Skrevet af Lone Schrøder Jeppesen - Foto: Horten


Danske insolvensadvokater får brug for at orientere sig mere internationalt. Selv om man kun arbejder med danske sager, er der nyttig inspiration at hente andre steder i Europa. Et større internationalt samarbejde blandt insolvensadvokater bliver vigtigere, mener partner hos Horten Piya Mukherjee, der er afdelingsleder for advokathusets Rekonstruktion og Insolvens. Hun er for nylig blevet udnævnt til præsident for INSOL Europe, der er den internationale organisation for fagfolk med ekspertise i insolvens.

”Man får utrolig meget inspiration, når man taler med andre til konferencer og hører, hvordan insolvensret foregår i andre lande, og INSOL Europe er et rigtig godt sted at skabe et netværk. Man ved aldrig, hvornår der kommer problemstillinger, der involverer andre lande, og så er det godt at kende rådgivere der”, siger hun.

INSOL Europe har ca. 1200 medlemmer. Advokater, jurister, revisorer og akademikere, der beskæftiger sig med insolvens, kan ansøge om medlemskab. Piya Mukherjee skal udpege retningen og lægge en mere langsigtet plan for organisationen. Og som ansigtet udadtil skal hun deltage i seminarer, konferencer og møder og være vært for organisationens årlige konference, der i øvrigt blev afholdt i København dette år.

 

Alle EU-lande får adgang til rekonstruktion

En vigtig rolle for INSOL Europe er at drøfte spørgsmål om insolvens- og rekonstruktion på tværs af landegrænser med EU. På europæisk plan regulerer EU’s insolvensforordning, hvordan man behandler konkursboer efter de nationale regler og samarbejder om det på tværs af landegrænser. Men den forordning står Danmark som bekendt udenfor på grund af det retlige forbehold. Der er stor forskel på, hvordan man i de enkelte europæiske lande forholder sig til insolvens og rekonstruktion. I nogle lande er rekonstruktion ikke muligt, og lukning er eneste udvej.

Netop fordi EU gerne vil harmonisere, bliver det mere og mere relevant at have et forum som INSOL Europe, hvor man faktisk samler alle dem, der arbejder med disse insolvenssager

Kreditorer er ofte meget utrygge ved at begynde at lave samarbejdsaftaler og handle med kunder i andre lande, for de kender ikke rigtigt de enkelte landes insolvenssystemer. Nogle gange er det ifølge Piya Mukherjee lidt en black box i forhold til, hvordan man er stillet som kreditor, hvis virksomheden går konkurs. EU vil sikre, at virksomheder i alle EU-lande får adgang til rekonstruktion, fordi erfaringerne viser, at det bevarer arbejdspladser og er til kreditorernes gavn i det lange løb, når virksomhederne kan køre videre.

”Netop fordi EU gerne vil harmonisere, bliver det mere og mere relevant at have et forum som INSOL Europe, hvor man faktisk samler alle dem, der arbejder med disse insolvenssager, og som kan komme med input og forslag til EU om, hvad der virker i praksis, og hvordan man kan gøre det bedre”, siger hun.

Untitled-16

Ejerlederne reagerer ikke i tide

I juni 2019 kom EU med et nyt direktiv, der stiller krav til, at medlemsstaterne tilbyder kriseramte smv-virksomheder uvildig og fortrolig rådgivning og dermed mulighed for rekonstruktion - også kaldet Early Warning. Det er en dansk opfindelse, som nu udbredes til de europæiske lande. Early Warning har i flere år været et gratis tilbud til danske entrepreneurs via de regionale væksthuse.

Den ideelle verden vil være en løsning, hvor man arbejder fælles på at få løst virksomhedens problemer, hvor ejeren stadig har noget kontrol, og hvor kreditorerne sikres en ordentligt behandling

”Det er jo et utrolig godt tilbud. Men det kræver, at folk reagerer i tide, og det er en stor udfordring, oplever vi. I mindre virksomheder uden en professionel bestyrelse og økonomifunktion vil ejerlederne ofte ikke erkende, at der er brug for hjælp. Man tør ikke søge om vejledning i frygt for at miste kontrollen med virksomheden. Den ideelle verden vil være en løsning, hvor man arbejder fælles på at få løst virksomhedens problemer, hvor ejeren stadig har noget kontrol, og hvor kreditorerne sikres en ordentligt behandling. Det kræver, at man har nogle værktøjer, så man kan lave nogle løsninger, der ikke er for omkostningskrævende”, siger Piya Mukherjee.

På det danske insolvensmarked vil magtforholdet rykke, forudser hun. De store advokathuse vil fortsat blive udpeget som kurator i de meget store komplekse sager, fordi kreditorerne føler sig mest trygge ved at vælge dem. Men Gældsstyrelsens nye advokatpanel gør, at opgaverne nu bliver fordelt mere i hele landet. Horten forventer flere insolvenssager af den grund - også en god andel af de større sager. Advokatfirmaet, der har hovedkontor i Hellerup, har oprustet med nye kontorer i Aarhus og Herning og beskæftiger nu ca. 30 medarbejdere inden for rekonstruktion og insolvens.

 

Større synlighed og flere unge

INSOL Europe arbejder på at komme bredere ud lokalt. Det skal ske ved at indgå samarbejde med flere nationale organisationer, der har fokus på insolvensretten fx Danske Insolvensadvokater og Kuratorforeningen i Danmark. INSOL Europe lider lidt under at være en old boys club, så ambitionen er at få flere unge og ikke mindst flere kvinder med. Mange kvinder arbejder med insolvensret, men de deltager ikke på konferencerne. Det skal flere attraktive medlemspakker og et tættere samarbejde med den internationale forening AIJA - International Association of Young Lawyers rette op på. Digitalisering er også en af mærkesagerne for den nytiltrådte præsident.

”På mit initiativ har vi etableret en gruppe i INSOL Europe, der har fokus på legaltech og digital håndtering af konkursboer. Vi vil invitere små legaltech firmaer, der arbejder med insolvensret, til at komme og fortælle om nye digitale løsninger. En af mine opgaver bliver også at modernisere organisationen, så vores kommunikation bliver mere digital. Jeg kan godt lide at være med der, hvor beslutningerne tages. Og hvis man ikke siger ja til sådan en post, kommer man ikke der, hvor man er med til at præge, hvad der skal ske”, konkluderer Piya Mukherjee.

Del

Insolvensadvokater bør tage de internationale briller på


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder