Skrevet af Dan Poulsen10. juni 2020 - COVID-19

Arbejdgivere åbner for at sanktionere ansatte efter lovlige fritidsrejser


Advokat Jonas Christoffersen rejser kritik af, at arbejdsgivere gør en anbefaling fra Udenrigsministeriet til en pligt for deres ansatte. Han anser det for helt forkert, at en dansker, der foretager sig lovlige handlinger i sin fritid, kan blive ramt af alvorlige sanktioner som løntræk og afskedigelse.


Det er sjældent, at et så veletableret navn i advokatverdenen starter et offentligt opslag med ordene ’Jeg har brug for hjælp. Jeg kan ikke forstå…’

Men sådan starter den højlydte undren og kritik, som Jonas Christoffersen onsdag lagde på Facebook. Kritikken retter sig mod, at arbejdsgivere på et forkert grundlag blander sig i, hvad deres ansatte gør i deres fritid, når de f.eks. holder ferie.

Jonas Christoffersen, der for få måneder siden er trådt fuld tid ind i arbejdet som advokat igen efter en årrække som direktør for Institut for Menneskerettigheder, skriver i Facebook-opslaget videre:

’Jeg kan ikke forstå, at arbejdsgivere kan true medarbejdere med bortvisning, afsked eller løntræk, hvis de rejser udenlands i deres ferie.’

Og hans opslag på Facebook fortsætter derefter og henviser til rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet:

’Ingen i kongeriget har PLIGT til at følge regeringens rejseVEJLEDNING, så hvordan kan man få PLIGT til at gå i karantæne med den virkning, at man ikke kan møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren KRÆVER, at man går i karantæne. Det indebærer jo, at arbejdsgiveren kan forvandle en ANBEFALING til en PLIGT.’

K-News har taget fat i Jonas Christoffersen for at få kritikken uddybet samt høre, hvad det er for arbejdsgivere, han henviser til. Han fortæller, at han har hørt om, at de meldinger er givet til ansatte i Københavns Kommune og DR.

 

Store offentlige arbejdspladser

Han starter i telefonen med at slå fast, at han godt ved, at det juridiske og arbejdsretslige formentlig er på plads.

”Det er juridisk set rigtigt nok, det alle de kloge jurister siger, men kan det virkelig være meningen?”

Vi har onsdag eftermiddag spurgt i DR, hvad de har meldt ud af anvisninger til deres ansatte. Det har ikke været muligt at nå til denne artikels deadline at få svar til citat. Vi følger op torsdag.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man dog læse, hvad det er for anvisninger Jonas Christoffersen finder problematiske.

Lidt nede ad en side med informationer til medarbejdere finder vi afsnittet ’Ferie’ og underoverskriften ’Hvad betyder myndighedernes nye rejsevejledninger for mig’.  Og her står, at ’ved private rejser […] opfordres der kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.’

Og derefter står beskrevet til ansatte i kommunen, at de selv skal afvikle disse dage via flex, ferie eller selvfinansiering, såfremt der er rejst til andre lande end Norge, Tyskland eller Island, og det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. 

KK-ferie

K-News har ikke endnu set anvisninger eller dokumentation for, at ansatte trues med afskedigelse. 

 

Det er ikke den ansattes valg

Det er de ovenfor opridsede konsekvenser og sanktioner, der antænder Jonas Christoffersen.

”Det springende punkt for mig erat arbejdsgiveren siger, ”du må ikke møde, før du har overstået din karantæne”. Men det betyder jo, at den, der i sin ferie fuldstændig lovligt tager til ødegården i Sverige, skal gå 14 dage i karantæne og kan ikke møde. Ikke fordi vedkommende er syg, ikke fordi man er smittet, ikke fordi der er konkret risiko for, at man er blevet smittet, men fordi arbejdsgiveren har bestemt, at man skal gå i karantæne med henvisning til en anbefaling fra Udenrigsministeriet om, at man ikke rejser”.

”Og det vil sige, at de anbefalinger, der kommer fra ministeriet, bliver for den enkelte medarbejder en pligt, hvis man vil kunne komme tilbage på arbejde og få løn.

Og nogen arbejdssteder siger også, at det kan være en misligholdelse af arbejdsforholdet, altså fyringsgrund, og så siger jeg, ’er det ikke ret vidtgående som arbejdsgiver at bestemme, at medarbejdere ikke i sin fritid må gøre, hvad der er lovligt, nemlig at rejse i deres ferie med risiko for at blive afskediget eller trukket i deres løn, fordi arbejdsgiveren ønsker man skal i karantæne.” 

Det vil sige, at arbejdsgiveren begrænser ens lovlige udfoldelse i fritiden. Det er det, jeg har en kvababbelse overfor af ren personlig art.”

Man kan slet ikke rejse frit resten af året, fordi man kan ikke nå at holde 14 dages karantæne.

Jonas Christoffersen er klar over, at det indtil videre er hypotetiske scenarier, han taler om. Der er ikke endnu nogen konkrete eksempler på ansatte, der er trukket i løn eller afskediget, fordi de ikke har fulgt Udenrigsministeriets rejsevejleding og deres arbejdsgivers deraf følgende anvisninger og krav. Men han pointerer overfor K-News det problematiske i, at der fra arbejdsgiversiden tilsyneladende er sket en ændring nu lige op til, at ferietiden for alvor starter.

 

Et skred i frihed op til ferien

”Rejsevejledningen er uændret, bortset fra man har åbnet op for nogle lande. Som jeg har forstået det, så har man hidtil sagt, at hvis arbejdsgiveren sender én hjem på grund af karantæne, så er det arbejdsgiveren, der betaler for at have et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen. Det ændrer man nu.  Nu siger man: Dem, der bryder rejsevejledningenog man bruger udtrykket ’bryder anbefalingen’ – risikerer at blive fyret eller ikke at få løn, fordi du gør noget som er fuldstændig lovligt”.

”Det betyder reelt, at hvis man har en arbejdsgiver, der opfører sig på den her måde, så kan man højst rejse frit én uge i hovedferien. Og man kan slet ikke rejse frit resten af året, fordi man kan ikke nå at holde 14 dages karantæne efter sin rejse. Det er altså stort set slut med at rejse frit, selv om regeringens anbefaling er en anbefaling.” 

”Jeg synes, det er et skred i forholdet mellem vores frihed som borgere til at vælge eller ikke at vælge at følge en anbefaling og så de konsekvenser, det vil have for os, herunder for dem, der i givet fald vil miste deres arbejde, hvis de vælger at sige, jeg tør godt tage til Sverige til min ødegård eller et sted i udlandet.”

”Jeg synes, det er et skred i min frihed eller vores frihed som borgere og arbejdstagere i forhold til, hvad vi skal gøre af et eller andet sundhedshensyn, som er ekstremt forsigtigt.”

Del

Arbejdgivere åbner for at sanktionere ansatte efter lovlige fritidsrejser


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder