07. december 2020 -

Et år i coronasmittens tegn: "Corona har sat turbo på den digitale udvikling, som var på vej"


Et meget specielt år går på hæld, og vi på K-News har spurgt en lang række af branchens beslutningstagere, hvordan de har navigeret sig selv, deres virksomheder og deres medarbejdere igennem 2020, hvor coronaepidemien har fyldt stort set alt. I dag fortæller managing partner i Gorrissen Federspiel Martin André Dittmer.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det var nok de færreste mennesker, der kunne have forudset, hvor stor en betydning coronavirusset har haft for nationer, borgere og virksomheder.

I den danske advokatbranche har man også skullet forholde sig til den nye virkelighed med nye ønsker fra klienterne, nye forudsætninger for medarbejdernes arbejde og trivsel og ikke mindst en konstant sky af usikkerhed, der i skrivende stund fortsat gør det svært at planlægge fremtiden.

Men hvilken betydning har det haft for de enkelte kontorer? K-News har spurgt nogle af branchens beslutningstagere om deres syn på året, der snart er forbi. I dag følger oplevelserne fra Martin André Dittmer fra Gorrissen Federspiel.

 

Hvordan har coronakrisen påvirket jer og jeres arbejdsbyrde i firmaet?

"Først og fremmest har det jo påvirket os en del på de interne linjer. Da vi første gang hørte om corona i Danmark, fik vi i ledelsen travlt med dels at følge med i myndighedernes udmeldinger, dels at tilpasse arbejdspladsen til gældende retningslinjer – og så fik vi særligt travlt med at kommunikere til vores medarbejdere. Det har været en høj prioritet for os at skabe klarhed og ikke mindst tryghed for vores medarbejdere.

Efterhånden som situationen udviklede sig, og da Danmark lukkede ned, og vi i virksomhederne hjemsendte vores medarbejdere, var vores prioritet at få alle vel installeret på hjemmekontorerne med de nødvendige redskaber til at kunne udføre deres arbejde hjemmefra.

På de eksterne linjer, i relationen mellem os og vores klienter fik vi relativt travlt med at ’oversætte’ de mange udmeldinger, særlove og hjælpepakker til noget, som virksomhederne kunne forholde sig til – og generelt blev coronavirus centralt for rigtig meget af vores rådgivning.

Hvad angår vores forretning, og den juridiske rådgivning, vi yder på tværs af vores sædvanlige specialeområder, har vi mærket styrken af at være et full service-advokatfirma. I foråret oplevede vi, at visse områder stagnerede – at markedet blev lidt afventende og tøvende. Til gengæld oplevede vi øget travlhed inden for andre områder, og det betød overordnet set, at vi kunne forsætte vores virksomhed og dagligdag uden en alt for stor påvirkning fra coronakrisen."

 

Hvad har I måttet gøre for at tilpasse jer tiden med corona?

"Da usikkerheden omkring coronavirus begyndte at brede sig, minimerede vi mødeaktiviteten både internt og eksternt., Vi fik lynhurtigt indkøbt håndsprit i rigelige mængder og afskaffet håndtrykket, og så lagde vi kantinedriften om. Da det famøse pressemøde løb over skærmen den 11. marts, lukkede vi stort set ned på kontorerne fra den ene dag til den anden, og der gik kun ganske få dage, før stort set hele vores arbejdsstyrke var vel installeret på hjemmekontorerne.

Ligesom mange andre virksomheder også erfarede, måtte vi omstille os ret hurtigt til afholdelsen af virtuelle møder og interaktion med kolleger. Det har været en meget interessant omstilling, og det har givet os en række positive erfaringer, som vi tager med os post-corona.

I et normalt år har vi masser af faglige seminarer og lignende arrangementer i både Prismet og Axel Towers. Også her har vi sadlet om og tilpasset os corona med afholdelsen af virtuelle arrangementer. Der er ingen tvivl om, at corona har sat turbo på den digitale udvikling, som var på vej.

For os med ledelsesansvar har det også været en omstilling at skulle lede medarbejdere fra distancen – en omstilling, som vores medarbejdere har bidraget positivt til. Vi har også været langt mere bevidste om vores ledelsesansvar, og det har affødt nogle rigtige gode læringer. Fx har vores medarbejdere kvitteret meget positivt for vores evne til at kommunikere tydeligt og frekvent – en læring, som vi også tager med os fremadrettet."

 

Har I haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå opgaverne, de ændrede opgaver, mængden af opgaver?

"Ja, det har vi haft. Også her har vi mærket styrken ved at være full service, og vi har også kunnet allokere ressourcer til de områder, hvor der har været en øget arbejdsbyrde fra områder, som har haft mindre at lave. Selvom året har været præget af corona, er vi heldigvis ikke gået i stå – vi har heller ikke stået stille i udviklingen af vores virksomhed eller i rekrutteringen af nye talenter.

 

Hvordan kommer det til at kunne ses på jeres bundlinje?

Vi kommer ikke til at levere den vækst, som vi havde forventet ved indgangen til 2020 – men vi kommer formentlig til at levere en lille vækst i forhold til omsætningen sidste år. Sidste år var et rekordår for os, så hvis vi kommer igennem coronakrisen med en beskeden vækst, vil vi være ydmygt stolte og meget taknemmelige."

 

Hvad kan I påpege som positiv udkomme af corona i jeres virksomhed, og hvad kan I pege på som negativt?

"Coronavirus har haft en stor indvirkning på kollegial sparring og interaktion – og selvom vi har tilpasset os hurtigt og kan interagere med hinanden virtuelt, så kan det ikke erstatte det personlige møde mellem kolleger. Dette gælder både inden for teams og grupper – men det gælder i høj grad også på tværs af teams og grupper, som bliver mere lukkede om sig selv. Den naturlige videndeling og sparring begrænses, når det skal planlægges – det er helt klart én af de negative effekter, som vi endnu ikke har fundet en god løsning på.

Så er der den sociale dimension, som også har været påvirket negativt både i hverdagen og ved særlige lejligheder. Vi gør meget ud af at afholde sociale arrangementer for vores medarbejdere, som i vores optik er en vigtig del af at være en god arbejdsplads. I år har vi måttet aflyse alle sociale arrangementer så som bestallingsarrangementer, julefester m.m. Det er dog samlet set en lille pris at betale, og vores fokus har været 100 pct. på at holde vores medarbejdere raske og holde vores virksomhed åben.

Heldigvis har coronavirus også afledt mange positive effekter. Først og fremmest er vi blevet bekræftet i, at vi har et super stærkt forretningsmæssigt fundament. Vores strategi, og det, vi gør, virker – også i en krisetid.
Vi kunne ikke været kommet så godt igennem 2020, hvis ikke vores forretning i forvejen stod stærkt, hvilket også er en stor cadeau til vores mange medarbejdere. Og netop medarbejderne og vores fælles dedikation er det, der gør, at Gorrissen Federspiel er i en liga for sig.

Vi har også fået rigtig gode erfaringer med hjemmearbejde og har tilbudt alle medarbejdere at etablere en hjemmearbejdsplads, ligesom det er blevet en del af vores kultur at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt. Som så mange andre virksomheder har vi oplevet de positive effekter fra den øgede digitalisering – effekter, som vi også tager med os fremadrettet.

Selvom vi ikke er forbi corona endnu, så sidder jeg tilbage med en stolthed over, at vores medarbejdere gennem hele perioden – der ærlig talt nok har varet længere, end vi havde forestillet os – har taget alle udfordringer med oprejst pande. De har udvist kampgejst og holdånd, vist velvillighed og stor omstillingsparathed i forhold til at komme så godt igennem denne – for os alle – usædvanlige situation, som efterhånden også er blevet en slags dagligdag. Selvom mange af os fysisk er rykket længere væk fra hinanden, så oplever jeg, at hele Gorrissen Federspiel faktisk er rykket tættere sammen. Det er meget positivt, og det er jeg taknemmelig over. "

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail