25. marts 2021 - Konkurrence

Advokatsamfundet: "Deregulering vil have negative effekter flere steder"


Hos Advokatsamfundet ser man med stor interesse på BCG's undersøgelse af ejerskabsforholdene i advokatbranchen i England og Wales. Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton mener, at rapporten tegner et klart billede af udfordringerne ved deregulering trods forskellene mellem de nordiske lande og UK.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Som K-NEWS kunne fortælle i går, har BCG  på opfordring fra advokatsamfundene i Danmark, Norge og Sverige undersøgt, hvilken effekt en ny lov om eksterne ejere af advokatfirmaer fra England og Wales, som trådte i kraft tilbage i 2017, har haft på markedet for juridiske ydelser. Undersøgelsen er bestilt for at have et empirisk fundament at diskutere eksterne ejerskaber på, da diskussionen om eksterne ejerskaber er present i hele Norden. Bl.a. i Norge, hvor vi her på K-NEWS har kunne fortælle, hvordan diskussionen lige nu splitter branchens aktører. 

Og selvom rammevilkårene er forskellige - i England og Wales har man f.eks. flere forskellige advokattitler (solicitors, baristers, paralegals), så mener man hos Advokatsamfundet, at rapporten fungerer som et vigtigt værktøj i den fremtidige behandling af emnet. Det siger generalsekretær Andrew Hjuler Crichton til K-NEWS.

Hvad er jeres umiddelbare reaktion på undersøgelsens konklusioner?

"Undersøgelsen slår fast, at deregulering
af advokatmarkedet i England og Wales ikke har medført de gevinster, som nogle gange bliver fremhævet i debatten i form af lavere priser og mere konkurrence. Tværtimod har man set at store selskaber har fået en større del af markedet, og at det for borgerne ikke har været forbundet med nogle særlige fordele, og at der på visse områder endda har været en negativ effekt som for eksempel dårligere adgang til retshjælp."

Undersøgelsen er lavet på baggrund af markedet i England og Wales, hvor det juridiske landsskab ser anderledes ud, og hvor man f.eks. opererer med flere forskellige slags advokater (baristers, solicitors, paralegals). Er undersøgelsesområdet retvisende i forhold til at benchmarke op mod danske forhold, når nu markedet for juridiske ydelser ikke er direkte sammenlignelig?

"Sagen er, at man ikke har set en deregulering på en masse andre markeder, der ligner det danske, så England er faktisk et af de få steder, hvor man rent faktisk har erfaringer. Derfor er de interessante at få belyst, og her viser rapporten helt overordnet at der ikke har været nogen gevinster at hente for de engelske borgere."

Er det jeres forventning, at I med denne undersøgelse har stærke kort på hånden i forhold til at påvirke processen, hvis politikerne sætter de her ejerstrukturere under lup?

"Vi har fået foretaget den her undersøgelse i fællesskab med de andre nordiske advokatsamfund, fordi man i flere af de nordiske lande har diskussioner om deregulering af markedet. Vi ser den også som et vigtigt bidrag til debatten i Danmark, fordi vi ikke mener, man skal basere en så afgørende beslutning, på teoretiske betragtninger. Vi risikerer at skade retssikkerheden og forbrugerbeskyttelsen for borgerne, uden at der kommer noget andet godt ud af det."

Hvad ser I som den mest optimale løsning i forhold til at fremme konkurrencen yderligere i branchen? Hvis nogle overhovedet

"Vi skal selvfølgelig forbedre konkurrencen der, hvor der er basis for det, men under hensyntagen til retssikkerheden og beskyttelsen af forbrugerne. Derfor har vi også sagt, at vi er positive over for flere elementer i Konkurrencerådets rapport som bl.a. bedre oplysninger for forbrugerne og forslag omkring uddannelse af advokater."

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak