07. oktober 2021 - Dømt for en hensigt?

Anklageren vil have ham dømt for forsøg på voldtægt


I svaret fra Københavns Politi vedrørerende den forurettede Miriams oplevelser med retssystemet, oplyser de, at de i ankesagen går efter strafskærpelse og domfældelse for voldtægsforsøg. Men i deres svar bekræfter de også Miriams oplevelse af på flere punkter at være overladt til sig selv i retssystemet.

Hun har fået tildelt en kontaktperson, som politiet skriver i deres svar til K-NEWS, "kan den forurettedes kontaktperson ikke nødvendigvis besvare alle spørgsmål, der stilles" blandt andet af hensyn til efterforskningen.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Udsnit fra K-NEWS-artikel tirsdag 5.oktober med Miriam samt Shutterstockfoto af byretten.

 

Københavns Politi har svaret på K-NEWS’ interviewforespørgsel i forbindelse med Miriams oplevelse af retssystemet, som hun har beskrevet det efter den forbrydelse, hun var udsat for i sit kolonihavehus i december 2020.

En mand trængte ind på hendes kolonihavegrund, og forsøgte at tvinge sig vej ind til hende og uden tvivl - for hende - med seksuelt motiv. Kun fordi hun kæmpede imod med voldsomme blå mærker og en ødelagt indgangsdør, hvor træet i døren flækker til følge, lykkes det ikke for gerningsmanden.

Som det kan læses i svaret nedenfor fra Københavns Politik, vil anklageren i ankesagen gå efter domfældelse efter anklageskriftet. Anklagerne lyder dér på husfredskrænkelse, forsøg på voldtægt, hærværk og blufærdighedskrænkelse.

 

Hendes møder med retssystemet

Kort skitseret består hendes møder og oplevelser med retsvæsenet af følgende:

Første møde med systemet er, da hun af betjente bliver afhørt få timer efter episoden. Det foregår om natten kort før jul. Hun taler med Københavns politi nogle gange derefter i tiden frem mod retssagen. Hun kontaktes senere af og møder sin bistandsadvokat. Og hun er i retten, hvor hun vidner - og ved en fejl møder gerningsmanden.

Efter byretsdommen i den tidlige sommer, der ikke dømmer gerningsmanden for forsøg på voldtægt, ved hun ikke - hvilket er tydeligt, da K-NEWS taler med hende første gang - hvad der skal til for eventuelt at anke sagen. Hun ved ikke, om der er noget, hun skal gøre.

Noget tid efter vi talte med hende, ankede anklagemyndigheden byrettens afgørelse.

Alt dette er mere detaljeret beskrevet i denne artikel fra 5.oktober: 'Som et stykke papir i en bunke af ting, der bare skulle overstås.'

 

Ting Miriam ikke forstår ved politi og anklager

I den artikel undrer Miriam sig over flere ting, der retter sig mod retssystemet - et system hun intet kendte til inden overfaldet. Et retssystem som hun i dag har svært ved at forstå - herunder nogle oplevelser med politi og anklager.

Hun nævner bl.a. i artiklen, at det er hende selv, der kommer på at opsøge en læge for at få registreret de blå mærker, hun har fået på sin en arm af at kæmpe med gerningsmanden.
Og hun nævner, at hun i byretten, da hun vidner, af anklageren får forevist ikke-korrekte plantegninger af sit hus og kolonihavegrunden, det ligger på. Hun har altså pointer, der både handler om politiet og anklageren.

K-NEWS har bedt Københavns Politi om et interview. De har sendt os et skriftligt svar, hvor de forholder sig til Miriams oplevelser, som de er gengivet i artiklen her hos os.

 

Københavns Politi svarer

”Københavns Politi har kun mulighed for at kommentere den konkrete sag i begrænset omfang, fordi sagen er anket til landsretten og dermed stadig verserer.

Både efterforskerne og anklagemyndigheden har i behandlingen af den konkrete sag været meget bevidste om, at det har været en voldsom oplevelse for den forurettede kvinde. Hun har derfor (som også forurettede i andre sager om voldtægt eller forsøg herpå) fået tilbudt en kontaktperson i politiet, som hun kunne rette henvendelse til, hvis hun havde spørgsmål undervejs i processen. Da anklagerne ifølge retsplejeloven som det helt klare udgangspunkt ikke må have kontakt til vidner, før de afhøres i retten – og i sager som denne er forurettede samtidig et vidne – er kontaktpersonen ikke anklageren, men en polititjenestemand. Af hensyn til efterforskningen og den efterfølgende retssag kan kontaktpersonen dog ikke nødvendigvis besvare alle spørgsmål, der stilles.

Derudover bliver forurettede vejledt om muligheden for at få beskikket en bistandsadvokat, der kan bistå hende, og i den konkrete sag har forurettede da også fået en bistandsadvokat beskikket – anmodningen om beskikkelse blev sendt til retten allerede den 22. december 2020.

Københavns Politi indstillede få dage efter domsafsigelse til Statsadvokaten i København, at sagen blev anket på anklagemyndighedens initiativ. Statsadvokaten vurderede herefter sagen og ankede den med påstand om domfældelse efter anklageskriftet og til skærpelse.

Eftersom der ikke foreligger en endelig afgørelse i sagen, kan Københavns Politi ikke kommentere yderligere på sagen på nuværende tidspunkt.”

Kolkonihave-DERFOR-boks

En af de kommende dage bringer vi på K-NEWS en artikel mere, der går yderligere i detaljer med hvad, der skete den nat i december, hvor en gerningsmands handlinger hvirvlede Miriam ind i det retssystem, hun tror er til for at hjælpe hende og andre forurettede.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak