediernes søgelys, og det er især spørgsmål om kvalitet, værdier, ordentlighed, etik og troværdighed, der vil sætte dagsordenen.

Digitalisering vil få betydning for den måde, vi i advokatbranchen driver virksomhed på. Det er der ingen tvivl om. I Gorrissen Federspiel bruger vi tid og ressourcer på at være på forkant – omstillingsparathed er en udfordring i branchen, og her er mobilitet og fleksibilitet nøglen til succes. Der vil fortsat være fokus på innovation, herunder legaltech-løsninger og IT-værktøjer som chatbotter, der kan frigive tid og effektivisere standardopgaver. Jura og teknologi vil blive vævet mere sammen.

Brexit vil naturligvis fylde meget – og lige så vil den nye ferielov være på alles læber i 2019, som GDPR persondataforordningen var det i år.

Et emne som også vil præge advokatbranchen i det kommende år er lovforslaget om, at statslige embedsmænd fremadrettet skal have mulighed for at møde i retten som rettergangsfuldmægtige i statens egne retssager samt få tilkendt omkostninger fra borgere og private virksomheder for sagsførelsen. Der er grundlæggende tale om et paradigmeskifte, som fundamentalt kan komme til at påvirke advokatens rolle i retssamfundet. Specialet i retsagsførelse er et meget væsentligt speciale for advokater. Dette er baggrunden for, at man har valgt at opretholde advokatens eneret til at give møde i retten. Staten fører et meget stort antal retssager, og jeg synes, at det er bekymrende, at der er udsigt til, at disse sager fremadrettet skal føres på en måde, hvor det alene er den private part, der er repræsenteret ved advokat, mens myndigheden repræsenterer sig selv. Dette kan føre til en ændret opfattelse af balancen og sammenhængskraften i retssystemet."

Del

"Der er grundlæggende tale om et paradigmeskifte, som fundamentalt kan komme til at påvirke advokatens rolle i retssamfundet"


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak