01. december 2020 - Corona-året 2020

Et år i coronasmittens tegn: "Vi kommer væsentligt bedre ud af 2020, end vi troede i marts måned"


Et meget specielt år går på hæld, og vi på K-News har spurgt en lang række af branchens beslutningstagere, hvordan de har navigeret sig selv, deres virksomheder og deres medarbejdere igennem 2020, hvor coronaepidemien har fyldt stort set alt. I dag kan du høre fra managing partner hos DLA Piper Martin Lavesen.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det var nok de færreste mennesker, der kunne have forudset, hvor stor en betydning coronavirusset har haft for nationer, borgere og virksomheder.

I den danske advokatbranche har man også skullet forholde sig til den nye virkelighed med nye ønsker fra klienterne, nye forudsætninger for medarbejdernes arbejde og trivsel og ikke mindst en konstant sky af usikkerhed, der i skrivende stund fortsat gør det svært at planlægge fremtiden.

Men hvilken betydning har det haft for de enkelte kontorer? K-News har spurgt nogle af branchens beslutningstagere om deres syn på året, der snart er forbi. I dag har vi spurgt managing partner hos DLA Piper Martin Lavesen, der har oplevet et år, der ikke var så slemt for forretningen som først antaget. 

 

Hvordan har coronakrisen påvirket jer og jeres arbejdsbyrde i firmaet? 

"Da statsministeren lukkede Danmark ned den 11. marts, vidste vi ikke, hvad vi så ind i – og 2020 er da på ingen måde blevet det år, som vi havde forventet. Takket være en stor indsats fra alle i huset er det i hele perioden lykkes at opretholde vores forretning med et målrettet fokus på at hjælpe vores kunder i denne usædvanlige situation. Særligt i foråret var vi meget aktive med at publicere artikler om COVID-19’s påvirkning af erhvervslivet både i en dansk og en international kontekst.

Set over hele perioden har der været rigtig fin aktivitet – om end travlheden har været mere periodebestemt, end vi traditionelt oplever. I foråret så vi en vis opbremsning i antallet af transaktioner, men der er nu fuld fart på igen. Samtidig så vi en øget aktivitet inden for ansættelsesret, entrepriseret og teknologi. Senest har vi nedsat en taskforce i vores insolvens og rekonstruktionsteam, der skal hjælpe aktører i minkbranchen." 

 

Hvad har I måttet gøre for at tilpasse jer tiden med corona?

"Vi tog tidligt en ledelsesbeslutning om, at vi ville følge myndighedernes anbefalinger. En af vores partnere blev smittet med corona på en skiferie i Østrig og blev meget syg, hvilket også tydeliggjorde sygdommens alvor for os alle. De tre største forandringer i vores hverdag har været øget hjemmearbejde, meget begrænset rejseaktivitet og en høj grad af digitalisering i form af virtuelle møder både internt og eksternt. Jeg har stor respekt for, at alle har favnet disse forandringer.

Jeg tror, at vi alle ser frem til at mødes face to face igen, men når det er sagt, er vi blevet rigtigt gode til at arbejde på distancen. Morgenmøder er blevet til webinarer, generalforsamlinger er blevet afholdt virtuelt, og dele af vores hjemmeside er blevet omdannet til et coronavidenscenter. Vores unge jurister holdt både i Aarhus og København i fredags meget vellykkede bankoarrangementer, og vi holder også et digitalt juleevent, når vi nu ikke kan holde julefrokost, som vi plejer." 

 

Har I haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå de ændrede opgaver og mængden af opgaver i relation til krisen?

"Vi har en dygtig stab, som havde været forudseende og sikret, at vi stort set fra dag 1 havde de rette værktøjer til at omstille os fra at arbejde på kontorerne til at arbejde hjemmefra. Sammen lykkedes det for alle hurtigt at indrette hjemmearbejdspladsen og digitalisere processer på tværs af virksomheden. I dag har vi fundet en fornuftig balance, således at nogle arbejder på vores kontorer og andre hjemmefra. Vi prøver at imødekomme forskellige ønsker og behov.
Også under COVID-19 har vi oplevet fordele ved at være en del af en global advokatvirksomhed. Vi har fået inspiration til at holde fast i den sociale faktor, og vi har fået adgang til læring og innovation fra andre lande. Samtidig har vi kunnet hjælpe vores kunder med viden om COVID-19-situationen på tværs af landegrænser. Mange kunder har givet udtryk for, at netop denne ”one-stop-shop”-tilgang i disse tider har haft god værdi til brug for deres beslutninger."

 

Hvordan kommer det til at kunne ses på jeres bundlinje? 

Nu er året jo ikke slut endnu, men som virksomhed kommer vi væsentligt bedre ud af 2020, end vi troede i marts måned, hvor vi regnede på en række forskellige scenarier med udgangspunkt i en global, økonomisk krise. Det ser ud som om, at vi omtrentligt kommer ud med en omsætning som sidste år. Det vil vi være rigtigt godt tilfredse med – og det er en omsætning, som vi meget gerne havde ”solgt” året for, da vi reviderede budget i foråret.

 

Hvad kan I påpege som positivt udkomme af corona i jeres virksomhed, og hvad kan i pege på som negativt?

"For os som virksomhed har COVID-19 givet os et digitalt kvantespring. Vi er lykkedes med at omdanne vores arbejdsformer både med hinanden og med kunder. Vi har sammen vist, at vi kan tilpasse os nye måder at arbejde på, uden at det har påvirket produktiviteten, leverancekraften eller motivationen. Vi har bevist, at vi faktisk kan være agile og tænke anderledes. Vi har også mindsket vores rejseaktivitet og dermed vores miljømæssige aftryk.

Set med virksomhedens øjne er opgaveløsningen faktisk forløbet problemfrit, så den største udfordring er den sociale dimension. Vi er i ”the people business”, hvor kultur og samvær er centralt. Vi har savnet snak ved kaffemaskinen, intens face-to-face-sparring om en opgave og stemningen, når huset syder af liv og fester. Alle glæder sig til, at vi kan genoptage disse aktiviteter, og indtil da har vi udfordret hinanden til at tænke nyt – på distancen."

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail