Tekst: Caroline Rødgaard Bjelke02. juni 2020 - Artikel

Advokatrådet foreslår ny fond for at rette op på kommuners fejl


Alt for mange handicappede bliver fejlbehandlet i de danske kommuner. En del af problemet er ifølge en ny rapport fra Advokatrådet, at kommunerne reelt sparer penge ved at træffe forkerte beslutninger, også selvom Ankestyrelsen sender sagerne retur til kommunerne.


”Som det er i dag, kan kommuner spare penge ved at begå fejl eller behandle sager utilstrækkeligt og mangelfuldt, fordi borgerne i sagsbehandlingsperioden ikke får nogen hjælp. Det skal vi have ændret”, siger Karen Wung-Sung, medlem af Advokatrådet.

”Og vi mener, at tiden nu er inde til, at retssikkerheden får et løft”, fortsætter hun.

Med en ny rapport fra Advokatrådet bliver der peget på nogle betydelige mangler i retssikkerheden for personer med funktionsnedsættelser, når de søger kommunen om hjælp. Kommunerne behandler nemlig i tusindvis af tilfældene sagerne forkert – og uretmæssigt fratager de funktionsnedsatte den hjælp, de har brug for.

Alene i 2019 fik funktionsnedsatte borgere medhold i op mod 42 procent af alle klager sendt til Ankestyrelsen, eller borgerens kommune fik besked om, at sagen skulle behandles igen, bliver det slået fast i rapporten. Men det har ikke nogen konsekvenser for kommunen, at så mange sager behandles forkert. Faktisk kan der være en økonomisk fordel i at behandle sagerne fejlagtigt, fordi borgeren som hovedregel ikke modtager nogen former for hjælp, mens sagen behandles, påpeger Karen Wung-Sung.

Ventetiden er typisk 6-8 måneder, men hvis sagen hjemvises ad flere omgange, kan det stå på i 1-2 år, skriver Advokatrådet.

Men det skal laves om nu, mener Advokatrådet og peger også på nogle forslag til, hvordan området kan rettes op. Helt konkret foreslår de en såkaldt ’retssikkerhedsfond’, hvor kommuner, der har givet afslag på ydelser, borgerne har ret til, skal betale deres besparelse ind til fonden. Pengene i fonden skal så bruges til kompensation, rådgivning og forskning til gavn for borgere med et handicap, så midlerne bliver på området, og et eventuelt incitament til at fejlbehandle sagerne bliver fjernet.

”Med fondstanken skaber vi en model, hvor kommunerne ikke skal betale, når sagerne er håndteret korrekt, og når de laver fejl, så koster det dem den pris, som de har sparet, og som de egentlig var forpligtet til at betale efter reglerne. Med midlerne i fonden kan vi ”holde pengene på området” og lave forskellige aktiviteter, der genopretter retssikkerheden på området, samtidig med at kommunerne får et større fokus på at behandle borgernes sager korrekt fra begyndelsen,” siger Advokatrådets Karen Wung-Sung.

”Nogle af de mest udsatte borgere og familier i vores samfund ender i nogle håbløse situationer, fordi kommunerne laver fejl, og borgerne dermed ikke får den hjælp, som de har krav på. Det betyder, at de kan gå i mange måneder eller år uden en hjælper, en støttende indsats i hjemmet eller hjælpemidler, som er nødvendige for deres livskvalitet og for at de kan klare sig i tilværelsen,” siger Karen Wung-Sung.

Opdateres …

Del

Advokatrådet foreslår ny fond for at rette op på kommuners fejl


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder