Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: Bech-Bruun/Steen Evald


Bech-Bruun kan ikke stilles til ansvar for fire enkelte advokaters inhabilitet i udbytteskatteskandalen. Det fastslår Advokatnævnet, der netop har afsagt sin afgørelse i sagen.

Det skriver Berlingske.

Et flertal på ni har stemt for at frifinde Bech-Bruun for inhabilitet, mens flertallet finder, at fire af firmaets advokater var inhabile, da de påtog sig hvervet med at udarbejde advokatundersøgelsen for Skatteministeriet i 2017. Derfor skal Bech-Bruun betale sit salær på 3,5 mio. kr. tilbage.

Det var daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V), der bragte Bech-Bruun for Advokatnævnet med anklager om inhabilitet i forbindelse med en advokatundersøgelse i udbytteskatteskandalen. 

I et resumé fra afgørelsen hedder det:

"Disse medlemmer er af den opfattelse, at interessekonflikten – uanset at det ikke er godtgjort, at undersøgelsen ikke lever op til den forventede kvalitet – betyder, at undersøgelsen har mistet den forudsatte værdi for Skatteministeriet. Medlemmerne lægger i den forbindelse vægt på, at klager kunne efterlades med den opfattelse, at undersøgelsen ikke var tilstrækkelig uvildig eller upartis," står der i resuméet ifølge Berlingske.

 

Sagen skal for domstolen

Selvom afgørelsen frifinder Bech-Bruun, så er advokathusets ledelse dybt uenige i kendelsen og har allerede besluttet at prøve sagen ved domstolene.

I en pressemeddelelse skriver firmaet:

"Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger. Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedr. undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder. Af disse grunde vil vi straks indbringe sagen for domstolene," lyder det.

"Vi kan fuldt ud tilslutte os udtalelsen fra de seks nævnsmedlemmer, som ligger helt på linje med vores egen juridiske vurdering. Der er tale om saglige og juridisk korrekte begrundelser, og det er vores klare vurdering, at dette giver os et stærkt grundlag for den kommende prøvelse ved domstolene," skriver advokatkontoret.

Del

Bech-Bruun frifindes for inhabilitet i udbytteskatteskandalen - men fire advokater findes skyldige


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder