Af redaktionen18. december 2019 - Året der gik og året, der kommer

Året der gik og året, der kommer - Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert


Et år præget af en gennemgribende klimadagsorden, der også vil påvirke den juridiske verden har for Anders Stubbe Arndal været et af de vigtigste emner i 2019. 


Hvad er for dig det vigtigste, der er sket i den juridiske verden i 2019?

Det kan være svært at pege på en enkeltstående begivenhed som den vigtigste. Hvis man går helt op i helikopteren, er der for mig ingen tvivl om, at den plads klimadagsordenen har fået med folketingsvalget, med den brede opbakning til klimamålene og senest med vedtagelsen af klimaloven, er blandt de vigtigste begivenheder, ikke mindst koblet med EU's nylige aftale om klimaneutralitet i 2050. Det vil komme til at præge vores samfundsudvikling - og derfor også den juridiske verden - i de kommende år. Den omstilling, der er nødvendig, hvis målene skal kunne indfries bare delvist, vil kræve investeringer, ny lovgivning og meget andet, som vil skabe nye muligheder for videns- og rådgivningsvirksomheder som vores.

Vi har gennem efterhånden mange år været helt tæt på den grønne omstilling i energisektoren. Derfor har vi meget at byde ind med i den yderligere omstilling, der er påkrævet. Og samtidig er jeg som mange andre på det personlige plan meget optaget af betydningen af, at vi lykkes med omstillingen - ikke mindst for de kommende generationer.

 

Hvad tror du kommer til at præge den juridiske branche 2020?

Legal tech og digitalisering vil fortsat være et centralt omdrejningspunkt i advokatbranchen. Hos Kromann Reumert arbejder vi strategisk med området og investerer mange ressourcer for at sætte yderligere damp på udviklingen. Vi har i dag det største udbud af legal tech-løsninger til vores klienter, men vi stopper ikke der. Vi fortsætter innovationen - både i forhold til den interne digitalisering, der fokuserer på flere nye og effektive arbejdsgange og systemer, og i forhold til den eksterne digitalisering, der er målrettet vores klienter.

Også i 2020 vil vi samarbejde med klienter i forhold til innovative løsninger, så vi netop kan skræddersy vores service til klienternes specifikke behov. Advokatbranchen vil også opleve, at det i forvejen stærke konkurrencepres, som stort set alle de store advokathuse mærker, accentueres. Det hilser vi velkommen, for det er blandt andet derigennem, vi til stadighed motiveres til at holde os skarpe, og samtidig føler vi, at vi er godt positionerede til fortsat at møde den stadigt stigende konkurrence.

Del

Året der gik og året, der kommer - Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder