04. december 2020 - Internationalt

Facebook-chef: EU's regulering af teknologi må ikke drives af skepsis


Facebooks vicepresident Nick Clegg mener, at EU spænder ben for sig selv ved at skabe regulering af teknologien baseret på skepsis fremfor åben og fremsynet dialog. Og det har betydning for EU's position i den digitale verden.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: 1000 Words / Shutterstock.com


Regulering er en naturlig nødvendighed, men udgangspunktet for reguleringen er afgørende for den ønskede effekt. 

Sådan sagde Nick Clegg, da han onsdag deltog i en Q&A med Bloomberg-journalisten John Micklethwait ved årets WebSummit, der i år afholdes digitalt.

Nick Clegg, der er tidligere vicepremierminister i Storbritannien, arbejder i dag som VP for Facebook og driver techgigantens Global Affairs, og han pegede bl.a. på, at EU spænder ben for sig selv, når de forsøger at lave reguleringer ud fra et skeptisk udgangspunkt, der er drevet mere af frygt end muligheder.

"Debatten om dataregulering er essentiel for staterne at have med firmaer som os. Min bekymring er dog, at pendulet er svunget fra techeufori, hvor teknologi havde svar på alle verdens problemer til, at alt fra valgsvindel til klimaforandringer skal findes i teknologi, og at vækst i brug af teknologier altid er en dårlig ting. Og det kan betyde, at man i EU ender med at knuse potentialerne for brug og udvikling af teknologier, der kan udnytte data positivt, fordi udgangspunktet er skepticisme", mener han.

Under interviewet blev Nick Clegg bl.a. konfronteret med spørgsmålet om Facebooks rolle som moderator af indhold for platformens knap tre milliarder brugere. En rolle, som flere eksperter har kaldt direkte skadende for demokratiet og den frie meningsudveksling, men som på den anden side også har mødt stor kritik for ikke at være omfattende nok i forhold til at fjerne hadefulde kommentarer og fake news.

Nick Clegg forsvarede sig med, at Facebook alene i år har fjernet 22,5 mio. eksempler på hadefuldt indhold, men også, at det er dybt problematisk, hvis den modererende rolle skal tilfalde nationalstaterne, da man så kvæler den frie platform, som Facebook i hans optik stiller til rådighed.

"Det er bekymrende, hvis stater blander sig i, hvad folk må og ikke må sige online. Det handler om, at platformene selv har en transparent governance, så de kan vise, hvordan de selv er med til at fjerne ulovligt indhold og fremme den frie meningsudveksling", siger han.

 

Det globale internet findes ikke

Nick Clegg hæftede sig desuden ved, at det ikke er retvisende at tale om internettet som en fri global platform. For der eksisterer i hans optik nogle klare 'planeter', hvor internettet har helt egne spilleregler. Og det skal den kommende amerikanske præsident samt EU's ledere være opmærksomme på, mener Nick Clegg.

"Det globale internet findes ikke – det er i høj grad styret og kontrolleret af nationalstaterne, som man f.eks. ser i Rusland, Kina, Pakistan. Og det bør den nye amerikanske præsident være opmærksom på og forholde sig til.

USA har en vigtig rolle i forhold til at påvirke magtbalancerne online i tæt samarbejde med EU. Der findes tre store internetplaneter, der alle deler lidt samme udgangspunkt – USA, EU og Indien. I USA har der været en form for lammelse i det politiske system, fordi demokrater og republikanere ikke kan blive enige om rammerne for internettet. I EU er der meget snak om datasuverænitet og privacy, og der er meget skepticisme om, hvordan data deles i stor stil. I Indien handler det om bekymringer for sikkerhed, cybersikkerhed. Joe Biden bør arbejde på at fremhæve de ligheder, som forbinder de her store planeter. For det er helt andre virkeligeheder, end dem der eksisterer i Kina."

Og her er det regulatoriske mindset i EU hæmmende for den teknologiske udvikling, som man bl.a. ser i USA og Kina.

"EU har taget en lidt underlig position de sidste år, for der er ingen af de store onlineplatforme, som er født i EU. Det handler ikke om regulering, som vi ser i USA og Kina, hvor der jo er de her eksplosive virksomheder, der vækster på rekordtid. For her handler det om store nationale markeder, og det har man ikke i samme skala i EU. Et startup i Lissabon kan ikke operere på samme måde i Finland eller Slovakiet, som man kan på de her store markeder i Kina og USA."

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak