Skrevet af Mille Ørsted


Fødslen

Kære Funktionærlov!

Så blev du 80 år. Nogen vil argumentere for, at det er en menneskealder, men i vores erindring er du foranderlig og evig ung. Du er lovens svar på Robin Hood, som via lov sikrer funktionærernes rettigheder på arbejdsmarkedet. Du kom de såkaldte ”white-collar” arbejdere til undsætning, og du håndhæver regler for bl.a. opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelser, usaglige opsigelser, bortvisning, sygdom, organisations- og forhandlingsret m.m. Meget rummer du.

Du blev skabt i 1938 i kølvandet på arbejderkampen, hvor det lykkedes arbejderne at opnå bedre arbejdsvilkår, organisere sig i fagforeninger og forhandle overenskomster. Du havde et højere mål og ville favne bredere, da samme retningslinjer manglede for funktionærer, og de havde nemlig ikke været ligeså gode til at organisere sig. Det indså man fra politisk side, og der måtte lovgives for funktionærer. Her kommer du ind i billedet.

”Der var nogle politiske forviklinger, der gjorde, at de konservative, som dengang var i opposition, fremsatte et forslag, der lagde op til, at alle ansættelser skal reguleres ved lov. Hvilket var meget fremmed for organisationer i Danmark, der jo hylder princippet om, at man forhandler sine arbejdsvilkår. De konservatives forslag blev meget gennemgribende indarbejdet i Rigsdagen, og endte med at komme ud som funktionærloven”, fortæller advokat Henrik Karl Nielsen, der har været en af dine nærmeste i mange år, og som i denne måned udgiver en bog over dit livsværk. 

 

Sådan kom du til

Med 80 år bag sig, så er der jo langt til sin oprindelse, og ligesom du ændrer dig, så ændrer sproget sig. For hvad er en funktionær egentlig?

”Det er et gammeldags udtryk ’funktionær’. Det henleder jo tankerne på de gamle ’Far til fire’ film, hvor faderen sidder i sin hvide skjorte på et kontor og tæller et eller andet op. Funktionærloven indbefatter typisk mennesker, der arbejder på kontor eller står i butik”.

Et navn skulle du jo have, og Henrik Karl Nielsen som vel nok er en af dine nærmeste, vil gøre os klogere på, hvorfor netop dit er helt specielt. 

Det er et gammeldags udtryk ’funktionær’. Det henleder jo tankerne på de gamle ’Far til fire’ film, hvor faderen sidder i sin hvide skjorte på et kontor og tæller et eller andet op

”Funktionær - det er jo et gammelt arbejderbegreb. Den danske ordbog henviser til det franske pendant 'fonctionnaire', hvilket udledes af 'fonction', altså funktion, som kan føres tilbage til latin, hvilket alt sammen blot betyder ’én der fungerer’, men det giver ingen mening - en almindelig arbejder fungerer jo også. Så det man har ment i de gamle lovforarbejder, det er medarbejdere, som har en meget fast tilknytning til virksomheden. De er loyale og er i samme virksomhed gennem hele deres karriere, eller var det i hvert fald før i tiden, hvorimod lønarbejderen er mere tilbøjelig til at skifte arbejdsplads”.

Til at starte med dækkede du primært over kontor- og salgsmedarbejdere. Du har altid værnet om de loyale medarbejdere, som blev gamle i gårde, og man har til tider kunne undre sig over din snævre definition af begrebet funktionær, men som du voksede op, udvidede din verden sig.

”Det er sådan, at funktionærloven er vokset, og man har omtolket det her udtryk ’kontorarbejde’ - eksempelvis er advokater blevet indbefattet af loven, selvom det jeg laver jo ikke er kontorarbejde. Akademikere er i stigende grad blevet inddraget”, beretter advokat Henrik Karl Nielsen.

Inklusion er jo så moderne, og at du kan favne bredt er beundringsværdigt.

Funktionærlov, et tak skal du altså ha’. Det er dejligt at vide, at der er klare retningslinjer for, hvordan en arbejdsgiver kan afskedige en medarbejder.

”Loven betyder for lønmodtageren i dag, at man har regler for, med hvilken varsel en arbejdsgiver kan opsige en lønmodtager. Hvis man har været i en virksomhed i tolv år eller mere, så får man automatisk en fratrædelsesgodtgørelse bare fordi, man har været der så længe”, fortæller Nielsen.

 

Balancen mellem privatliv og arbejdsliv

Selvom vi nu har rost dig for din kamp for funktionærerne, så må det i samme åndedrag nævnes, at du også holder hånden over arbejdsgiverne. Nye tider nye udfordringer. Funktionærerne har en loyalitetspligt overfor deres arbejdsplads, som faktisk rækker udover de 37 timer om ugen, hvor de arbejder. Hvis man er på Facebook og har valgt at tilføje titel, profession og arbejdsplads, og dertil er ’venner’ med nogle forretningsforbindelser, så vil den loyalitetspligt, man har på sin arbejdsplads fuldt ud gælde, når man færdes på Facebook. Hvis rammerne for ens ansættelse er omfattet af dig, så kan man dømmes under loven, når man har fri.

Hvis jeg har en virksomhed, hvor jeg er afhængig af eksport til Kina, så synes jeg ikke mine medarbejdere skal lægge noget op om Tibet, uanset om det der foregår i Tibet er uacceptabelt

Da dit lix-tal er alarmerende højt, eksemplificerer din ven Henrik Karl Nielsen det således: ”Hvis jeg har en virksomhed, hvor jeg er afhængig af eksport til Kina, så synes jeg ikke mine medarbejdere skal lægge noget op om Tibet, uanset om det der foregår i Tibet er uacceptabelt.”

Det er et spændende grænseland på de sociale medier, hvor du stadig har en del at lære.

 

Svære tider

Selvom du gør dit for at tilgodese alle, så er den almindelige lønmodtagers rolle under forandring. Freelancere er en voksende race, som har svært ved at finde ly under dine vinger.

”Fagforeningerne er ikke begejstrede for freelancere, da de aftaler sig ud af alt, der vedrører lønmodtagere. Man kan diskutere, om de er lønmodtagere, eller hvad de egentlig er. Det, der er karakteristisk for lønmodtagere, er, at de er ansat til at gøre et stykke arbejde og skal rette sig efter, hvad chefen siger. Freelanceren har ikke nogen chef, men han/hun får en opgave at løse - om det tager ti eller hundred timer, er lige meget, fordi der er aftalt en pris”, fortæller Henrik Karl Nielsen om din situation.

Du giver en god beskyttelse til mennesker, som ikke er indbefattet af en overenskomst. Hvis vi ikke havde dig, så ville mange mennesker jo selv skulle aftale vilkårene for deres ansættelse.

Af din ven Henrik Karl Nielsen får du grønt lys til 80 år mere. ”Jeg har svært ved at se, at loven kan forsvinde, og jeg tror, at den får 80 år mere. Jeg synes ikke, at der er noget presserende behov for en modernisering af loven lige nu”.

Kære funktionærlov, K-News ønsker dig tillykke med de 80 år.

Del

En kær ven af lønmodtagerne fylder rundt


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak