19. november 2020 -

Frankrigs øverste domstol kræver klimahandling fra Macron


Den franske regering har i en ny principiel afgørelse fra Frankrigs højeste retsinstans fået tre måneder til at vise en konkret handlingsplan for at nå landets klimamålsætninger.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Er det et brud på loven at være for nølende, når det kommer til grøn omstilling og CO2-reduktion?

Det mener den franske højeste administrative domstol, Statsrådet, der nu pålægger den franske regering at vise en konkret handlingsplan for opfyldelse af de lovede CO2-reduktioner på 40 % siden 1990 inden for tre måneder.

Det skriver Ritzau.

Det er den fransk kystby Grande-Synthe, der har lagt sag an mod den franske regering for ikke at være aktive nok i deres ageren på klimaområdet. Grande-Synthe, der er en af Frankrigs nordligste kystbyer, er samtidig en af de områder, der bliver hårdest ramt af klimaforandringerne, når vandstanden stiger.

Byen har fået opbakning fra flere grønne NGO'er og bystyret i Paris. 

Sagen mod den franske regering er blot en af mange eksempler på sager, som vi på K-News har berettet om de sidste par år, hvor interessenter går sammen i gruppesøgsmål for at stille regeringer til ansvar for deres løfter og ofte manglende ageren på klimaområdet. 

F.eks. blev en udvidelse af lufthavnen Heathrow uden for London stoppet af en britisk appelret, da det ville være et brud på landets forpligtelser i relation til Paris-aftalen. 

I Holland blev regeringen pålagt et krav om at sænke landets CO2-aftryk med 25 % ved lov.

Og Danmark er faktisk også hevet i retten af en gruppe unge fra Portugal, der anklager os og 32 andre lande for at bryde med de europæiske menneskerettigheder i vores klimanøl.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak