Skrevet af Rasmus Hylleberg


Finans.dk og Berlingske Business kunne hen over weekenden berette om, at flere unge advokater enten stiller helt nye krav til advokathusenes arbejdstider eller simpelthen forlader branchen for at søge mod erhvervslivets egne juridiske afdelinger på grund af ønsket om mere fleksible og kortere arbejdstider. 

Hos brancheforeningen Danske Advokater erkender man, at der er flere unge advokater som søger fra den traditionelle advokatbranche og ud i de juridiske afdelinger i erhvervslivet. Ifølge administrerende direktør for brancheforeningen Danske Advokater Poul Mollerup er det en helt naturlig udvikling, når det går godt i erhvervslivet.

"Denne søgen mod erhvervslivet afspejler den  øgede specialisering, som vi ser i rigtig mange brancher, og så vælger erhvervslivet at ansætte sine egne folk, som kan klare det for dem. Det har selvfølgelig en konkurrencemæssig konsekvens for de advokathuse, der før varetog opgaverne før. Men på den anden side betyder det også, at der er mere fokus på de juridiske aspekter af virksomhedernes udviklinger," siger Poul Mollerup.

 

Masser af tiltag i branchen

Hos de store advokathuse er man opmærksom på, at de yngre generationer af advokater har andre krav og ønsker til deres arbejdsliv. Og her arbejder man målrettet for at imødekomme disse ønsker, bl.a. ved hjælp af individuelle karriereforløb og tilrettelæggelse af egen arbejdstid.

Vi har en stigende grad af medarbejdere, som ikke har en ambition om at blive partnere, men som er utrolig talentfulde, og dem vil vi gerne beholde

Hos Kammeradvokaten er HR-udviklingschef Anna Kamperlund meget optaget af, at alle advokater ikke nødvendigvis søger at blive partnere. Derfor har de individuelle karriereforløb som også tilgodeser de advokater, der ikke nødvendigvis har ønsket om at stige på karrierestigen og arbejde 60 timer om ugen.

"Vi har en stigende grad af medarbejdere, som ikke har en ambition om at blive partnere, men som er utrolig talentfulde, og dem vil vi gerne beholde. Vi har gjort op med den her 'op-eller-ud-kultur', og her er der plads til, hvis man vil arbejde tættere på den traditionelle 37-timers uge," 

Ligesom hos Kammeradvokaten, har man hos Gorrissen Federspiel de senere år ansat mange nye advokater. Her ser man ikke udsivningen som et problem, da man fortsat har masser af dygtige medarbejdere. Hos HR-chef Sara Jursic er der hos Gorrissen Federspiel fokus på fleksibilitet og individuel tilrettelæggelse af den enkelte medarbejders timer. 

"Herinde handler det om, afhængig af livssituation og karriereønsker, at man selv kan tilrettelægge sit arbejdsliv. Det ene valg udelukker dog ikke det andet, så man skal stadig kunne vælge partner-vejen, selvom man har valgt det fra tidligere. Jeg vil gerne kunne tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejders behov," siger hun. 

Ifølge Poul Mollerup er de nye krav fra de unge et udtryk for, at de nye generationer ser helt anderledes på deres rolle på arbejdsmarkedet.

(...) Der er sket en stor forandring i forhold til, hvordan generationerne ser på deres liv, og som i et helt andet omfang ser på mulighederne på fleksibilitet

"Der er ingen tvivl om, at det er udtryk for, at der er sket en stor forandring i forhold til, hvordan generationerne ser på deres liv og mulighederne for øget fleksibilitet. Der er klart brug for at sikre alternative karriereveje, hvilket de unge også efterspørger. Derfor er det også meget positivt, at flere advokathuse er begyndt at lave forløb for de unge i forskellige retninger."

 

Stress er ikke et gennemgående problem

Både hos Kammeradvokaten og Gorrissen Federspiel har man de sidste år arbejdet aktivt for at bryde med de konventionelle rammer for, hvordan advokater arbejder. Her er der øget fokus på fleksibilitet og den enkelte medarbejders ambitionsniveau med f.eks. hjemmearbejdsdage og muligheden for at gå tidligt for at hente børn. Dermed ikke sagt, at stress på arbejdspladsen ikke forekommer, men det er i ringe grad hos begge advokathuse. 

"Vi har få stresssygemeldinger, og det skyldes nok primært, at vi i samarbejde med en erhvervspsykolog har stort fokus på det, og har fået et fælles sprog for trivslen. På den måde er vi bevidste om hvilke faresignaler, vi skal være opmærksomme på hos os selv og vores kollegaer," siger Sara Jursic.

Hos Kammeradvokaten er de ligeledes meget opmærksomme på at undgå stressede medarbejdere.

"Vi har ikke mange langtidssygemeldte på grund af stress. Men det kræver jo meget selvjustits at forvalte forholdet mellem arbejde og privatliv. Det er op til den enkelte at vurdere, hvad den optimale balance er mellem de to, og vi gør, hvad vi kan for at understøtte og forebygge," siger Anna Kamperlund.

Del

Fleksibilitet og frihed skal holde på de unge advokater


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak