15. september 2022 - EMD

Ny afgørelse fra EMD sender sag om syriske flygtningebørn tilbage til medlemsstat


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har for første gang taget stilling til en stats ansvar for statsborgere fanget i syriske flygtningelejre. I en ny afgørelse slår domstolen fast, at Frankrig ikke er forpligtet til at tage kvinder og børn hjem fra lejrene i Syrien, men de skal tage sagen op igen og vurdere den i et uafhængigt organ, hvor hver enkelt sag vurderes individuelt.

Tekst: Cecilie Uhre


Billedet: To Shutterstock-billeder lagt indover hianden.

 

Onsdag formiddag faldt dommen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag, der også kan få betydning for Danmark.

Sagen, der blev afgjort, handler om to kvinder og deres tilsammen tre børn fra Frankrig, som tog til Syrien med deres mænd og endte i syriske fangelejre.

Efterfølgende har kvinderne og deres børn forsøgt at få lov til at komme tilbage til Frankrig uden held.

De franske myndigheder har nemlig vurderet, at de ikke ville tage kvinderne og børnene hjem, men sagen er af kvindernes forældre blevet anket til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det er svaret på den anke, der er kommet i dag.

 

Forpligter ikke til hjemtagelse

Og dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol forpligter ikke Frankrig til at tage kvinderne og børnene hjem, forklarer Louise Halleskov, der er Ph.d. og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

“Det Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gør, det er, at den stiller krav til, hvordan den her type af sager skal behandles,” siger hun.

Specifikt betyder det for de franske kvinder og deres børn, at deres sag skal genvurderes af de franske myndigheder.

“Der skal foretages en vurdering af sagen af et uafhængigt organ, som foretager en individuel vurdering i hver sag, af de grunde, der er fremlagt, og som begrunder at de ikke skal tages tilbage, at de beslutninger er tilstrækkelige og ikke vilkårlige. Det er sådan overordnet det, de siger,” forklarer Louise Halleskov og tilføjer:

“Der var ikke en tilstrækkelig grundig efterprøvelse i Frankrig af afslagene på hjemtagelse.”

 

En principiel afsigelse

Louise Halleskov finder dommen interessant og principiel af flere grunde. Både fordi den tager stilling til en række principielle spørgsmål, men også fordi en række lande - blandt andet Danmark - har afgivet indlæg i sagen til støtte for Frankrig.

“Det har Danmark gjort, fordi noget af det, man skulle tage stilling til, det var lige præcis det her spørgsmål om, hvorvidt man som stat er ansvarlig efter EMRK art. 3 i en situation, hvor man har statsborgere, der sidder i lejre, hvor forholdene er livs- og helbredstruende,” forklarer hun og fortsætter:

“Og det siger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at det er man ikke, fordi europæiske stater ikke har jurisdiktion over lejrene.”

Louise Halleskov forklarer, at dommen har betydning og vil få betydning for, hvordan den her type sager skal behandles - også i Danmark.

“I det omfang, at der stadig sidder danske mødre med børn i de her lejre, så har dommen betydning. Det dommen stiller krav til, det er, hvordan man behandler statsborgere. Den siger ingenting om fratagelse af indfødsret, det er nogle helt andre principper,” siger hun.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak