05. februar 2020 -

DJØF Advokat: "Resultaterne fra advokatKODEKS-rapport er ikke prangende"


I starten af januar udsendte Danske Advokater en rapport, der tager temperaturen på tilslutningen til og opfyldelsen af advokatKODEKSets fem værdier. Men rapporten viser også, at der for mange af de tilsluttede advokathuse fortsat er store mangler, når det kommer til ledelse og arbejdsmiljø.


Der er flere advokathuse, som har tilsluttet sig Danske Advokaters advokatKODEKS. Det viser en rapport, som Danske Advokater udgav i starten af januar. I rapporten fremgår det, at andelen af Danske Advokaters medlemsvirksomheder, som har tiltrådt advokatKODEKSET er steget fra 47% i 2017 til 56% i 2019. Selv siger formand for Danske Advokat Jørgen Kjeldgaard Madsen:

”Med denne anden advokatKODEKS-rapport kan vi se forbedringer på alle dimensioner i kodekset siden den sidste rapport, og forhåbningen er, at denne nye rapport vil inspirere flere virksomheder til at blive en del af kodekset og inspirere de nuværende medlemmer til nye spændende initiativer til glæde for advokatbranchen og samfundet som sådan.”

Rapporten går også i dybden med, hvordan de enkelte medlemsvirksomheder forholder sig til de fem værdier: Åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere og mangfoldighed og diversitet. Med den øgede tilslutning viser rapporten samtidig både stort engagement i forhold til bl.a. social ansvarlighed, pro bono-arbejde, interne processer for håndtering af hvidvask og efteruddannelse til medarbejderne. 

Men rapporten viser også, at det på flere parametre halter. F.eks. har kun 8% af virksomhederne fastsat kvoter eller måltal på diversiteten i virksomheden, og det er kun 3% af virksomhederne, der offentliggøre nøgletal fra medarbejdertilfredshedsundersøgelserne. Og det er ifølge rapporten kun under halvdelen af de tilsluttede virksomheder, der overhovedet gennemføre medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 

 

"Glædelig med øget tilslutning, men..."

Hos DJØF Advokat hilser man rapportens positive konklusioner velkommen. Men formand Mathias Dahlerup Krarup ser med bekymring på de dele af rapporten, som har med ovennævnte manglende initiativer at gøre. 

”Hos DJØF Advokat synes vi, at Advokatkodekset er et stærkt initiativ, og jeg vil gerne rose Danske Advokater for både at søsætte det men også for at publicere rapporten.Med det store fokus på ledelse, medarbejderpleje og diversitet hos vores medlemmer – de ansatte advokater og advokatfuldmægtige – og i samfundet generelt, synes vi ikke, at resultaterne i kodekset for 2019 er prangende, om end de ligger i tråd med de undersøgelser, vi har gennemført i Djøf Advokat – senest sidste år med en stor ledelsesundersøgelse under overskriften ’Mere god ledelse i advokatbranchen’, der satte fokus på en række områder, hvor der var plads til forbedringer. I mine øjne illustrerer resultaterne i advokatkodeksrapporten for 2019 ikke umiddelbart en branche, der er takt med tidens ånd. Kun 8 pct har fastsat kvoter eller måltal for diversitet, kun 3 pct. oplyser om nøgletal fra medarbejdertilfredshedsundersøgelser (s. 19), blot 16 pct offentliggør APV/rapporter om arbejdsmiljø, mv. (s.19), mens under halvdelen (47pct) gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser og kun 33pct gennemfører ledelsesevaluering.”

Han mener dog, at det er meget positivt, at Danske Advokater udgiver en rapport, der rejser en del spørgsmålstegn. 

”Med de tal synes jeg derfor, det er stærkt, at Danske Advokater offentliggør rapporten og derfor de resultater, der ikke er prangende, og som jeg derfor kun kan forestille mig vil få advokatbranchen til at skue indad og komme efter det med manér i 2020. Og vise, at også advokatbranchen anno 2020 kan rumme moderne arbejdspladser, der efterkommer de behov og krav, som den yngre del af arbejdsstyrken stiller", siger Mathias Dahlerup Krarup og henviser til, at man muligvis kunne overveje, hvorvidt advokatKODEKSet kunne suppleres med en tilsynsordning for at sikre reel efterlevelse. 

Dog vil Mathias Dahlerup Krarup gerne rose branchen det, de så gør godt.

”Jeg synes dog det er positivt at se, at advokater er gode til at give tilbage til samfundet i form af gratis advokathjælp, retshjælp, frivilligt arbejde mv., ligesom kodekset også viser, at der bliver taget effektive skridt til at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål ved branchens etik, som er i højsædet. ”

Del

DJØF Advokat: "Resultaterne fra advokatKODEKS-rapport er ikke prangende"


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak