25-årige Mike Vestergaard har på bare 11 måneder landet en millioninvestering for startuppet DIGURA – et system, der kan hjælpe lejere med at føre sin ret gennem dialog med udlejer og huslejenævnene. Projektet har allerede en win-rate på 96%.

”Jeg har skaffet dig noget merchandise – nu er du jo taget hele vejen til Nordens Paris for at møde os”.

Mike Vestergaard smiler og slår ud med armen mod to ølflasker og et par kopper med DIGURA’s logo på.

”Og så skal vi vidst have noget morgenmad,” siger han og viser os hen til et bord længst nede på det 10 mands store kontor i iværksættermiljøet GrowAAL på Aalborg Havn.

Mike Vestergaard er 25 år gammel og læser til erhvervsjurist på Aalborg Universitet. Men modsat de fleste andre jurastuderende, har Mike et lidt anderledes studiejob. Sammen med sin forretningspartner Mads Klokkerholm, der i øvrigt læser jura på Aarhus Universitet, har de skabt DIGURA, der er et digitalt redskab, der på få minutter kan vurdere, om brugeren har en holdbar sag i forbindelse med tvister og uoverensstemmelser ved lejeretten.

Og der er da også grund til smil på kontoret. For på trods af, at DIGURA blot har under et år på bagen, så har de unge iværksættere netop landet en millioninvestering fra en business angel. DIGURA har på kort tid skabt et system, der via data har bevist sit værd. Med nogle hundrede sager ført ved de danske huslejenævn samt forligsaftaler har Mike Vestergaard og Mads Klokkerholm en win-rate på 96%.

”Digura er jo lejerettens svar på AirHelp. Forstået på den måde, at vi tror så meget på vores model, at vores klienter indgiver en sag, får en vurdering gratis lynhurtigt inden for 24 timer, og hvis sagen har potentiale, fører vi den for dem risikofrit – de betaler kun, hvis vi vinder, og der tager vi det, der svarer til 25% af det beløb, vi sparer klienterne for. Og det gør vi simpelthen, fordi vi stoler så meget på ambitionen med vores produkt, og at vi kan køre med den model, at vi kun får løn, hvis vi vinder en sag,” fortæller Mike Vestergaard til K-News, da bordet er blevet ryddet for håndværkerkrummer.

Det er ikke sådan, at vi kan sidde her og sige, at på Istedgade i København skal det være sådan og sådan. Der er vi overhovedet ikke endnu, men vi er på vej derhen imod.

Ud fra et datasat på 16.000 henvendelser fra forskellige kilder og 5000 afgørelser kan DIGURA via data hurtigt afgøre, om kunden har en sag, der kan holde i byretten. Eller i dette tilfælde ved huslejenævnet.

”Det er ikke sådan, at vi kan sidde her og sige, at på Istedgade i København skal det være sådan og sådan. Der er vi overhovedet ikke endnu, men vi er på vej derhen imod. Den data, vi arbejder med, er en opdeling af alle mulige forhold omkring en lejlighed i forskellige ´kasser´, som vi har defineret. Alt fra beliggenhed, stand, etage, elevator eller ej. Samlet set flere hundrede ´kasser´, der er med til at give værdi eller mangel på samme. Vi har de fordele på nuværende stadie, at så stort er vores datasæt heller ikke, forstået på den måde at 16000 henvendelser, 5000 afgørelser – det fordeler sig trods alt over et helt land”, fortæller Mike og uddyber:

”Mads gav mig et godt eksempel for nogle måneder siden, hvor det kom helt ned til, om der var en opvaskemaskine i lejemålet. Så det er helt dernede, og det definerer vi ud fra, hvad man tillægger værdi i den enkelte kommune. Og det er det, man skal huske – huslejeafgørelser er jo en meget besynderlig størrelse. Huslejenævnet kan godt have forskellige forståelser af forskellige ting, og at man tillægger noget værdi i Randers, er ikke nødvendigvis det samme i Aalborg Kommune."

 

Ingen slår data

Tilbage i starten af 2018 var Mike Vestergaard leder af Lejernes Frie Retshjælp, der blev en af landets største retshjælpskontorer. Men den unge iværksætter havde ambitioner, der rakte længere, og i forsommeren 2018 flyttede Mike, sammen med Mads, fra studielokalerne på Aalborg Universitet til et fast kontor hos GrowAAL, der er et af Aalborgs mange iværksættermiljøer.

Og siden er det gået stærkt for det unge startup, der på knap et år er vokset fra to til 10 medarbejdere. Her har Mike Vestergaard særligt lagt vægt på nogle helt særlige kompetenceprofiler.

”Mads og jeg kan meget, men vi kan ikke det hele. Så nu har vi udvidet både på markedsføringsfronten og på det juridiske team, så vi er 10 i alt. Og som visionen var allerede fra starten, så skulle vi have en markedsføringsafdeling, der var lige så stor som den juridiske afdeling, fordi vi har automatiseret så meget. Og det er faktisk lykkedes til dels - vi er fire i markedsføringsdelen og seks i det juridiske. Så det ligger meget godt op ad visionen, hvor vi vil have, at meget er automatiseret, så vi ikke skal have så mange hands on på det, og at vi fører markedsføringsbegrebet ind i den juridiske branche, hvor det har været lidt en mangelvare”, fortæller han.

For netop data og brugen af de tilgængelige datasæt er helt afgørende for DIGURA’s forretningsmodel. Her er det bl.a. Mads Klokkerholm, der på trods af, at han ikke endnu er færdig som jurist, til dagligt sidder og lukker sager til klienternes fordel ved hjælp af data. Med afsæt i sin kombination af data og mandskab siger Mike Vestergaard, at det kvalitative niveau er hævet:

”Du har et team, som består af studerende, som slår erfarne udlejere”. Og han fortsætter:

”Du slår ikke data, og det gør juraen heller ikke. Data kan jo også være retspraksis, det skal vi huske, data er ikke lig med tal. Det kan sagtens være et bogstav, det kan også være en sætning, det kan være en dom. Og det er det, vi arbejder ud fra, at du kan ikke slå data. Ikke inden for retsplejen i hvert fald, du kan sagtens slå data i andre sammenhæng, men i og med at loven og retspraksis sætter rammerne, så er det data, du skal tage udgangspunkt i”, siger Mike Vestergaard.

Vores chat åbner lidt over 5 om morgenen, når jeg møder ind på kontoret, og lukker klokken 00, for det er der, jeg går i seng. (...) Prøv at hør, du skal være der, hvor dine brugere er

Den gyldne mellemvej

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har de danske huslejenævn behandlet 5681 klagesager i gennemsnit de sidste fem år. Senest 5129 sager i 2018. Til sammenligning var der ifølge Danmarks Statistik i 2018 registreret 2.4 mio. danskere, som boede i en lejebolig. Og her ser Mike Vestergaard et kæmpe potentiale.

”Det er visionen at hjælpe en hulens masse mennesker, der har problemer. Vi har 2,4 millioner lejere i Danmark. 1,6 millioner af dem er over 18 år. I ved selv, hvor kær man er omkring sit eget hjem, I ved selv, hvor meget det ville betyde, hvis man lå i konflikt med sin udlejer. Det er det, vi vil tagge ind i. Det er den vision, vi har for DIGURA”, fortæller han.

I Danmark føres de fleste sager ved de kommunale huslejenævn. Behandlingstiden er ofte meget lang, og det kan ifølge Mike Vestergaard være svært at finde ud af, hvorvidt man overhovedet har en sag.

(...)Vi har kommuner, som kun mødes tre gange om året, og så skal lejer og udlejer sidde i fuldstændig afmagt i seks måneder, fordi de ikke holder et møde, og så bare sidde og vente på en afgørelse. Det er jo super kritisk

”Hos huslejenævnene gør man det, man plejer, fordi det fungerer. Men man skal også huske, at vores sager tager – og nu lyver jeg ikke – syv måneder, når det skal til huslejenævnet og så ti dage for at blive afgjort. Og så tænker i: Hold da op, der er meget ventetid. Og så siger jeg: nej, det er der faktisk ikke, det er bare, fordi de (huslejenævnet, red.) mødes så få gange om året, hvor de afgøre og beslutter sagerne. Altså det er jo et kæmpe reelt problem, vi har her. Forstået på den måde, at vi har kommuner, som kun mødes tre gange om året, og så skal lejer og udlejer sidde i fuldstændig afmagt i seks måneder, fordi de ikke holder et møde, og så bare sidde og vente på en afgørelse. Det er jo super kritisk.”

Af samme årsag er en af hjørnestenene i DIGURA’s forretningsmodel altid at søge forliget med udlejer, før sagen ender hos huslejenævnet.

”Vi forsøger altid at gå i dialog med udlejer. Vi er realister. Livet er ikke sort/hvidt, og det er lejeloven heller ikke. Vi kan ofte hurtigt se, hvorvidt den præsenterede sag ligner noget, vi har i vores system. Derfor evner vi at lukke 75 procent af sagerne ved forlig. Man skal huske, at udlejere er jo også fair mennesker. Og der kan de jo sige: Ved i hvad, vi har begået en fejl. Og så siger vi: Det gør vi andre jo også hver dag, hvordan ordner vi det her? Hvordan gør vi, så du er glad, og lejer er glad? Og så laver vi et forlig og har nogle sindssygt dygtige folk, som så oftest henter alle pengene hjem, fordi udlejer siger: Okay, fair nok, der er ikke så meget at forhandle om her. Forligssituationer er jo ofte et spørgsmål om at forhandle et eller andet på plads", siger han og henviser til, at det tit drejer sig om forlig i sager, der vedrører både depositum og huslejeniveauer.

 

Tilgængelighed, tilgængelighed, tilgængelighed

Hos DIGURA er det ikke unormalt, at arbejdstiderne er lidt en flydende størrelse. De fleste henvendelser kommer nemlig primært uden for normal arbejdstid.

”Vi lever i en costumer centred world. Det der med convienience alive, det er det, vi tagger ind i. Vores chat åbner lidt over 5 om morgenen, når jeg møder ind på kontoret, og lukker klokken 00, for det er der, jeg går i seng. Vi har ikke særlig mange henvendelser fra 8 til 16 – hvorfor? Fordi vores målgruppe arbejder eller studerer. Hvornår er de tilgængelige? Det er de, når jeg sidder og spiser aftensmad med min kæreste, eller jeg er mødt ind tidligt, fordi så når de det inden arbejde. Prøv at hør, du skal være der, hvor dine brugere er. Og det er jo det, vi bruger legaltech til. Det er jo det, vi bruger teknologi til. Det er at være, hvor vores brugere er, så vi altid kan svare på de spørgsmål vi får ind”, fortæller Mike Vestergaard.

Netop legaltech er for Mike en tendens, der ikke er til at komme uden om. For her kan iværksættere som ham for alvor slå hul igennem nogle af de strukturer, der længe har præget den traditionelle måde at gøre tingene på.

(...)Advokater jo er sindssygt intelligente og sindssygt dygtige mennesker, som man ikke kan andet end at se op til, men de er også vant til, at brugeren kommer til dem. Det er slut. Vi er i 2019.

”Kig på LegalHero, kig på Contractbook, kig på branchen. Vi har jo den fordel med legaltech-branchen, at vi ikke kæmper mod de andre legaltech-firmaer. Vi er på mission sammen om at innovere en hel branche. Visionen er større end os selv. Visionen er at ændre en hel branche sammen. Hvad er den ene tendens, du kan sige om din bruger i dag? Der er ikke nogen, der gider vente fire dage på, at du svarer. Advokatbranchen har haft det problem tidligere, at advokater jo er sindssygt intelligente og sindssygt dygtige mennesker, som man ikke kan andet end at se op til, men de er også vant til, at brugeren kommer til dem. Det er slut. Vi er i 2019.”

En af de største inspirationskilder for Mike Vestergaard er AirHelp, der har skabt sig en bragende succes på flykompensation, og her har tilgængelighed og easy-access været helt afgørende parametre for at nå til tops.

”Vi gennemgik slavisk AirHelps’ anmeldelser på Trustpilot og spurgte os selv: Hvad er den største problematik her? Det, der gik igennem konsekvent, det var oplysningsniveauet. Jurafolk har jo en tendens til at tro, at det juridiske spor bare er det fedeste i verden. Det kan jeg så oplyse om, at det synes borgere ikke. De synes ikke, det er fedt, at du bruger den mest forkromede vending. Så vores sprog er totalt nedtonet ift. den feedback, vi har fået. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man lytter til dem, man har med at gøre.”

Del

”Det handler først og fremmest om tilgængelighed”


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak