Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: PR/Horten


Hvorfor overhovedet innovere og forretningsudvikle, når kerneproduktet er juridisk rådgivning?

Det er et spørgsmål, der for længst er skyllet ud med badevandet i advokatbranchen. Det er blevet et must at innovere og skabe nye løsninger og forretningsgange. Faktisk så vigtigt, at flere af landets største advokathuse har nedsat dedikerede forretningsudviklingsafdelinger, der søger at bygge bro mellem alt fra tech, juridisk rådgivning og kreativ projektledelse.

I en rundspørge foretaget af det amerikanske netmedie legaltechnews.com mener hele 77% af de adspurgte respondenter, at innovation og forretningsudvikling er enten 'meget vigtigt' eller 'ekstremt vigtigt'. På trods af det faktum er det kun halvdelen af de adspurgte advokathuse, der har forretningsudviklingen og innovationen.

 

Øget innovationsfokus i DK

Herhjemme har bl.a. Bech-Bruun og Kammeradvokaten ansat forretningsudviklingschefer, og det er også tilfældet hos Kromann Reumert og Horten. Sidstnævnte er endda gået skridtet videre og ansatte sidste år en dedikeret innovationskonsulent. Hos Horten er mantraet, at det handler om at gøre det, man er bedst til.

Vi skal turde udvikle os og forny os, for kun sådan kan vi fortsat være relevante for vores klienter. 

”Vi i administrationsledergruppen arbejder med det, som vi er bedst til og samarbejder dagligt med managing partner, direktøren og bestyrelsesformanden. I min afdeling for forretningsudvikling, marketing og kommunikation kombinerer vi vores daglige driftsopgaver med inputs og sparring til ledelsen, samt driver en række strategiske tiltag. Derudover, så blev der i foråret 2018 ansat en innovationskonsulent, der udelukkende arbejder med innovation, herunder produktudvikling og udvikling af det digitale mindset i huset", siger Mads Rau-Kaufmann, der er forretningsudviklingschef hos Horten.

Også hos Kroman Reumert har man fokus på forretningsudvikling. For der er behov for at tænke nyt, hvis man fortsat vil være top of mind hos klienterne. 

"Vi skal turde udvikle os og forny os, for kun sådan kan vi fortsat være relevante for vores klienter. Vi har gennem tiden haft forskellige strukturer omkring vores forretningsudvikling, men gennemgående lægger vi vægt på, at initiativerne kan opstå og udvikler dér, hvor vi er tættest på markedet, og det er i vores enkelte specialer og deres samarbejde med vores klienter", siger Arne Møllin Ottosen, managing partner hos Kromann Reumert.

 

At turde udfordre nulfejlskulturen

Men hvordan sætter man så innovationen i system? Ifølge den amerikanske rundspørge svarer 56% af de adspurgte, at selve implementeringen fortsat er enten ad-hoc eller fortsat i sine tidlige udviklingsstadier. 

Hos både Kromann Reumert og Horten handler implementeringen først og fremmest om at have opbakning fra øverste leder.

Folk er blevet bevidste om, at dagene, hvor advokaterne sidder og venter på, at klienterne ringer, de er forbi.

”Der hjælper det at have en managing partner som Finn (Schwarz, red.), hvor der er stor opbakning til innovation. Hvis vi skal blive ved med at vækste, så skal vi jo tænke nyt, så det er et mindset herinde. Innovationen handler dog ikke blot om digitalisering. Det er f.eks. også vores nye måder at arbejde på og formidle viden på som bl.a. med vores nye tv-studie, de forskellige webinarer og vores online kursusportal. Folk er blevet bevidste om, at dagene, hvor advokaterne sidder og venter på, at klienterne ringer, de er forbi. Klienterne bruger jo ofte flere forskellige advokathuse, så vi skal som firma hele tiden være top of mind hos klienterne. Der er vi nødt til at være mere aktive i forhold til at bruge os selv. Det er jo Horten, vi sælger, og her har vores videoer jo en stor effekt, da man gerne vil have ansigt på, hvem man samarbejder med", siger Mads Rau-Kaufmann.

Hos Kromann Reumert handler det ifølge Arne Møllin Ottosen særligt om at gøre op med nulfejlskulturen for at kunne tænke nyt.

"Når det handler om vores forretningsudvikling, er vi ikke bange for at ramme skævt en gang imellem, og det må ingen i virksomheden være i tvivl om - i vores innovative processer skal vi turde fejle, for så at lære af fejlene. Tør vi ikke det, bevæger vi os ikke nok og ikke hurtigt nok."

 

CoLab, gamification og design thinking

Helt konkret, så arbejder man flere steder med forskellige tiltag for at konkretisere den innovative forretningsudvikling. Hos Kammeradvokaten har man ansat en legal design thinker, mens man også hos Kromann Reumert arbejder med metoden, der forener idegenerering og problemorienteret projektarbejde med juridiske rådgivning og løsninger. Samtidig lancerer firmaet i de kommende måneder et nyt forløb, som skal fremme nytænkningen yderligere.

"I de kommenede måneder kører vi et rigtig spændende forløb, som vi kalder 'Tomorrowland', og hvor vi med en lang række tiltag, eksterne samarbejder og gamification inviterer alle i virksomheden til at tænke nyt og byde ind med innovation og forretningsudvikling", siger Arne Møllin Ottosen.

Hos Horten har man formaliseret innovationsprocessen yderligere via oprettelsen af projektet Horten CoLab.

Vi har mange innovative advokater ansat, og her er vores Horten CoLab i samarbejde med Symbion et eksempel på et projekt, som en række af vores innovative advokater kom med en ide til", siger Mads Rau-Kaufmann og tilføjer:

"Derudover har Horten i de sidste 10 år oplevet massiv vækst særligt på erhvervsmarkedet og internationalt og omsætningen er blevet tredoblet, så der ligger et ønske til udvikling i vores dna, hvor vi er nytænkende. Vi siger ikke, at vi kan spå, men vi gør os umage for at være på forkant og udforske det, der kommer, så vi kan give vores kunder klare svar, der virker nu og på lang sigt.” 

Del

Innovation i advokatbranchen skal sættes i system


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder