Tekst: Cecilie Uhre12. august 2020 - Kritik

Advokaternes organisationer tager skarpt afstand fra idéen om brud på monopolet


Konkurrencestyrelsen har set advokatbranchen efter i sømmene, og nu forlyder det, at de vil lempe på det monopol, advokaterne i dag har på deres titel og de privileger, der følger med. I branchetoppen vækker det bekymringer for blandt andet retssikkerheden, skriver AdvokatWatch.


Advokaterne vil helst ikke udfordres på det milliardmarked, der er deres, men der er flere spillere, som gerne vil ind på banen og konkurrere.

Og den konkurrence, der truer udefra, er en af grundene til at advokatbranchen er gået til modangreb og har hyret konsulentfirmaet – Boston Consulting Group (BDG) – til at komme med et modsvar på den rapport, der er på vej fra konkurrencemyndighederne.

Netop nu er Konkurrencestyrelsens udkast til rapporten til høring. Den lille kreds, der foretager høringen skal svare tilbage inden udgangen af august, hvorefter Konkurrencestyrelsen skriver den endelige rapport, og Konkurrencerådet fremlægger de endelige anbefalinger, som politikerne skal tage stilling til.

Finans skriver i en artikel:

’Udkastet fra Konkurrencestyrelsen er fortroligt og kun sendt til en snæver kreds, men Finans er blevet bekendt med en række af anbefalingerne. Det for advokatbranchen mest bemærkelsesværdige er, at styrelsen forslår, at man gør op med nogle af de særlige rettigheder – og pligter – der følger med titlen som advokat.’

En samlet advokatbranche hyrede derfor BCG til at kigge på ejerskabsreglen, skriver avisen, der også i deres artikel fremhæver, at en af de ting, der fremgår i rapporten fra BCG, er risikoen for, at kriminelle kan eje advokatfirmaer, hvis reglerne ændres.

"Det er måske til kanten. Men det er for at illustrere pointen. Hvis nu Hells Angels besluttede, at det ville være meget smart at hyre to-tre forsvarsadvokater og så give dem en fyrstelig løn, så kunne de bestemme, hvordan det skal gøres – og det ville være en frygtelig tanke," siger Jørgen Kjergaard Madsen, der er formand for Danske Advokater og partner i advokatfirmaet Kromann Reumert til Finans.

 

Konkurrence kan skabe innovation

Men der er flere stemmer i debatten. En af dem er Børsen, der i en leder argumenterer for, at der mangler konkurrence i advokatbranchen, og at mere konkurrence måske ville kunne føre til nye og innovative idéer blandt advokaterne.

Også K-News har før skrevet om emnet. Freelancekonsulent og tidligere taleskriver, Lawand Hiwa Namo, langede i Politiken ud efter politikerne og advokatbranchen for at fastholde ejer- og prisstruktur så dyrt og lukket om sig selv, at det går ud over borgernes retssikkerhed.

Da K-News dengang forelagde kritikken for administrerende direktør for Danske Advokater, Poul Mollerup, afviste han kritikken. Ifølge ham er der masser af rum for andre aktører på markedet.

 

Revisorer som ejere af advokatvirksomheder

Hvis ejerskabsreglen lempes, og revisorer eller andre rådgiverkoncerner får lov til at eje advokatvirksomheder, frygter advokatbranchen for både retssikkerheden og klienternes tryghed for:

"Revisorer eller investeringsbanker må gerne repræsentere flere parter. Det må vi aldrig nogensinde gøre i et advokatfirma. Der er ingen regler, der regulerer revisorer, når de rådgiver. Jo, når de afgiver erklæringer på regnskaber, men det er en forsvindende del af deres forretningsområde. På de områder, hvor de tjener penge – virksomhedshandler, udbudsret, skatteret – er der ingen regler om interessekonflikt," siger Peter Fogh, formand for Advokatrådet og partner i advokatfirmaet Plesner til Advokatwatch i en anden artikel.

Formand for brancheforeningen FSR Danske Revisorer, Peter Gath, har ikke lyst til at diskutere Konkurrencestyrelsens udkast i detaljer, da det stadig er fortroligt.

 

Hvad vi ved om Konkurrencestyrelsens rapport ifølge AdvokatWatch og Finans:

Det var Konkurrencerådet, der i begyndelsen af 2019 satte Konkurrencestyrelsen i gang med at undersøge advokatbranchen.

Ifølge Finans' oplysninger peger Konkurrencestyrelsen i udkastet til sin rapport på flere forhold:

· Det er for svært for andre at komme ind på advokatmarkedet. Derfor bør man overveje at ændre på de regler, der i dag beskytter advokattitlen, og som bestemmer, at kun advokater kan eje et advokatfirma.

· Der skal være bedre konkurrence om opgaven med at være kurator i konkursboer. Der er for lidt gennemsigtighed i, om kuratorernes honorarer er rimelige.

· Det skal i større udstrækning være muligt for andre end advokater at være kurator.

· Det offentlige bruger Kammeradvokaten til alt for mange opgaver uden at lægge dem i udbud eller konkurrenceudsætte dem.

· Man peger på den svenske model for offentlige advokatopgaver, hvor der er rammeaftaler for de forskellige områder, og hvor staten desuden har en intern juridisk funktion, der tager sig af standardopgaver.

 

 

Del

Advokaternes organisationer tager skarpt afstand fra idéen om brud på monopolet


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder