28. april 2020 - Klima, kultur og corona - DEL 3

Corona-epidemien får ikke den danske advokatbranche til at slække på klimaambitionerne


Mens mange iagttagere er bekymrede for, at coronaepidemien vil tage al opmærksomhed fra den grønne omstilling, så er der umiddelbart intet, der tyder på, at de danske advokathuse vil slække på deres klimaindsatser. Tværtimod.


Mandag kunne man læse, hvordan flere af regeringens støttepartier er utilfredse med, at der endnu ikke er præsenteret et udspil til den stort opslåede klimalov. Og flere iagtagere og eksperter er bekymrede for, at klimadagsordenen fuldstændig sparkes til hjørne på grund af den igangværende corona-epidemi og følgevirkningerne af denne.

Men hos landets store advokathuse er der dog ingen planer om at skrinlægge klimaindsatserne på coronakrisen. For selvom også advokatbranchen har mærket effekterne af corona-epidemien, så går udviklingen af grønne tiltag kun en vej. 

 

Anders Stubbe Arndal, managing partner hos Kromann Reumert

En ting er helt sikkert; COVID-19 vil være et bagtæppe, der vil præge samfundslivet, erhvervslivet og dermed også advokaternes arbejdsliv i den kommende tid. Effekterne af COVID-19 og myndighedernes tiltag vil fylde meget i 2020 og givetvis også efterfølgende år.

I forhold til vores klimaindsats, så har vi ingen planer om at skifte kurs på den front eller ændre fokus grundet corona-krisen.

Hvordan samfundsøkonomien og markederne vil udvikle sig efter coronaviruspandemien er vanskeligt at spå om. Men i forhold til vores konkrete arbejdsform og vores samarbejde indbyrdes, med klienter og med andre samarbejdspartnere er jeg ikke i tvivl om, at denne helt ekstraordinære situation vil føre til et øget brug af virtuelle arbejdsformer og dermed mindre rejseaktivitet. Både i form af digitale møder og endnu mere udbredt brug af hjemmearbejde. Disse forhold kan faktisk bidrage til at mindske vores klimaaftryk. I det perspektiv kan du sige, at coronakrisen også giver os mulighed for at gentænke vores måde at arbejde på og på den baggrund indføre nye praksisser med en grøn sidegevinst.

 

Martin Lavesen, managing partner hos DLA Piper

Covid19-situationen har vist, at vi i høj grad er en digital virksomhed, hvor fx møder og seminarer godt kan foregå uden, at det involverer en flyrejse, og hvor medarbejderne kan udføre deres arbejde fra hjemmekontoret. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan samarbejdet med vores kunder og også med vores kolleger i flere i 40 lande kan ske digitalt. Covid19-situationen har gjort det tydeligt, hvad vi formår på distancen.

Vi tror derfor også, at vi på den anden side vil komme til at arbejde på nye måder end før, da vi har fået gode læringer, som vi skal fastholde. Processer, som vi har haft planer om at indføre, blev vi pludselig tvunget til at indføre. Dette vil også blive til gavn for klimaet og miljøet.

 

Finn Schwarz, managing partner hos Horten

Vi gør i forvejen rigtig mange ting og har gjort det i mange år. Det er ikke til at sige, om coronakrisen sætter skub i øvrige tiltag, men vi har i forvejen mange tiltag i pipeline i forhold til miljø og bæredygtighed.

 

Jens Bødtcher-Hansen, managing partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Det er endnu svært at sige noget om. På nogle punkter har coronakrisen, på verdensplan, jo været positiv for klimaet på kort sigt – fordi trafikken og ikke mindst flytrafikken er bremset op. Og vi har selv oplevet, at man kan komme langt med videomøder og derved spare transporten. Dét er en meget vigtig læring.

Vi har også lært af coronakrisen, at nogle typer fysiske seminarer og fyraftensmøder sagtens kan erstattes af et veltilrettelagt webinar – det sparer forplejning, deltagertransport mv. Firmaets klimaansvarlige opsamler hele tiden læring, som deles og omsættes i organisationen. På den korte bane har vi, ligesom alle andre i branchen, selvfølgelig en ekstraordinær situation på grund af corona, som tager en del af vores fokus. Men bare lidt længere ude i fremtiden føler vi os overbeviste om, at medarbejdere og kunder vil holde os skarpt fokuserede på klimaudfordringen, ligesom vi forventer det hos vores samarbejdspartnere.

 

Camilla C. Collet, partner og CSR-ansvarlig hos Gorrissen Federspiel

Vi vurderer ikke, at det får en nævneværdig betydning for vores klimaindsats. Ansvaret og behovet for at drive en bæredygtig forretning og gøre sig gældende i forhold til sustainability er ikke blevet mindre på grund af den nuværende coronakrise. Vi vil derfor fortsætte det arbejde, som vi allerede har sat i gang, samt tilføje nye meningsfulde initiativer og tiltag.

Del

Corona-epidemien får ikke den danske advokatbranche til at slække på klimaambitionerne


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak