Skrevet af Mathias Dahlerup Krarup, formand hos DJØF Advokat


Jeg må indrømme, at jeg bliver en smule nedslået, når jeg ser resultaterne af en ny stor undersøgelse om ledelseskvaliteten i advokatbranchen, som vi i Djøf Advokat har gennemført med støtte fra Dreyers Fond.

Egentlig er jeg ikke overrasket over resultaterne. For man skal ikke have været i branchen mange måneder, før man opdager, at fokus mange steder ikke er på personaleledelse, men i højere grad på økonomi. Der synes at herske en forestilling om, at god ledelse koster tabt indtjening.

Heldigvis er virkeligheden stik modsat: Der er en meget klar sammenhæng mellem ledelseskvalitet og medarbejdermotivation og –trivsel. Og man finder vist ikke ret mange lederkurser, hvor betydningen af motiverede medarbejdere ikke er en helt grundlæggende del af pensum. Uden motiverede medarbejdere er det i den grad op ad bakke at skabe resultater.

Men måske er problemet, at for mange af lederne i advokatbranchen ikke har deltaget i lederkurser og lært de gode ledelsesværktøjer? Undersøgelsens resultater taler nemlig sit tydelige sprog:

Blandt de 25 pct. mest motiverede medarbejdere er 79 pct. enige i, at lederen giver løbende feedback, mens det kun er tilfældet for 34 pct. af de øvrige respondenter. At lederen er den bedste version af sig selv og udviser god selvindsigt er også forhold, der bidrager til høj motivation.

Omvendt oplever de 25. pct. mindst motiverede medarbejdere ledere, der stædigt holder fast i deres egne argumenter og ideer, tænker mere på sig selv end andre og sætter sig selv i centrum. Dumstædige ledere oplever 59 pct. af de mindst motiverede mod 17 pct. af de øvrige respondenter.

Samlet set må jeg konkludere, at der i høj grad er plads til forbedring i branchen, når motivationen kun er på det jævne, bl.a. på grund af fravær af sammenhæng mellem formål, prioriteringer og beslutninger samt manglende overensstemmelse med værdier på arbejdspladsen.

Samlet set scorer advokatvirksomhederne en gennemsnitlig motivation på 3,6 på en skala fra 1-5. Det er middelmådigt. For at sige det pænt. Advokater i andre private virksomheder har en motivation på 4.

Målet med undersøgelsen er ikke at slå nogle firmaer oven i hovedet. Men tværtimod at få sat gang i en dialog om, hvordan vi kan få et styrket ledelsesfokus i branchen, så vi kan få produktivitet og trivsel til at gå op i en højere enhed. Jeg er overbevist om, at det er helt afgørende for branchens evne til både at rekruttere nye medarbejdere og ikke mindst at fastholde talenterne.

Som advokater brænder vi for vores arbejde, og branchen har generelt ikke svært ved at rekruttere nyudklækkede jurister. Men vi ser også en stigende tendens til, at videnarbejdere, som advokater i høj grad må kategoriseres som, efterspørger et interessant arbejdsliv med spændende og komplekse opgaver, og som kan forenes med et liv uden for kontoret. Der skal også være plads og rum til et liv med familie og venner etc.
Samlet set må jeg konkludere, at der i høj grad er plads til forbedring i branchen, når motivationen kun er på det jævne, bl.a. på grund af fravær af sammenhæng mellem formål, prioriteringer og beslutninger samt manglende overensstemmelse med værdier på arbejdspladsen.

Det er uholdbart, at ledelse som disciplin ikke ses at blive prioriteret højere i branchen. På fremtidens arbejdsmarked må vi forvente, at højt specialiserede videnarbejdere i øget grad lægger vægt på oplevelsen af meningsfuldhed og arbejde i et fællesskab med værdier, man kan spejle sig. Det stiller krav til fremtidens ledere om at fremme arbejdspladser med andre værdier end ren indtjening. Man kan ikke længere regne med, at alle medarbejdere hurtigt kan udskiftes med nye. Derfor bliver man som ledelse nødt til at prioritere og investere tid og udviklingsmuligheder, så medarbejderne motiveres og oplever, at de anerkendes.

Min bøn lyder, at hvis advokatbranchen skal kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, er det afgørende, at vi alle tager denne undersøgelse særdeles alvorligt. Og handler på den.
Vi indleder dialogen med vores medlemmer og repræsentanter fra resten af branchen, når vi på tirsdag den 28. maj fra kl. 17.00 inviterer til vores store ledelseskonference. Jeg vil opfordre alle interesserede til at deltage og tage aktivt del i debatten om, hvordan vi skaber mere og bedre ledelse i advokatbranchen.

Dette indlæg er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Del

BLOG: Plads til forbedringer


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder